fi | sv | eng

Praktisk information om utbildningarna

Allmänna annulleringsvillkor

Vid SOSTEs avgiftsbelagda utbildningar och evenemang följs följande annulleringsvillkor, om inget annat meddelas i samband med enskilda tillfällen.

Det är möjligt att annullera sitt deltagande kostnadsfritt till och med anmälningstidens slut. Anmälningstiden avslutas i regel två veckor före evenemanget. Om annulleringen görs efter detta eller inte görs alls, debiteras 100 % av deltagaravgiften.

Vid avbokning pga. sjukdom som görs efter tidsfristen kan deltagaravgiften lämnas odebiterad på basis av läkarintyg. För kontorsutgifter faktureras ändå min. 20 € eller en summa motsvarande kostnaderna för traktering och andra liknande utgifter.

En anmäld kan kostnadsfritt ge sin plats till en annan person, om det ur evenemangets målgrupps synvinkel är möjligt.

Alla annulleringar bör göras skriftligt per e-post: koulutus@soste.fi

Stora och ekonomiskt betydande evenemang kan ha avvikande annulleringsvillkor. Dessa villkor beskrivs i samband med ifrågavarande evenemang.

SOSTE bibehåller rätten till att annullera evenemang till exempel på grund av liten mängd deltagare samt till att göra eventuella ändringar i tidtabellen, talturer eller utrymmen.

Kostnadsfria evenemang

Vid kostnadsfria evenemang ber vi er vänligen annullera deltagande senast två veckor före evenemanget. I vissa fall debiterar vi trakterings- eller motsvarande kostnader vid utebliven annullering (i sådana fall informeras detta i ifrågavarande evenemangs annulleringsvillkor).

Annulleringar bör göras skriftligt per e-post till koulutus @ soste.fi

Bekräftelse på deltagande

När du anmäler dig på anmälningsblanketten på vår webbsida får du genast ett automatiskt meddelande till din e-post om att anmälan har lyckats. Vi sänder en bekräftelse på deltagandet och annan praktisk information per e-post efter anmälningstidens slut.

Tilläggsinformation: koulutus@soste.fi

Faktureringspraxis för skolningarna

Deltagaravgifter faktureras i huvudsak när anmälningstiden är avslutad. Undantag är möjliga och dessa informeras om i samband med ifrågavarande evenemang.

Tilläggsuppgifter: ekonomisekreterare Päivi Korventausta, 050 339 3960, förnamn.efternamn @ soste.fi