fi | sv | eng

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Kunta-järjestöyhteistyö on tavoitteellista kumppanuutta

Sote-uudistus vaikuttaa kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön monella eri tavalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä, tuotantoa ja rahoitusta ollaan siirtämässä maakunnille samalla, kun hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät olisivat edelleen jäämässä kuntien vastuulle. Nämä muutokset koskettavat sosiaali- ja terveysjärjestöjä eri tavoin, riippuen siitä, minkälaisesta toiminnasta järjestössä on kysymys - tuottaako järjestö palveluja, toimiiko se jäsentensä äänitorvena tai toimiiko se vapaaehtoisvoimin vertaistukea tarjoten.

On selvää, että järjestöjen ja kuntien suhteet muuttuvat sote-uudistuksen toteutuessa enemmän kuin vuosikymmeniin. SOSTEn tehtävä on olla eturivissä hahmottamassa näitä muutoksia ja vahvistamassa järjestöjen toimintaedellytyksiä. SOSTE tekee tässä yhteistyötä myös Kuntaliiton kanssa.

SOSTE edistää kehittämis- ja vaikuttamistyöllä kumppanuutta, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Resurssien ja rakenteiden varmistaminen: järjestöt tarvitsevat hyvinvoinnin edistämistyöhönsä avustuksia ja tiloja.
  • Osallistaminen: järjestöt edustavat heikoimmassakin asemassa olevia kuntalaisia laajasti.
  • Yhteiskehittäminen ja yhteistoteuttaminen: Kunnalla ja järjestöllä on samoja tavoitteita ja kohderyhmiä. Yhdessä kehitetyt ja toteutetut aivan uudenlaiset toimintamallit tuovat aivan uudenlaisia tuloksia.

Kunta-järjestöyhteistyö Järjestöbarometrissa 

SOSTE julkaisee joka toinen vuosi Järjestöbarometrin, joka kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta ja toimintaedellytyksistä sekä tulevaisuuden haasteista. Järjestöbarometrissa selvitetään säännöllisesti myös kunnan ja järjestön välistä yhteistyötä.

Järjestöbarometrin 2012 mukaan kunnat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tärkein yhteistyötaho. Yhdistyksistä 72 prosentilla on jotakin säännöllistä yhteistyötä kuntien kanssa Järjestöt voivat tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon. Järjestöt edustavat potilasryhmiä, joiden ääni saattaisi jäädä kuulematta; eri tavoin vammaisia, sairaita, päihdeongelmaisia tai muita erityisryhmiä.

Järjestöbarometrin 2016 mukaan kyselyyn vastanneista yhdistyksistä yli puolet sai kunnalta toiminta-avustusta vuonna 2015. Se oli keskimäärin 700 euroa. Etenkin taloudeltaan kaikkein pienimmille yhdistyksille kunta-avustuksen merkitys on tuntuva. Kunnan toiminta-avustus on pysynyt edellisvuosiin nähden ennallaan yli puolella yhdistyksistä, joka kolmannella yhdistyksellä se on sen sijaan joko pienentynyt tai loppunut kokonaan vuoden 2014 jälkeen.

 

Lue lisää

SOSTEn erityisasiantuntija Kirsi Marttisen STEAn kumppanuustilaisuudessa 9.11.2017 pitämä esitys "Kuntavaikuttamisen ABC – eväitä järjestötyön vaikuttamiseen" alkaa kohdasta 3:13. Linkki tallenteeseen https://www.youtube.com/watch?v=DlPz3QjGcVA&feature=youtu.be.

SOSTE nosti  kuntavaaliteeseissä 2017 kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Tämän saavuttamisessa järjestöt ovat kunnan kumppanina avainasemassa.

SOSTEn lausunto Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraporttiin löytyy täältä.

Järjestöbarometrin pohjalta on koottu suosituksia kuntajärjestöyhteistyön kehittämiseksi. SOSTEn suosittelee: Järjestö-kuntayhteistyö toimivaksi (Järjestöbarometri 2016)

SOSTE oli mukana vuosina 2015-2016 Kuntaliiton, Kainuun soten ja Kuntaliiton Arjen Pelastajat-toimintamallin kehittämisessä, jossa yhteisellä kehittämisellä SOSTE haettiin toimintatapoja kuntien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön.

SOSTE on mukana Innokylässä. Innokylään on koottu hyödynnettäväksi kunta-järjestöyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja.

SOSTE järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kunta-järjestöyhteistyöstä. Tallenteita löytyy mm. seuraavista tilaisuuksista: 

SOSTEn Kuntavaalit 2017 -sivuOta yhteyttä

Marjo Riitta Tervonen

erityisasiantuntija

050 592 2802

järjestöjen palvelutoiminta, järjestö-kunta –yhteistyö

SOSTEblogissa

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

Lue lisää

Kokemustieto Oulun hyvinvointikertomukseen.

Lue lisää


Julkaisut

Järjestöissä tiedetään mitä kuntalaiset tarvitsevat.

Lue lisää

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä. Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön.

Lue lisää