fi | sv | eng

Arviointifoorumi

Arviointi yli rajojen - tiedon ja osallisuuden äärellä

5.-6.6.2013, SLK-talo, Rautatieläisenkatu 5, Helsinki (Itä-Pasila)

Arviointifoorumi tarjoaa tietoa, näkökulmia ja ideoita arviointityöhön. Foorumissa käsitellään arvioinnin roolia järjestötoiminnassa sekä esitellään erilaisia tapoja toteuttaa arviointia osana kehittämistyötä.

Arviointifoorumin ensimmäisessä päivässä pohditaan,  miten eri näkökulmista ja lähteistä tuotettua tietoa voi hyödyntää arvioinnissa ja kuinka varmistetaan tiedon luotettavuus ja se, että ihmisten ääntä arvioinnissa aidosti kuunnellaan. Toisena päivänä arvioinnin ajankohtaisia teemoja työstetään työpajoissa.

Tulostettava ohjelma (pdf)

OHJELMA

 

9.00
Ilmoittautuminen
10.00
Tervetuloa ja SOSTEn arviointitoiminnan terveiset

Puheenjohtaja Vesa Salmi, arvioinnin asiantuntija, SOSTE  ja Mervi Aalto-Kallio, arviointipäällikkö, SOSTE

Arviointivallan demokratisoituminen - kuka, mitä ja missä?

Ville Valovirta, asiakaspäällikkö, VTT    esitys (pdf)

 

Arvioija digiyhteiskunnan aarreaitassa - mitä verkko voi antaa?

Sari Siikasalmi, viestintäjohtaja, SOSTE esitys (pdf)

11.30
Lounas (omakustanteinen)
12.30
Näkökulmia tiedon laatuun ja luotettavuuteen
Kun tulevaisuudesta ei tiedä, mistä tietoa - tulevaisuuden skenaarioiden ja hiljaisten singnaalien arviointi

Tuomo Kuosa, strategisen ennakoinnin asiantuntija, AlternativeFutures

Kun perinteinen asiantuntijavalta heikkenee - osallisuuden haasteet
ja mahdollisuudet arviointitiedon tuottamiseen

Minna Mattila-Aalto, erikoistutkija, Kuntoutussäätiö  esitys (pdf)

Tieteellisen tiedon käyttö päätöksenteossa

Tuukka Tammi, päätoimittaja, Yhteiskuntapolitiikka -lehti  esitys (pdf)

14.00
Kahvitauko
14.30
Osallisuus arvioinnissa? Innovatiiviset lähetysmistavat arviointitiedon kokoamiseen
Paikallisten ihmisten omat tarinat kehitysyhteistyön arvioinnissa

Laura Lager, koulutussuunnittelija, Kepa ry  esitys (pdf)

Muistisairaat - kiinni elämässä ja mukana arvioinnissa

Ulla Kaikkonen, muistivalmentaja (Kiinni elämässä -hanke), Oulun Seudun
Muistiyhdistys ry          esitys (pdf)

Päihdekasvatusta nuorille osallisuutta edistäen ja arvioiden

Sampo-Ilmari Tuhkalehto, toiminnanjohtaja, Music Against Drugs ry  esitys (pdf)

15.30
Loppusanat ja ohjeistus työpajapäivään

Puheenjohtaja Vesa Salmi, arvioinnin asiantuntija, SOSTE  ja Mervi Aalto-Kallio, arviointipäällikkö, SOSTE

15.45
Päivän ohjelma päättyy

Työpajat

Kuhunkin työpajaan mahtuu enintään 30 osallistujaa.

9.00
Jalkautuminen työpajoihin
Työpaja
Moninäkökulmainen arviointi innovaatioprosessissa

Oletko kiinnostunut siitä, miten kehittämäsi ratkaisu toimii? Työpajassa tarkastellaan ja pohditaan sitä, miten kehittämiskohteiden moninäkökulmainen arviointi rakennetaan osaksi kehittämisprosessia.

