fi | sv | eng

Järjestöjohtamisen koulutukset

Järjestön johtaja kohtaa työssään lukuisia haasteita. Samalla toimintakentän jatkuva muutos edellyttää uudenlaisia strategisia valintoja ja vahvaa johtamisosaamista. Miten tasapainoilla talouden kanssa, miten johtaa järjestöä muutoksessa ja miten vastata kasvaviin verkostoitumisodotuksiin? Entä kuinka tukea henkilöstöä haasteiden keskellä?

SOSTE, Allianssi ja Valo toteuttavat yhdessä Rastorin kanssa Järjestöjohtamisen koulutuksen. Koulutus valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Koulutus sopii sinulle, joka vastaat järjestössä jonkin vastuualueen johtamisesta. Voit olla nimikkeeltäsi esimerkiksi päällikkö, johtaja, koordinaattori tai asiantuntija.

Kokonaisuus muodostuu lähiopetuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Käytännönläheinen ja johtamisen haasteisiin paneutuva koulutusohjelma antaa työkalupakin päivittäiseen työhösi. Kehität järjestösi toimintaa, omaa johtamisosaamistasi ja voit myös verkostoitua muiden osallistujien kanssa.

Johtamisen koulutuksia:

Syyskuu 2014

Järjestöjohtamisen koulutusohjelma 2014, Helsinki

Syyskuu 2015

Järjestöjohtamisen koulutusohjelma 2015, Helsinki