fi | sv | eng

Jäseneksi hakeminen

SOSTEn varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalalla toimivat yhdistykset ja säätiöt. Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa, eikä sitä ole rajattu jollekin tietylle alueelle. Valtakunnallisuutta harkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt. Varsinaisten jäsenien tulee ensisijaisesti edistää jonkun väestöryhmän terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Yhteistyöjäseniksi voivat liittyä muut sosiaali- ja terveysalan toimijat, esimerkiksi kunnat tai sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistykset. Jäsenyyden ehtona julkisoikeudellinen tai yleishyödyllinen asema.

Varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä koskevat samat jäsenpalvelut ja -edut. SOSTEn hallinnossa ovat edustettuina sekä varsinaiset jäsenet että varajäsenet. SOSTEn liittokokouksessa äänioikeus on kuitenkin vain varsinaisilla jäsenillä. Seuraava yhdistyksen kokous on 14.2.2018. Lisätietoa päätöksentekoprosessista voi lukea SOSTEn säännöistä.

SOSTEn hallitus päättää valittavista jäsenistä.

Jäsenmaksut

SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

Jäsenet

Yhteistyöjäsenet

1. < 100t€
2. 0,1-1 M€
3. 1-3 M€
4. 3-5 M€
5. 5-10 M€
6. > 10 M€

50 €
300 €
600 €
900 €
1200 €
1500 €

1. < 1 M€
2. 1-5 M€
3. > 5 M€

500 €
1000 €
1500 €


Mitä saan jäsenenä?

SOSTEn jäsenet saavat yhteisen, aiempaa vahvemman kanavan vaikuttamiseen sote-järjestöille tärkeissä asioissa:

  • Yhteisissä sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymyksissä
  • Niihin myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa
  • Järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä vaikuttamista tehdään kansallisella, kansainvälisellä ja alueellisella tasolla

Lisäksi SOSTE järjestää koulutusta ja tarjoaa tukea

  • järjestötoiminnan kannalta olennaisista sosiaali-, terveys- ja muiden politiikkojen alan sisällöistä
  • ihmisten osallistumiseen ja muihin terveyden taustatekijöihin vaikuttavista asioista
  • järjestötoiminnan kehittämiseen

>> Tutustu jäsenpalveluihin

Jäsenhakemus

Jäsenhakemuksen voi lähettää alla olevalla sähköisellä lomakkeella. 

Jäsenhakemuksen voi myös myös tulostaa täältä ja postittaa osoitteeseen:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Hallitus
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki

Lisätietoja:

Vertti Kiukas, pääsihteeri, vertti.kiukas @ soste.fi, p. 040 592 4287

Emily Strohm, hallinnon asiantuntija, emily.strohm @ soste.fi, p. 050 3670 263