fi | sv | eng

Pienten ja keskisuurten sote-toimijoiden toiminta on turvattava

ti 31. toukokuuta 2016 11.21.00

Pienten ja keskisuurten toimijoiden mahdollisuudet tuottaa sote-palveluita on turvattava. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että paikalliset palvelut säilyvät. Verkostomaiselle toiminnalle ja palveluiden alihankinnalle on luotava aidot mahdollisuudet. Tämä edellyttää, että palvelukokonaisuudet voi jakaa eri tuottajille ja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tuottajat voivat tulla eri tahoista.

SOSTEn mukaan professori Mats Brommelsin työryhmän esittämän sosiaali- ja terveyskeskusmallin riskinä on, että kilpailu keskittyy asutuskeskuksiin ja isoille toimijoille. Tähän pystyy vain julkinen sektori ja yksityisistä toimijoista suurimmat toimijat.

Laatu- ja vaikuttavuus- sekä terveys- ja hyvinvointitavoitteiden ottaminen mukaan rahoitusmalleihin on kannatettavaa. Samoin henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuuksien huomioon ottaminen.

Brommelsin työryhmän esitys sosiaali- ja terveyskeskuksesta edistää sote-uudistuksen tavoitteita eli perustason palveluiden vahvistamista sekä hoitoon ja hoivaan pääsyn nopeuttamista. Malli antaa kohtuullisen laajan valinnanvapauden ja hyvät edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle.

”Erityisesti paljon palveluja käyttävän kansalaisen palvelukokonaisuuden on toimittava hyvin. Palveluille pitää määritellä yksi vastuutaho ja tiedon kulkea palveluntuottajien ja vastuutahon välillä. Tämä on otettava huomioon tulevien sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnassa”, SOSTEn johtaja Anne Knaapi painottaa.

Lisätietoja

johtaja Anne Knaapi, SOSTE, p. 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi
erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE, p. 040 744 0888, ulla.kiuru@soste.fi

Lue lisää

STM-tiedote 31.5.2016: Selvitysryhmä: asiakas listautuisi valitsemaansa sosiaali- ja terveyskeskukseen

Selvityshenkilöryhmän loppuraportti 31.5.2016:
Mats Brommels, Timo Aronkytö, Aulikki Kananoja, Paul Lillrank ja Kari Reijula: Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:37)

SOSTEblogissa

Karjaan sote-pilotti toi laatua ja säästöjä

Lue lisää

Valinnanvapaus tulee - mikä muuttuu?

Lue lisää

Onko yhtiöittäminen lääke ongelmiin?

Lue lisää


Muualla

Mikä on kolmannen sektorin osa sotessa? Yle Ajantasa.

Lue lisää


Julkaisut

Säästöistä investointeihin - SOSTE suosittelee -sarjassa

Lue lisää

Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, fakta-arkki

Lue lisää