fi | sv | eng

Rahapelifuusio

Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto yhdistyvät yhdeksi isoksi rahapeliyhtiöksi, jonka nimi on Veikkaus. Talouspoliitinen miniterivaliokunta hyväksyi esityksen yhtiöstä syyskuussa 2015. Fuusion mahdollistava lainsäädännön valmistelu on käynnissä ja ensimmäinen versio lähti lausunnolle 18.3.2016

Yhdistyminen perustuu viime hallituskaudella  tehtyyn selvitykseen rahapeliyhtiöiden yhdistämisestä. Selvityksen taustalla on rahapelialaa koskeva voimakas toimintaympäristön muutos.

RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton rooli kansalaisjärjestöjen rahoittajina on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio, jonka säilyttämisestä kaikki toimijat ovat yksimielisiä. Maailma on kuitenkin muuttunut yhtiöiden perustamisen jälkeen. Internetin mukanaan tuomat täysin uudet haasteet pakottavat järjestelmää muuttumaan.

SOSTEn hallitus on ottanut myönteisen kannan kolmen peliyhtiön yhdistämiseen. On käynyt ilmeiseksi, että nykyjärjestelmällä jatkaminen saattaisi vakavasti vaarantaa sote-järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset.

Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Ota yhteyttä

Vertti Kiukas

pääsihteeri

040 592 4287

SOSTEn johtaminen, vaikuttaminen, sidosryhmätyö

NYT MENOSSA!

SOSTEn lausunto rahapelifuusioon liittyvistä asetuksista

Lue lisää

SOSTEn lausunto arpajaislaista

Lue lisää

Lausuntokierros meneillään uudesta arpajaislaista. 

Lue lisää

Arpajaislakiin kannattaa vaikuttaa nyt

Lue lisää


Katso verkossa

Keskustelutilaisuus arpajaislaista 21.3.2016

Lue lisää


 

SOSTEblogissa

Pacta sunt servanda - sopimukset on pidettävä

Lue lisää


Asiakirjat

SOSTEn valtuusto linjasi periaatteet neuvotteluihin uudesta avustusjärjestelmästä

Lue lisää

Uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet

Lue lisää

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen liittyvästä yhteisymmärryspöytäkirjasta

Lue lisää

Yhteisymmärryspöytäkirja rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämisestä

Lue lisää

Rahapelifuusio Roadshow keskustelutilaisuus

Tilaisuus järjestettiin 7.9.2015 Helsingissä


Twitterissä