fi | sv | eng

Järjestöjen ja yritysten yhteistyö

Yhä useampi järjestö tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Yritysyhteistyö laajentaa järjestön sidosryhmäverkostoja ja vaikuttavuutta ja tuo järjestölle lisää resursseja työhön. Yritykselle yhteistyö järjestön kanssa voi olla tapa toteuttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja yhteistyö voi tuottaa myös liiketoiminnallista hyötyä.

Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi:

1. Lahjoitukset: Yritykset voivat tukea järjestön toimintaa tavara- tai rahalahjoituksilla. Yritykset voivat lahjoittaa järjestölle myös työpanosta ja omaa osaamistaan vastikkeetta (pro bono). Lahjoitus voi olla kertaluontoinen tai toistuva tapa tukea järjestöä.

2. Sponsorointi: Yritykset voivat sponsoroida ja tukea järjestöjen tapahtumia tai muuta toimintaa. Sponsorointi voi sisältää vastikkeena esimerkiksi näkyvyyttä tai muuta yrityksen liiketoimintaa hyödyttävää etua. Vastikkeellisesta yhteistyöstä kannattaa tehdä sopimus, jossa on määritelty kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet.

3. Strateginen kumppanuus: Yrityksellä ja järjestöllä voi olla toiminnallista yhteistyötä, joka perustuu yhteisiin strategisiin tavoitteisiin ja hyödyttää molempia osapuolia. Strateginen yhteistyö edellyttää molemmilta osapuolilta aktiivista panostamista ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista. Strateginen kumppanuus on pitkäjänteistä yhteistyötä.

Yritysyhteistyön eettiset kysymykset

Sekä järjestöillä että yrityksillä on käytössä yhteistyön eettisiä linjauksia, joissa määritellään millaisten kumppaneiden kanssa ja millaista yhteistyötä organisaatio tekee . Linjauksilla pyritään poissulkemaan yhteistyöhön liittyviä riskejä kuten 1) neutraliteettiriskit, 2) yhteiskunnalliset ja sosiaaliset riskit, 3) ympäristöön liittyvät riskit ja 4) taloudelliset riskit.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille on tärkeää sulkea pois yksilön, varsinkin heikommassa asemassa olevien kansalaisten, hyvinvoinnin kannalta riskialttiit toimialat. Järjestön toiminnan tarkoitus ja tavoite ovat yhteistyön lähtökohta. Järjestön autonomian ja neutraalin asiantuntijaroolin turvaaminen on myös tärkeää.

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka

Mitä laajemmasta ja pidempiaikaisesta yhteistyöstä on kysymys, sitä tärkeämpää on tehdä sopimus, jossa määritellään kummankin sopimuskumppanin oikeudet ja velvollisuudet. Tutustu pdf-tiedostoon sopimusjuridiikan peruskysymykset.

Jäsenpalvelut

SOSTE tarjoaa jäsenyhteisöille koulutusta ja verkostotoimintaa yritysyhteistyön kehittämiseksi. 

Haluatko tehdä yhteistyötä SOSTEn kanssa?

Teemme yhteistyötä esimerkiksi koulutuksissa ja tapahtumissa. Toteutustavat vaihtelevat pidempikestoisista, yhdessä suunnitelluista ja toteutetuista prosesseista yksittäisiin koulutuspäiviin ja puheenvuoroihin, näyttelytoimintaan ja viestintäkanaviin. Suurtapahtumissamme M/S SOSTE -koulutusristeilyllä ja SOSTEtalk!-tapahtumassa on erilaisia sponsorointimahdollisuuksia.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä koulutuspäällikkö sirpa.sulku (at) soste.fi

Lisätietoa

SOSTEn yritysyhteistyön eettiset periaatteet

Tehoa yritysyhteistyöhön

Vastuullisen varainhankinnan ammattilliset arvot ja periaatteet -suositukset

Yritysten ja järjestöjen yhteistyön arki

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa -verkkoluento

Yhteyshenkilöitä

Maarit Päivike

lakimies

040 571 1314

Järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta, järjestöjen yhteishankinnat