fi | sv | eng

Kehittäminen ja arviointi järjestöissä

Systemaattinen kehittäminen on toimintatapa, jossa tietyllä prosessilla systemaattisesti ja erilaisia menetelmiä käyttäen haetaan kehitysideoita kohderyhmien tarpeisiin. Systemaattinen kehittäminen sisältää kontekstiin katsomatta (yhteiskunnallinen markkinointi, palvelumuotoilu, kokeilemalla kehittäminen) seuraavat vaiheet:

  • Muutostavoitteen / innovaatiohaasteen muotoilu
  • Segmentointi ja kohderyhmäymmärrys
  • Ideointi
  • Kokeilut
  • Vakiinnuttaminen

Arviointi on kiinteä osa kehittämistyötä. Arvioinnin avulla osataan tehdä tarvittavia suunnanmuutoksia ja korjauksia oikeaan aikaan. Toiminnan kehittäminen on päättymätön, jatkuvasti uusiutuva kehä: suunnitelmista seuraa toimintaa jota arvioidaan, ja tarvittaessa suunnataan uudelleen, sekä ideoidaan uutta.

Vuonna 2017 SOSTEn toimii kokeilemalla kehittämisen ja yhteiskunnallisen markkinoinnin menetelmien parissa ja kehittää hyvinvointi- ja kustannusvaikutusten mittaamisen menetelmiä.

 

SOSTEblogissa 

Yhdessä saavutamme enemmän - vai saavutammeko?

Lue lisää


Luottamusjohto seuraajana ja arvioijana, verkkoluento