fi | sv | eng

Terveyden edistäminen päätöksenteossa

Terveyden edistämisen politiikkaan kuuluu terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittäminen, terveellisen ympäristön aikaansaaminen, yhteisön toiminnan tehostaminen sekä terveyspalvelujen uudistaminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edellytykset luodaan laajalti sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolella. Tarkoituksenmukainen, alue- ja yhteiskuntapolitiikka luo suotuisat olosuhteet hyvinvointia ja terveyttä edistäville valinnoille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaista yhdyskuntasuunnittelua, joka edistää eheää yhteiskuntarakennetta ja luo puitteita ihmisten keskinäistä tukea mahdollistaville kohtaamispaikoille.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä luodaan myös ajamalla kevyempää verotusta terveellisille tuotteille, ja haittaveroa sekä saatavuuden rajoituksia terveyttä vahingoittaville tuotteille. Ihmiset tekevät jatkuvasti arkielämässään hyvinvoinnin ja terveyden kannalta merkityksellisiä valintoja. Nämä valinnat tulee tehdä helpoiksi ja mahdollisiksi kaikille.

Järjestöillä on merkittävä rooli kokonaisvaltaisen ja alueellista eriarvoistumista ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan edistämisessä.

Terveys kaikissa politiikoissa tavoitteena

Terveys kaikissa politiikoissa -ajattelu tarkoittaa strategiaa, jossa eri hallinnonaloilla otetaan huomioon väestöön ja eri väestöryhmiin kohdistuvat terveysvaikutukset päätöksiä tehtäessä ja toimeenpantaessa.

Ydinasiana on parantaa kansanterveyttä vaikuttamalla sellaisiin terveyden taustatekijöihin, joihin terveyssektori voi vaikuttaa vain vähän. Tavoitteena on terveyden edistämisen ohella vaikuttaa sairauksia ehkäisevästi. Terveys kaikissa politiikoissa ajattelu toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta. Toimenpiteitä on kannattaa toteuttaa siellä, missä tuloksia saadaan pienimmällä voimavarojen käytöllä.

SOSTEn edistää

SOSTE tuo päätöksentekoon ihmisten ääntä ja terveysvaikutusten arviointia monipuolisia kanavia hyödyntäen. Yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa ja järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen on SOSTElle tärkeää.

Päivi Nykyri

erityisasiantuntija

045 657 6769

nuorten hyvinvointi, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka

erityisasiantuntija

040 577 4614

terveyden edistäminen, terveys kaikissa politiikoissa, kansanterveys

SOSTEblogissa

Eriarvoisuus hallituksen strategian ytimeen.

Lue lisää

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisättävä.

Lue lisää


Lausunnot

Ei päivähoito-oikeuden rajoittamiselle.

Lue lisää