fi | sv | eng

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveyteen vaikuttavia päätöksiä  tehdään kaikilla hallinnonaloilla. Terveellinen yhteiskuntapolitiikka ottaa huomioon terveyden näkökulmat kaikessa päätöksenteossa, terveellinen ympäristö on esimerkiksi turvallinen liikkua ja kannustaa osallistumaan.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Lue lisää

Kuntoutus sairastuneen tukena

Ennakoiva, oikea-aikainen ja toimivaa kuntoutus vähentää kärsimystä ja lisää elämänlaatua. Sen avulla voidaan merkittävästi parantaa ihmisten työ- ja toimintakykyä. Kuntoutus on myös työllistymistä tukeva ja työuria pidentävä investointi.

SOSTE ja järjestöt ehdottavat kuntoutustakuun käyttöönottoa ja kuntoutuksen kokonaisuudistusta.

Lue lisää

Ihmislähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Ihmisten ääni tulee olla mukana sote -palvelujen uudistuksessa. SOSTE pitää tärkeänä, että uudistuksen myötä rakenteen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, järjestäjätahojen tulee olla riittävän vahvoja ja että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio rakentuu tasa-arvoiselta pohjalta.

SOSTE vaikuttaa myös sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen.

Lue lisää

Hankintalaki ja järjestöt

Myös järjestöjen tulee ottaa huomioon hankintalaki silloin, kun tuotteita tai palveluita ostetaan enemmän. Palveluita tuottavat järjestöt joutuvat osallistumaan hankintalain mukaisesti toteuteutettuihin kilpailutuksiin.

Sivuilta löydät hyödyllistä, sote- järjestöille tarpeellista tietoa hankintojen toteuttamisesta. Lue enemmän myös Järjestöjen hankintarenkaasta. Lue lisää

Järjestöjen tuottamat palvelut

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä rooli palvelujen tuottajana sekä uusien palvelumuotojen kehittäjänä. Järjestöt tuottivat vuonna 2008 kustannuksilla mitattuna noin 16 prosenttia sosiaalipalveluista ja noin neljä prosenttia terveyspalveluista.

Lue lisää

Työllisyys tukee hyvinvointia

Työllisyys, terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Työllistyminen lisää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

SOSTE haluaa olla kehittämässä kannustavaa ja osallistavaa työelämää, jossa myös osatyökykyisten panos tunnistetaan.

Lue lisää

Hyvinvointitalous

Hyvinvoinnin ja talouden tulee olla nykyistä paremmin tasapainossa. Sijoittaminen hyvinvointiin tulee nähdä investointina eikä kulueränä.

Lue lisää

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Jääkö tavoite integraatiosta haaveeksi?

Puuduttavaa, osin tarpeellista toistoa

Työpajatoiminta tukee yksilöllisille koulutus- ja työllisyyspoluille – vaikuttavat palvelut on turvattava myös jatkossa