fi | sv | eng

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelma

STM on käynnistänyt kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa.

Näistä Järjestö 2.0 -ohjelma koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös suomalaiseen järjestötoimintaan sekä 7:stä digitalisaatiota tukevasta hankkeesta, joissa kehitetään kansalaisten digivalmiuksia. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa koordinoi SOSTE ja hankepäällikkönä toimii Tarja Bergström ja erityisasiantuntijana Ritva Varamäki.

Ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistuksessa vahvistamalla sote-järjestöjen muutosvalmiuksia ja yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan kuntien ja järjestöjen työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Näin aktivoidaan kansalaisia ja tehdään järjestötyötä näkyväksi sekä rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja.

Ohjelmakokonaisuuden työtilana toimii Innokylä. Sieltä pääsee myös maakunnallisten hankkeiden työtiloihin. Innokylästä löytyy tärkeät asiapaperit kuten hankehakemukset, hankkeissa tuotetut toimintamallit ja siellä voi jakaa kokemuksia ja käydä keskustelua hankkeissa työskentelevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa koordinaatiohankkeen ohjausryhmä

 • Puheenjohtaja Hanna Heinonen
 • Varapuheenjohtaja Janne Juvakka, Diabetesliitto
 • STM, johtava asiantuntija Päivi Nygren
 • TEM, teollisuusneuvos Marjukka Aarnio
 • FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl), verksamhetsledare Lisbeth Hemgård
 • Kuurojen liitto, toiminnanjohtaja Markku Jokinen
 • Invalidiliitto, pääjohtaja Petri Pohjonen
 • MLL, pääsihteeri Milla Kalliomaa
 • Näkövammaisten liitto ry, järjestöjohtaja Sari Kokko
 • Muistiliitto, toiminnanjohtaja Eila Okkonen
 • Kuntaliitto, erityisasiantuntija Päivi Kurikka
 • SOSTEn hallituksen varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi
 • SOSTEn hallituksen jäsen Anneli Pohjola
 • STEA, kehittämispäällikkö Elina Varjonen

12.10. 2017 Järjestöt mukana muutoksessa

10.8. 2017 Järjestöt tiiviimpään yhteistyöhön vahvistamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia

6.6.2017 Järjestö 2.0 antaa järjestöille eväitä vastata sote-haasteeseen

Tarja Bergström

johtava erityisasiantuntija

040 530 2221

sote-uudistus

erityisasiantuntija

040 530 2223

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, EN, RU, @varamaki