fi | sv | eng

Järjestötoiminnan koulutukset

Koulutukset tarjoavat ideoita sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkyvyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi, osaamisen vahvistamiseksi ja kumppanuuksien kehittämiseksi.

Tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia tuloksellisesti, vahvistaa arvioivaa ja kehittävää työotetta sekä edistää keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!


Onnistumisen polku -koulutuskokonaisuus

UUTTA! Onnistumisen polku -koulutuskokonaisuus kokoaa järjestöiminnan koulutukset yhteisen sateenvarjon alle. Koulusten kesto vaihtelee puolesta päivästä koko päivään tai muutaman päivän kokonaisuuksiin.

Vuonna 2018 koulutusten aiheiha ovat Ennakointi, Hyvä hallinto ja johtaminen, Onnistu viestinnässä, SROI-arviointimalli ja Vaikuttamisviestintä. Lisätietoa löydät sivun vasemmasta reunasta löytyvien otsikoiden alta.

Kokonaisuus korvaa aiemman Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertueen.


Järjestöseminaarit ja -foorumit

Arviointifoorumissa käsitellään järjestöarvioinnin ajankohtaisia teemoja: erityisesti tulosten, vaikutusten, vaikuttavuuden ja kustannusvaikutusten arviointia. Arviointifoorumi toteutuu parillisina vuosina MS SOSTE -koulutusristeilyllä lokakuun alussa ja parittomina vuosina kesäkuussa Helsingissä.

Talous- ja hallintopäivät tarjoavat tietoa ja tukea taloutta ja hallintoa koskevissa kysymyksissä sekä foorumin näiden asioiden parissa työskentelevien verkostoitumiselle. Päivät toteutuvat parittomina vuosina marraskuussa Helsingissä, parillisina vuosina talous- ja hallintokysymyksiä käsitellään monipuolisesti MS SOSTE -koulutusristeilyllä.

Seuraava MS SOSTE -koulutusristeily tulossa 9.-10.10.2018.


Järjestökoulutukset

Järjestämme yksittäisiä koulutuspäiviä tai koulutussarjoja vaihtuvista aiheista. Esimerkiksi kevätkaudella toteutuu yritysyhteistyön kysymyksiä käsittelevä koulutusarja yhteistyössä Kepan kanssa.


Koulutuprosessit

Järjestöjohtamisen koulutus antaa työkalupakin päivittäiseen työhön. Tarjolla potkua ja virtaa johtamiseen! Toteutus SOSTE, Allianssi ja Suomen Olympiakomitea yhdessä Rastorin kanssa. Viides koulutusryhmä alkaa 22.-23.11.2018. Ilmoittautuminen on käynnissä, toimi pian tai viimeistään 12.11. mennessä.

Ammattimainen varainhankinta -koulutus tarjoaa tukea varainhankinnan kehitystyöhön, projektien ohjaamiseen ja viestintään. Koulutuksen toteuttavat SOSTE ja VaLa yhteistyössä Rastorin kanssa. Seuraava koulutusryhmä alkaa 6.3.2019, ilmoittautuminen on käynnissä.

Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutus antaa eväitä asiakaslähtöisyyteen, segmentointiin ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen sekä markkinointiviestintään. Koulutuksen toteuttaa Omnia yhteistyössä RAY:n, Sitran ja SOSTEn kanssa. Koulutus on käynnissä ja ilmoittautuminen päättynyt.

UUTTA! Järjestön palvelumuotoilu – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto alkaen 22.11.2018. Ilmoittautuminen 31.10.2018 mennessä. Koulutus tarjoaa osaamista asiakaskokemuksen ja palvelujen systemaattiseen kehittämiseen sekä käytännön työkaluja. Yhteistyössä Allianssi, Suomen Olympiakomitea, Kehys-Kepa ja Rastor.


Järjestötreenit

Parituntisia dynaamisia ja keskustelevia kohtaamisia ajankohtaisista, järjestöjä puhuttelevista aiheista. Jäsenjärjestöt voivat ehdottaa aiheita ja tuottaa sisällöt, SOSTE hoitaa järjestelyt. Tee meille ehdotus! Lue lisä