fi | sv | eng

Investoimalla hyvinvointia

Investointeja määritellään hiukan eri tavoin riippuen onko kyseessä esimerkiksi rahatalouden, kansantalouden tilinpidon, sosiaalisen investoinnin näkökulma investointeihin tai puhutaanko terveyden edistämisen investoinneista. Hyvinvointitaloudessa yksi tehtävä on sovittaa näitä näkökulmia yhteen.

Hyvinvointitalouden rakentaminen edellyttää investointiajattelua. Kaikkien ihmisten hyvinvointia, joka koostuu terveydestä, riittävistä aineellisista resursseista, elämänhallinasta sekä osallisuudesta, voidaan edistää tehokkaasti vain siinä tapauksessa, että yhteiskunnassa sitoudutaan pitkäjänteiseen hyvinvoinnin edellytysten parantamiseen. Siksi lyhyen tähtäimen ajattelu, jossa esimerkiksi hyvinvointipalvelumenot ja sosiaalietuudet nähdään ainoastaan kuluna, on ristiriidassa hyvinvointitalouden kanssa.

Hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan panostaminen on investointi, joka tuottaa hyötyjä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Jos hyvinvointia pidetään itseisarvona, sijoitus hyvinvointia lisääviin sosiaali- ja terveyspalveluihin on helposti perusteltavissa. Hyvinvointipalvelut tuottavat kuitenkin myös taloudellisia hyötyjä. Kun hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan investoidaan, syntyy talouteen työtä, ostovoimaa, rahavirtoja ja kysyntää.

Hyvinvointipalveluiden investointiluonne konkretisoituu kuitenkin ensisijaisesti pidemmällä aikavälillä. Sijoitukset hyvinvointiin, terveyteen, koulutukseen ja osallisuuteen ovat edellytys aktiivisen ja tuotteliaan väestön synnylle. Kun talous muodostuu tämän väestön toiminnasta, on helppo ymmärtää, että miksi hyvinvointi on tehokkaasti toimivan talouden perusedellytys.

Investoinnit hyvinvointiin lisäävät taloudessa työn tarjontaa, parantavat työpanoksen laatua ja luovat siten edellytyksiä voimakkaammalle kasvulle. Tällä tavalla investoinnit hyvinvointiin maksavat itsensä takaisin ennen pitkää. Esimerkiksi julkiset panostukset hyvinvointiin tänään tarkoittavat pahoinvoinnin ja sosiaalisten ongelmien vähenemistä huomenna. Hyvinvointitaloudessa investoinneilla on ennaltaehkäisevä rooli. Pitkällä aikavälillä sijoituksilla myös lisätään kansalaisten terveyttä ja vahvistetaan terveyden tasa-arvoa.

Käytännön esimerkkejä investoinneista

  • Julkisesti rahoitettu lasten päivähoitojärjestelmä on mahdollistanut naisten laajamittaisen osallistumisen työelämään. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi päivähoito on vienyt eteenpäin yhdenvertaisuustavoitteita (sukupuolten välinen tasa-arvo, lasten mahdollisuuksien tasa-arvo).
    Lue lisää >>Lasten päivähoito investointinta
  • Toimeentulotuki viimesijaisena yhteiskunnan turvaverkkona estää vaikeuksiin joutuneita putoamasta yhteiskunnan ulkopuolelle.
    Lue lisää >> Suomalainen toimeentuloturva
  • Hammas- ja suun terveyteen liittyvän ehkäisevän työn resurssien pieneneminen näkyy lisääntyneinä hammashoitokuluina. Suun terveydellä on yhteys yleiseen terveydentilaan, eli hampaiden heikkenevä kunto väestötasolla aiheuttaa kustannuksia laajemmin koko kansantaloudelle.
    Lue lisää >>Mihin suun terveys vaikuttaa?

SOSTEblogissa

Investoimalla hyvinvointia.

Lue lisää

Kaikki hyvät keinot käyttöön työllisyyden hoidossa.

Lue lisää


Julkaisut

Sosiaalibarometri 2015. Huomaa myös tiiviit suositukset.

Lue lisää