Työpajan vetäjät: Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö ja Pasi Pohjola, erikoistutkija, Innokylä/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työpaja
Vapaaehtoistoiminnan arvioinnin mahdollisuudet ja haasteet
– vertaiskehittämisen paja

Työpajassa työskennellään vertaiskehittämiseen perustuvan työskentelymenetelmän avulla, jossa yhdessä ratkaistaan vapaaehtoistoiminnan arviointiin liittyviä haasteista, luodaan uusia mahdollisuuksia ja rakennetaan toimivia ratkaisuja. Osallistujat saavat konkreettisia välineitä vapaaehtoistoiminnan arvioimiseksi sekä oppivat vertaiskehittämiseen perustuvan työskentelytavan.

Työpajan vetäjät: Sanna Kaijanen, erityisasiantuntija ja Marjo Lindeberg, asiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Työpaja
Vaihtoehtoisia ideoita – arvioimalla uusia näkökulmia

Mitä sitten kun sinulla on 100 ideaa? Mistä tunnistaa kehityskelpoisen idean? Työpajassa tutustutaan erilaisiin menetelmiin arvioida ja analysoida ideoita.

Työpajan vetäjä: Reetta Koski, ideoija & oivalluttaja, Ideakoski

Työpaja
Kokonaistoiminnan arviointi ja seurantajärjestelmät – miten kuvaan toiminnan tuloksia ja vaikutuksia laadukkaasti ja luotettavasti?

Työpajassa tarkastellaan konkreettisten esimerkkien avulla järjestötoiminnan arviointia, sen edellytyksiä ja haasteita erityisesti tulosten ja vaikutusten näkökulmasta. Painopisteinä ovat RAY-rahoitteinen toiminta ja siihen liittyvät seuranta- ja arviointikäytännöt sekä eri aineistojen rinnakkainen hyödyntäminen.

Työpajan vetäjä: Tuomas Koskela, seurannan erityisasiantuntija, Raha-automaattiyhdistys

Työpaja
Sosiaalinen media tiedonlähteenä ja arviointityön tukena

Työpajassa pureudutaan Suomessa yleisimpien sosiaalisen median palveluiden käyttöön sekä yleisesti että tiedonkeruun lähteenä ja arvioinnin välineenä. Ajankohtaisen tutkimustiedon, käytännön esimerkkien ja keskustelujen pohjalta saadaan kuva siitä, miten eri kanavien kuten Facebookin, Twitterin ja YouTuben tarjoamaa analytiikkaa voidaan konkreettisesti käyttää arviointityössä hyödyksi. Osallistujat saavat samalla käsityksen siitä, mitä ovat some-seurannan ja analysoinnin erilaiset toiminnallisuudet.

Työpajan vetäjä: Kristiina Ruuskanen, viestintäkouluttaja, Viestintä-Piritta

12.00
Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Helsinki, Scandic Marina Congress Center, kokoustila Nordia

Osoite: Katajanokanlaituri 6

Kohderyhmä

Tilaisuus on tarkoitettu järjestöissä ja muissa yhteisöissä laatu- ja arviointiasioiden parissa työskenteleville suunnittelijoille, kehittäjille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille sekä johdon edustajille.

Osallistumismaksu

SOSTEn jäsenyhteisöjen edustajat 80 €, muut 95 €.

Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä arviointioppaan. Lounas on omakustanteinen.

Help deskit - tietoa, tukea ja vinkkejä

Arviointifoorumin ensimmäisen päivän tauoilla päivystävät arvioinnin ja Innokylän help deskit. Käy tutustumassa, hakemassa tietoa, tukea ja vinkkejä arviointiin ja kehittämistyöhön.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöstä

Erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio
puh. 050 586 7721

Erityisasiantuntija Niina Haake
puh. 040 509 0105

Käytännön järjestelyistä

Koulutussuunnittelija Riitta Ikonen
puh. 050 5313556

Sähköpostit etunimi.sukunimi @ soste.fi

Järjestäjät

Tilaisuuden järjestää SOSTE.

    Arviointifoorumin suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana Innokylä.

"Arviointi ei ole tähtitiedettä. Minäkin osaan! Useita ideoita päivän aikana kertyi myös reppuun keskusteluista ja
luennoitsijoista."

– Arviointifoorumin osallistuja


“Koulutuksen kautta saatu arviointiosaamiseen tietopaketti poisti monia epävarmuustekijöitä
organisaatiossamme lähitulevaisuudessa tehtävän arviointityön osalta.”

– Arviointifoorumin osallistuja