fi | sv | eng

Terveyden tulevaisuudet – tutkimuskumppanuus Demos Helsingin kanssa

Terveyden tulevaisuudet on yksi osa Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi -hankekokonaisuutta, johon Demos Helsinki ja THL ovat saaneet rahoitusta Tekesiltä. Hankkeen tulokset valmistuvat vuonna 2015. 

Hankekokonaisuuden osat

  1. Valinnanvapauden edistämisen keinot ja kehityksen peilaaminen kansainvälisesti
  2. Soten uusi rooli valinnanvapauden mahdollistajana
  3. Valinnanvapaus ja markkinavaikutukset
  4. Kansalaisosallisuus ja valinnan mahdollisuudet
  5. Terveyden ja valinnanvapauden tulevaisuus – skenaariot 2050
  6. Hankkeen hallinnointi, ml julkaisujen tuottaminen, viestintä ja vaikuttaminen

Terveyden tulevaisuudet -skenaarioprosessi koostuu baseline -raportista, skenaariotyöpaja -työskentelystä ja julkaisuseminaarista. Tutkimuskumppanuus mahdollistaa rajat ylittäviä näkymiä terveyden tulevaisuuteen ja vahvistaa kykyä ennakoida terveyteen liittyvien ilmiöiden vaikutusta.

Kumppanuuden ydintä on SOSTEn näkökulmasta on ihmislähtöisten palvelujen ja järjestöjen uusien roolien tunnistamisessa tulevaisuuden terveyden edistämisessä. Yhteistyöstä syntyy mm. materiaalia viestinnän ja vaikuttamisen välineeksi.

Kumppaneina hankkeessa ovat SOSTEn lisäksi Novartis, Kansaneläkelaitos, Helsingin diakonissalaitos, Invalidiliiton asumispalvelut, Oulun kaupunki, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri Eksote, Jyväskylän kaupunki, Kainuun sote-kuntayhtymä ja Sosiaalialan työnantajat ry.

Lisätietoja

www.demoshelsinki.fi

Ota yhteyttä

Kaarina Tamminiemi

erityisasiantuntija

040 577 4614

terveyden edistäminen, terveys kaikissa politiikoissa, kansanterveys

erityisasiantuntija

045 657 6769

nuorten hyvinvointi, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka


Muualla verkossa

Laaja terveyskäsitys puhutti tulevaisuuden terveyden tekijöitä. Demos Helsingin blogi.

Lue lisää