fi | sv | eng

Järjestöjen tuottamat palvelut

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä rooli palvelujen tuottajana sekä uusien palvelumuotojen kehittäjänä. Järjestöt tuottavat niin kansalaistoiminnan yleishyödyllisiä palveluita, markkinaehtoisia palveluita ja kuin lakisääteisiäkin palveluita. Lähes tuhat järjestöä tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, mikä on noin 10 prosenttia Suomessa toimivista 10 000 rekisteröidystä sosiaali- ja terveysyhdistyksestä. Tämä selviää SOSTEn 17.8.2016 julkaisemasta selvityksestä järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Lue lisää selvityksestä tai katso esitysdiat.

Sote-uudistus vaikuttaa myös järjestöjen palvelutuotantoon

Järjestöjen palvelutuotannossa korostuvat järjestöjen kohderyhmänä olevien ihmisten etujen valvominen, asiakaslähtöisyys, palveluiden laatu ja useimmiten palvelutuotannosta saatujen tuottojen palautuminen järjestön toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Järjestöt ovat nostaneet esille huolen palvelujen keskittymisestä suurille yksityisille palveluntuottajille, palvelujen hinnan korostuminen laadun sijaan sekä palveluketjujen katkeamisen. Järjestöt ovat myös kokeneet kilpailuttamisosaamisensa liian vähäiseksi suhteessa vaativiin hankintaprosesseihin. Lue Sosten sivuilta lisää sote-uudistuksesta.

SOSTE järjestöjen tukena

SOSTE tukee järjestöjä vahvistamaan rooliaan palvelutuottajina toimimalla niiden edunvalvojina ja korostamalla järjestöjen tuottamien palveluiden laatutekijöitä ja asiakaslähtöisyyttä. SOSTE tekee tiivistä yhteistyötä Reilu Palvelu ry:n ja Arvoliiton kanssa järjestölähtöisten palveluiden kehittämiseksi ja pitää järjestöjen näkökulmia esillä hankintalain vaikuttamistyössä. Järjestöjen tuottamat palvelut halutaan turvata myös sote-uudistuksen myllerryksessä.

Soste avaa keskustelusarjan

SOSTE avaa keskustelusarjan järjestöjen palvelutuotannosta. Tapahtumissa ja kohtaamisissa kerätään järjestöjen näkökulmia palvelutuotannon pulmakohdista sekä sote-valmistelusta.

Ajankohtaista järjestöjen palvelutuotannosta

Uutinen 6.4.2018: Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista viidesosa

Uutinen 15.9.2017: Yritysten kehittämispalvelut ovat myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen saatavilla

Blogi 10.10.2016: Järjestöillä on tärkeä rooli mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuottamisessa /Taina Ala-Nikkola

Blogi 19.9.2016: Rätten till svenskspråkig service bör tryggas – också efter vårdreformen /Pia Sundell

Blogi 19.8.2016: Miten käy järjestöjen palveluille sote-uudistuksessa? /Jukka Tahvanainen

Blogi 9.8.2016: Järjestöjen palvelutuotanto uusien haasteiden edessä /Marjo Riitta Tervonen

Marjo Riitta Tervonen

erityisasiantuntija

050 592 2802

järjestöjen palvelutoiminta, järjestö-kunta –yhteistyö

SOSTEblogissa

Erityisryhmät heikoilla palvelujen pudotuspelissä.

Lue lisää

 

Miten käy järjestöjen palveluille sote-uudistuksessa?

Lue lisää