fi | sv | eng

Työllisyys ja hyvinvointi

Työllisyys, terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Työllistyminen lisää fyysistä, psyykkistä. sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille. SOSTE toimii työllisyyspoliittisessa vaikuttamisessa yhteistyössä välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän ja vammaisfoorumin työllisyysryhmän kanssa.

Osatyökykyiset ja vaikeasti työllistyvät ovat merkittävä työvoimapotentiaali

Työmarkkinoiden monimuotoisuutta on lisättävä osa-aikatyötä lisäämällä ja välityömarkkinoita kehittämällä. Toimivat välityömarkkinat edellyttävät tehokasta kuntoutusjärjestelmää, jossa ammatillinen, terveydellinen ja sosiaalinen kuntoutus nivoutuvat toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuntoutuksen taloudelliset resurssit on turvattava.

Työkyvyttömyyseläkkeen etuusperiaatteita tulisi muuttaa siten, että palkkatyön vastaanottaminen ei millään palkkatasolla alentaisi työkyvyttömyyseläkkeellä olevan käteen jääviä tuloja. Etuusjärjestelmän kannustinloukkuja tulee pyrkiä purkamaan kautta linjan.

Julkisten palveluiden tuottamisessa ja hankintojen kilpailuttamisessa on huomioitava tulevaisuudessa paremmin sosiaaliset kriteerit, mikä mahdollistaa työllisyysmahdollisuuksien luonnin vammaisille, osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille.

Asenteiden muutos on keskeinen edellytys vammaisten ja osatyökykyisten paremmalle työllistymiselle tulevaisuudessa.

Järjestöjen merkitys työllistämisessä tulee tunnustaa

Mitä haastavampaa työllistyminen on, sitä enemmän siihen tarvitaan tukea. Kansalaisjärjestöillä on kokemusta ja tietotaitoa pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjinä. Palkkatukijärjestelmää tulee korjata siten, että järjestöjen työllistämismahdollisuudet paranevat ja pitkiinkin (yli 12 kk) osatyökykyisten työsuhteisiin on saatavissa riittävästi palkkatukea.

Järjestöt tarjoavat usein työllistymispolun ensimmäisen vaiheen. Järjestöt työllistävät erityisesti ihmisiä, jotka muuten jäisivät työmahdollisuuksien ulkopuolelle.

Työelämä 2020 hanke

SOSTE on mukana Työelämä 2020 hankkeessa, jonka tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa kuudessa vuodessa. Sen perusajatus on, että Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat.

SOSTEn tavoitteena  hankkeessa on tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittymään halutuiksi työpaikoiksi. SOSTE tarjoaa osatyökykyisille harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.


Ota yhteyttä

Päivi Kiiskinen

erityisasiantuntija

040 051 6018

työllisyys, asunto- ja elinkeinopolitiikka, vammaispolitiikka, @pkiiskinen

pääekonomisti

050 308 6870

talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, tiimipäällikkö

Kannanotto

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista vaarantaa asiakkaiden yhdenvertaisuuden

Lue lisää


SOSTEblogissa

Aktiivista työvoimapolitiikkaa on vahvistettava

Lue lisää


SOSTE suosittelee

Työllisyyttä edistetään asiakaslähtöisillä työvoimapalveluilla, ei sanktioilla. Sosiaalibarometri 2017

Lue lisää