fi | sv | eng

Arviointikoulutukset

Järjestöiltä edellytetään yhä enemmän näyttöä toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Toimintaa tulee myös jatkuvasti arvioida, seurata ja kehittää vastaamaan paremmin toimintaympäristön haasteita ja tarpeita.

SOSTE järjestää vuosittain arviointia käsitteleviä tapahtumia ja koulutuksia, joissa tavoitteena on lisätä järjestöjen arviointiosaamista sekä kiinnittää arvioiva ajattelu entistä vahvemmin osaksi kehittämistyötä. SOSTE tukee järjestöjä itsearvioinnissa ja kannustaa vertaisarviointiin. Arviointikoulutukset tarjoavat käytännön tukea arviointien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminnassa huomioidaan eri kokoiset toimijat sekä alueelliset ja toimijakohtaiset tarpeet.

Arviointikoulutuksissa pureudutaan arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen käytännönläheisellä otteella. Koulutukset sisältävät luento-osuuksia, keskustelua ja työskentelyä.

Tulevia arviointikoulutuksia:

5.2.2015

Kohti oppivaa ja kehittyvää toimintakulttuuria - järjestöjen koko toiminnan arviointi haltuun, Helsinki

12.2.2015

Kohti oppivaa ja kehittyvää toimintakulttuuria - järjestöjen koko toiminnan arviointi haltuun, Oulu

Arviointifoorumi

4.6.2015

Arviointifoorumissa on vuodesta 2005 lähtien esitelty arvioinnin ajankohtaisia teemoja huippuasiantuntijoiden johdolla.