fi | sv | eng

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteitä käytetään monesti parina. Tällä halutaan viestiä, että toiminta on laaja-alaista, kaikkia hallinnonoloja koskevaa vaikuttamista.

Terveyden edistämisellä ymmärretään laajasti sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Se pitää sisällään tietoisen vaikuttamisen terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja -ympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Toimintaympäristö niin järjestöissä kuin kunnissa on muutoksessa. Terveyden edistämistä tulisi muutosten keskellä entisestään vahvistaa. Monialaista yhteistyötä pitää lisätä ja edistää terveyden edistämisen vastuutahojen määrittelyä.

Erityisesti järjestöjen roolia, näkyvyyttä ja tunnettuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä tulisi vahvistaa. Järjestöt pystyvät suhteellisen nopeasti vastaamaan erilaisiin haasteisiin ja pystyvät näin tukemaan kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Järjestöt tarjoavat osallisuuden kokemuksia ja osallistumisen väyliä, mikä tukee ihmisten terveyttä merkittävässä määrin.

Terveyden edistämisen politiikkaan kuuluu terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittäminen, terveellisen ympäristön aikaansaaminen, yhteisön toiminnan tehostaminen sekä terveyspalvelujen uudistaminen.

 

Ota yhteyttä

Tuuli Lahti


erityisasiantuntija

050 591 8307

kansanterveys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

erityisasiantuntija

045 657 6769

nuorten hyvinvointi, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka

SOSTEblogissa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteisenä asiana

Lue lisää

Kunnat petranneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä – järjestöt laajemmin resursseiksi

Lue lisää


Faktat lyhyesti

Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Hallitusohjelmatavoitteet 2015.

Lue lisää

Säästöistä investointeihin. SOSTE suosittelee- sarja.

Lue lisää


Julkaisut

Sosiaalibarometri 2015.

Lue lisää

(Klikkaa kuvasta suuremmaksi)

Jaa kuva Facebookissa.