fi | sv | eng

Kohti oppivaa ja kehittyvää toimintakulttuuria

Järjestöjen koko toiminnan arviointi haltuun

5.2.2015 Helsinki, 12.2.2015 Oulu

Onko järjestössäsi käytäntö koko toiminnan arviointiin? Keräättekö säännöllisesti arviointitietoa toiminnan onnistumisista ja kehittämistarpeista? Luonnistuuko arvioiva ajattelu vaivattomasti toiminnan aikana kootuista seurantatiedoista?

Koulutus tarjoaa tukea järjestön arvioinnin lähtötilanteen kartoitukseen ja eväitä arviointikulttuurin ja -käytännön kehittämiseen. Käymme läpi järjestöissä käytössä olevia koko toiminnan arviointitapoja. Herätämme sinut pohtimaan järjestösi arvioinnin edellytyksiä ja tarpeita sekä annamme eväitä arviointiin!

Koulutus sisältää alustuksia, arvioivia työskentelyosuuksia ja keskustelua. Osallistujat saavat matkaansa käytännönläheisen oppaan. Koulutuksen sisältö on molemmilla paikkakunnilla sama, alustajat ja case-esimerkit vaihtelevat.

OHJELMA

 

Ohjelmaa valmistellaan

Lisätietoja

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio
Puh. 050 586 7721

Erityisasiantuntija Niina Haake
Puh. 040 509 0105

Sähköpostit etunimi.sukunimi@soste.fi

Kouluttajat

Mervi Aalto-Kallio toimii SOSTEssa erityisasiantuntijana työnkuvanaan järjestöjen arvioinnin tuki ja koulutukset, arviointiverkostotoiminta, arviointikonsultaatiot sekä arvioinnin sisällöllinen ja menetelmällinen kehittämistyö.
Niina Haake (VTM, YTM) työskentelee erityisasiantuntijana SOSTEssa arvioinnin tuessa. Hänen tehtävänään on tukea järjestöjä arviointi- ja seurantatoiminnassa sekä vahvistaa arviointiosaamista koulutusten, verkostotyön sekä kehittämistyön avulla. Hänellä on useiden vuosien kokemus erilaisista arviointi- ja kehittämistehtävistä hyvinvointi- ja terveysalalla