fi | sv | eng

Järjestöt ja verotus

Keskeiset järjestöjen verotusta koskevat ohjeet löytyvät sivuston vero.fi ohjeista.

Keskeisiä yleishyödyllisten yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden vero-ohjeita:

Muutoksia vuodelle 2017

Järjestöjen verotuksen keskeiset muutokset vuodelle 2017 on koottu sivulle Yhteisöjen verovuoden 2017 veroilmoituksissa paljon muutoksia.

Tuloveroilmoitus muuttuu vuodesta 2017 alkaen. Suurimmat muutokset ovat yhdistysten ja säätiöiden 6C lomakkeilla. Muutoksista kerrotaan myös yhdistysten ja säätiöiden uutiskirjeessä joka julkaistaan toukokuun alussa, kun joulukuussa 2016 tilikautensa päättäneet yhdistykset ovat antaneet ilmoituksensa.

Yhdistysten ja säätiöiden veroinfo järjestettiin 22.3.2017. Tästä tilaisuudesta jäi tallenne, materiaali sekä tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset, jotka löytyvät vero.fi sivun Verkkoseminaarit-osiosta.  Vastaavantyylistä veroinfoa tuloveroilmoittamisesta suunnitellaan järjestettäväksi sen jälkeen kun tuloveroilmoittaminen mahdollistuu OmaVerossa marraskuussa 2017.

Maarit Päivike

lakimies

040 571 1314

Järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta, järjestöjen yhteishankinnat