fi | sv | eng

Vapaaehtoistoiminta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta nojaa paljolti vapaaehtoisiin. Melkein puoli miljoonaa suomalaista on mukana sote-järjestöjen vapaaehtoistoiminnassa. Siitä ei makseta palkkaa, mutta vastavuoroisuus tuottaa auttajalle elämänsisältöä, mielekästä toimintaa ja iloa.

Suomalaisten into vapaaehtoistoimintaan on kansainvälisesti verrattuna kiitettävän korkealla tasolla. 40% yli 10-vuotiaista suomalaisista on viimeisen vuoden aikana osallistuneet vapaaehtoistoimintaan.

  • puolet suomalaisista olisi halukkaita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin
  • kaksi tärkeintä motiivia: halu auttaa muita, halu käyttää aikaansa johonkin hyödylliseen
  • kaksi tärkeintä osallistumisen estettä: ei ole ylimääräistä aikaa, kukaan ei ole koskaan pyytänyt
  • iäkkäimmät aktiivisimpia vapaaehtoistoimijoita, erityisesti lähipiirin auttajia
  • nuorimmat halukkaimpia auttamaan tuntemattomia

Järjestöbarometri 2013 tulokset kertovat, että vapaaehtoisten joukko on pysynyt samana tai kasvanut 78%:lla sote-alan yhdistyksistä. Yhdistykset ovat kuitenkin huolissaan vapaaehtoistoimijoidensa riittävyydestä. Erityisesti luottamushenkilöiden rekrytointi koetaan haasteelliseksi.

Laadukasta vapaaehtoistoimintaa

Vapaaehtoistoimintaa tarjoavat järjestöt kehittävät aktiivisesti vapaaehtoistoimintansa laatua. Kuten viestintää tai taloutta, tulee myös vapaaehtoistoimintaa suunnitella, resursoida, kehittää siihen liittyvää osaamista ja johtaa.

Vapaaehtoistehtävät tulee paketoida niin konkreettisesti, että niihin on helppo tarttua. Markkinoinnin avulla tehtävistä tulee antaa oikeanlainen ja innostava kuva. Vapaaehtoistoimijat pitää perehdyttää tehtäväänsä ja heitä pitää pystyä neuvomaan ja tukemaan koko tehtävänkaaren ajan. Toiminnasta pitää käydä rakentavaa vuoropuhelua. Kiittäminen ja muistaminen auttavat jaksamaan, joskus suurtakin panostusta vaativissa tehtävissä. Ei myöskään tule unohtaa, että jokaisessa tehtävässä pitää olla mahdollisuus kunniakkaaseen lopettamiseen, josta voi myös parhaassa tapauksessa seurata tehtävän vastaanottaminen.

Vapaaehtoistyö ole ilmaista eikä se synny itsestään. Mitä haastavammasta ja vastuullisemmasta vapaaehtoistoiminnasta on kyse, sen vahvemman tuen se tarvitsee – perehdytystä, koulutusta, opastusta, organisointia.

Lue lisää vapaaehtoistoiminnasta Järjestöbarometri 2016 -julkaisusta.

Verkkokoulutus

Luottamushenkilöille suunnattu verkkokoulutus "Vapaaehtoistoiminnan johtaminen" antaa evätä vapaaehtoistyön kooordinaatioon järjestöissä. Kouluttajana Kiril Häyrinen, SOSTE.Ota yhteyttä

Kiril Häyrinen

Järjestöpäällikkö

040 051 6163

Järjestöjen elinvoima-tiimin päällikkö, järjestökehittäminen ja toimintaedellytykset,.

Uutinen

Suomalaiset valmiita auttamaan

Lue lisää

 


SOSTEblogissa

Hyvää vapaaehtoistenpäivää!

Lue lisää

Paikallisyhdistys- toiminnalla on kysyntää - toimijoiden riittävyys on yleinen huolenaihe.

Lue lisää


(Klikkaa kuvasta suuremmaksi)

Jaa kuva Facebookissa