fi | sv | eng

Kuntoutus

Järjestöt kuntoutuksen toteuttajina

Järjestöt tuottavat kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta sekä pienille että suurille väestöryhmille, kuten diabetekseen tai syöpään sairastuneille, mielenterveyskuntoutujille, kuurosokeille, aivovamman saaneille sekä monille muille.Järjestöillä on asiantuntemusta varsinkin erityisryhmien kuntoutuksesta, eikä julkinen sektori pysty tarjoamaan erityisryhmille kaikkia kuntoutuspalveluja.

Yksi järjestöjen tuottaman kuntoutuksen erityispiirre on vertaistuki, joka auttaa ehkäisemään syrjäytymistä. Järjestöt tarjoavat tietoa muiden tuottamasta kuntoutuksesta, kuntoutukseen hakeutumisesta ja kuntoutuspalveluista.

Järjestöt ovat yrityksiä suurempi kuntoutuksen tuottaja henkilöstön ja toimipaikkojen määrällä mitattuna. 2011 järjestöillä oli 52 kuntoutuslaitosta, joissa työskenteli yli 2800 henkilöä.

Yrityksillä oli 35 kuntoutuslaitosta, joissa työskenteli hieman alle 1600 henkilöä. Järjestöbarometrin kyselyyn vastanneet järjestöt tuottivat kuntoutusta viime vuonna hieman alle 300 miljoonalla eurolla. Järjestöt tuottavat kuntoutusta myös muualla kuin omissa kuntoutuslaitoksissaan. Järjestöt tuottavat kuntoutuspalveluja tavoittelematta taloudellista voittoa.

.

(Klikkaa kuvasta suuremmaksi)

Jaa kuva Facebookissa

Lähetä twiitti

Monitahoinen kuntoutusjärjestelmä

Kuntoutusjärjestelmä koostuu useista organisointi- ja rahoittajatahoista. Kuntoutus on tapana jakaa lääkinnälliseen, ammatilliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Lisäksi käytetään kasvatuksellisen kuntoutuksen käsitettä. Kuntoutus voi olla lakisääteistä tai harkinnanvaraista.

Keskeisiä toimijoita ovat kunnat, Kela, työeläkelaitokset, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset, työhallinto sekä ammatilliset oppilaitokset. Kuntoutuksen kokonaismenot olivat vuonna 2013 arviolta 1,9 miljardia euroa (P. Rissanen, 2015).

Ota yhteyttä

Jaana Joutsiluoma

erityisasiantuntija

050 564 8571

kuntoutus, kuntoutusuudistus sekä asiakkaiden palveluprosessit, työpiste Tampere, @JJoutsiluoma

Verkosto

Kuntoutusverkosto (KUVE) toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi.

Lue lisää


SOSTEblogissa

Kovaa peliä ennaltaehkäisevällä kuntoutuksella.

Lue lisää


Julkaisut

Järjestöt kuntoutuksen toteuttajana - Järjestöbarometri 2013.

Lue lisää


Faktat lyhyesti

Kuntoutusjärjestelmä uudistetaan. Hallitusohjelmatavoitteet 2015.

Lue lisää