fi | sv | eng

Järjestöjen hyvä hallinto

Järjestön toiminnassa mukana olevien tulee tietää omat tehtävänsä ja vastuunsa.

Rekisteröidyssä yhdistyksessä ylin päätösvalta kuuluu aina jäsenille. Luottamushenkilöt toimeenpanevat jäsenistön tekemiä päätöksiä sekä ohjaavat ja valvovat järjestön toimintaa. Luottamushenkilöt varmistuvat siitä, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lakeja ja muita sitovia normeja.

Yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat mukana käytännön toiminnassa, jonka tulokset hyödyttävät yhdistyksen jäseniä ja usein myös muita tahoja. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu sen säännöissä.

Vaikka järjestötoiminta on lähtökohtaisesti aatteellista eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen voiton tavoittelu, pitää sen olla taloudellisesti hyvin järjestettyä. Avoimet toimintatavat ja selkeästi raportoidut toiminnan tulokset ovat omiaan vahvistamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä ja yleistä luottamusta järjestöjen toimintaa kohtaan.

Järjestöjen rooli julkisen vallan ja yksityisen sektorin rinnalla on erittäin tärkeä. Järjestöjen pitää kuitenkin pystyä entistä ymmärrettävämmin kertomaan omasta toiminnastaan ja koko järjestökentän toiminnasta.

Hyvä hallinto on väline, joka turvaa järjestön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Hyvän hallinnon avulla minimoidaan väärinkäytösten ja virheiden riskit, varmistetaan laadukas ja tuloksellinen toiminta, sekä vahvistetaan luottamusta ja arvostusta järjestötoimintaa kohtaan.

Verkkokoulutukset luottamushenkilöille

Verkkokoulutus "Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu" antaa luottamushenkilöille perustietoa yhdistyksen hallinnosta. Kouluttajana Anneli Pahta, SOSTE.


Toinen verkkokoulutus "Hyvin hoidettu sisäinen valvonta" antaa vinkkejä sisäiseen laadun valvontaan ja arviointiin järjestöissä. Kouluttajana Matias Lahti, RAYOta yhteyttä

Maarit Päivike

lakimies

040 571 1314

Järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta, järjestöjen yhteishankinnat

 

Julkaisut

Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus. Uusi opas järjestöjen käyttöön. 2015.

Lue lisää

Hyvä hallintotapa järjestöissä. Käytännön opas järjestötyöhön.

Lue lisää

 

Tapahtumat

Taloutta ja hallintoa käsitellään joka toinen vuosi järjestettävillä Talous- ja hallintopäivillä.

 Lue lisää