fi | sv | eng

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen ei aina tavoita kaikkia

Terveyserot tarkoittavat sitä, että suuri osa väestöstä jää kauas parhaasta mahdollisesta terveyden tasosta. Terveyseroilla hukataan merkittävästi työ- ja elinvuosia.

ATH tutkimuksen 2013 mukaan työkykynsä heikentyneeksi kokee 863 000 työikäistä suomalaista eli joka neljäs. Työurien pidentäminen edellyttää kaupunkien ja alueiden välisten erojen kaventumista. Työn pitäisi kohdistua etenkin alempiin sosioekonomisiin ryhmiin. Toisaalta ei voida keskittyä pelkästään kaikkein huonoimmassa asemassa oleviin vaan eriarvoisuutta tulee vähentää kaikilla sosiaalisen asteikon tasoilla.

Hyvinvointi- ja terveyserot aiheuttavat huomattavia kustannuksia sekä tulojen menetyksiä niin valtiontaloudelle, kuntataloudelle kuin kotitalouksillekin. Kasautuvat terveys- ja hyvinvointiongelmat näkyvät kasvaneina kustannuksina. Terveyden edistäminen sekä sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy tulee halvemmaksi.

Hyvinvointi- ja terveyserot ovat yhteiskuntatason ongelma. Koska ongelma on laaja, sen ratkaisemiseen tarvitaan monen sektorin ja toimijan yhteistyötä. Toimien tulisi olla kohdennettuja. Hyvinvoinnin ja terveyserojen näkökulmasta terveyseroja tarkastellaan myös pidemmällä aikavälillä ja huomiota kiinnitetään ennakoiviin ja ihmisten yhdenvertaisuutta vahvistaviin tekijöihin.

SOSTE vaikuttaa

SOSTEn antamien lausuntojen lisäksi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista käsitellään erilaisissa artikkeleissa ja asiantuntijapuheenvuoroissa kuten blogeissa. SOSTE on mukana mm. Innokylän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä eriarvoisuuden kaventaminen -oppimisverkostossa.

 

Ota yhteyttä

Kaarina Tamminiemi

erityisasiantuntija

040 577 4614

terveyden edistäminen, terveys kaikissa politiikoissa, kansanterveys

erityisasiantuntija

045 657 6769

nuorten hyvinvointi, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka

Muualla verkossa

Lue lisää eriarvoisuuden vähentämisestä THL:n sivuilta. Hyvinvointi- ja terveyserot.

Lue lisää