fi | sv | eng
SOSTE >

SOSTEsta

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, jonka tavoitteena on paremmin voivat ihmiset. Yhteistyössä jäsentemme ja eri toimijoiden kanssa rakennamme sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Vain sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta on avain kestävään menestykseen sekä valtakunnanrajojen sisä- että ulkopuolella. Tätä on hyvinvointitalous.

Sijoitukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat pitkäjänteisiä yhteisiä päätöksiä, joiden toteuttamisessa järjestöillä tulee olla vahva rooli. Haluamme lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja näin tavoitella hyvän elämän edellytysten toteutumista kaikille. Toimimme alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

SOSTEn perustajajäsenet ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry ja Terveyden edistämisen keskus ry. SOSTEn pääsihteerinä toimii FM Vertti Kiukas ja puheenjohtajana Näkövammaisten keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen.

Katso SOSTElle myönnetyt avustukset STEAn AvustustietokannastaAnna palautetta.

Painoalueet

SOSTEn työ jakautuu kolmeen painoalueeseen.

Elinvoimaiset järjestöt

Lue lisää

Hyvinvoivat ihmiset

Lue lisää

Hyvinvointitalous

Lue lisää