Pohjois-Suomen Järjestöpäivät, Oulu

15.03.2012


Pohjois-Suomen järjestöpäivät, Rovaniemi

16.03.2012

Rovaniemi


Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät

18.04.2012 - 19.04.2012

Lue lisää ›


XIV Etelä-Pohjanmaan hankefoorumi

03.05.2012

ESKO-hanke, Oulu Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Keskusjärjestöt

03.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Etelä-Suomen alueen jäsenjärjestöt

03.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria.


Strategian aluekierros, Rovaniemi

07.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Joensuu

14.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Lahti

24.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Tampere

28.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Seinäjoki

29.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Oulu

30.05.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Kuopio

04.06.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Jyväskylä

05.06.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Turku

11.06.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Strategian aluekierros, Lappeenranta

14.06.2012

Aluekierroksella jokainen jäsenyhteisö saa äänensä kuuluviin. SOSTE järjestää 12 alueellista seminaaria. Lue lisää ›


Järjestöjen toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien syysfoorumi

28.08.2012

Teemana järjestöjen toiminnan merkitys ja johtaminen sekä ajankohtainen kunta- ja palvelurakenneuudistus Lue lisää ›


Arvioinnin perusteet -koulutus

Tilaisuus täynnä

05.09.2012

Arviointikoulutukset ovat noin 30 osallistujille tarkoitettuja eri alueilla toteutettavia ja eri teemoja käsitteleviä työpajatyyppisiä tilaisuuksia. Lue lisää ›


Ehkäisevän työn ajankohtaisseminaari

06.09.2012

ESKO -hanke, Oulu Lue lisää ›


Projektikoulutus: Onnistu projektissa, Helsinki

Tilaisuus täynnä

11.09.2012

Koulutus tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta projekteissa ja kehittämistyössä toimiville. Koulutus järjestetään Helsingissä. Lue lisää ›


Strategiaseminaari

21.09.2012

Tilaisuus on jatkoa viime kevään aluekierrokselle, ja siinä on tarkoitus avata ja taustoittaa SOSTEn hallituksen tekemiä linjauksia alueellisesta toiminnasta, koulutuksesta ja tiedontuotannosta ja kuulla jäsenistön palautetta tehdyistä linjauksista. Lue lisää ›


Itä-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät

Ilmoittaudu tästä

27.09.2012

Ohjelmassa ajankohtaisia sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä, paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta näkökulmasta. Lue lisää ›


Social marketing -aamukahvitilaisuus

01.10.2012

Aamukahvitilaisuudessa perehdytään sosiaaliseen markkinointiin. Tilaisuus on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Lue lisää ›


XV Etelä-pohjanmaan hankefoorumi - Kiireen kesytys

SIIRTYNYT

03.10.2012

Tapahtuma pidetään 30.1.2013


Arvioinnin perusteet -koulutus, Oulu

09.10.2012

Oulu (etäyhteydet Rovaniemi / Kemi) Lue lisää ›


Kohti yhteistä toimintamallia – ihmisten hyväksi

Program på svenska

10.10.2012

Järjestöjen ja julkisen sektorin dialogityökokous. Tilaisuuden tavoitteena on konkretisoida järjestöjen ja julkisen välisen yhteistyön toimintamallia keskustelemalla mm. julkisen ja järjestöjen välisen yhteistoimintasopimuksen vakiinnuttamisesta, tarpeellisuudesta ja jatkuvuudesta. Lue lisää ›


Strateginen viestintä järjestöissä: tie tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen

Tilaisuus täynnä

11.10.2012

Helsinki Lue lisää ›


XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

15.10.2012 - 16.10.2012

Alan laajin ja monipuolisin koulutustapahtuma, jossa ammattilaiset kohtaavat. Lue lisää ›


Arvioinnin jatkokoulutus, Kuopio

Peruttu!

06.11.2012

Osallistujat tutustuvat syvemmin arvioinnin ydinkysymyksiin ja oppivat seikkaperäisesti arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista. Lue lisää ›


Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?

06.11.2012

Teemaseminaari tarjoaa foorumin kokemusasiantuntijoiden, ammattilaisten ja päättäjien yhteiselle pohdinnalle. Lue lisää ›


Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä, Lappeenranta

08.11.2012

Palvelut ja kulttuuri – investointi hyvinvointiin. Seminaari tarjoaa näkökulmia ajankohtaisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin kysymyksiin kuntien muutos- ja murrosvaiheessa. Lue lisää ›


Projektikoulutus: Onnistu projektissa, Seinäjoki

13.11.2012

Koulutus tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta projekteissa ja kehittämistyössä toimiville. Lue lisää ›


Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja terveys -verkosto

14.11.2012

Kokouksen teemana on syrjäytymispolut ja järjestöjen toimenpiteet. Lue lisää ›


Keski-Suomen järjestöjen maakuntafoorumi

15.11.2012

Tämänkertaisen maakuntafoorumin tavoitteena on antaa eväitä ja aikaa tutustumiseen ja verkostoitumiseen. Tule paikalle, tuo kaverisikin ja voimaannu kohtaamisista! Lue lisää ›


Työikäisten hyvinvointi ja terveys -verkosto

19.11.2012

Kokouksessa on teemana on sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen. Lue lisää ›


Talous- ja hallintopäivät järjestöille – Seuraa ja raportoi!

21.11.2012 - 22.11.2012

Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa talous- ja hallintoasioista järjestötoimijoille. Koulutus järjestetään Helsingissä. Lue lisää ›


Ehkäisevän työn ajankohtaisseminaari

23.11.2012

ESKO-hanke, Oulu Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä

26.11.2012

Eriarvoisuuden vähentäminen kansainvälisen toiminnan yhteisenä haasteena Lue lisää ›


Vanhusväestön hyvinvointi ja terveys -verkosto

26.11.2012

Elinkaariverkostot ovat SOSTEn jäsenyhteisöjen johdolle tarkoitettuja avoimia keskustelufoorumeita. Verkostojen tavoitteena on edistää verkottumista ja tarjota kaikille jäsenyhteisöille avoin foorumi vaikuttaa SOSTEn toimintaan. Lue lisää ›


Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

27.11.2012

Tilausuus on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoista vastaaville viranhaltijoille, kuntajohtajille, sosiaali- ja terveysjohtajille, talousjohtajille, hankintapäälliköille sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtajille ja talousjohtajille. Lue lisää ›


Innomarkkinat

28.11.2012

Innomarkkinat on sosiaali- ja terveysalan innovaatiotoimintaa käsittelevä tapahtuma, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, asiantuntijoille ja kehittäjille. Lue lisää ›


Arvioinnin jatkokoulutus, Turku

04.12.2012

Arviointikoulutukset ovat noin 30 osallistujille tarkoitettuja eri alueilla toteutettavia ja eri teemoja käsitteleviä työpajatyyppisiä tilaisuuksia. Osallistujat tutustuvat syvemmin arvioinnin ydinkysymyksiin ja oppivat seikkaperäisesti arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista. Lue lisää ›


Vapaaehtoisten päivä

04.12.2012

Vapaaehtoistoimintaa nostetaan esiin tänä Vapaaehtoisten päivänä. Tapahtumiin voi osallistua virtuaalisesti tai konkreettisesti. Tule mukaan! Lue lisää ›


Järjestöjen tutkimusverkoston perustamistyöpaja

05.12.2012

Tutkimustyötä tekeville järjestöjen työntekijöille tarkoitetussa työpajassa työstetään verkoston tavoitteita sekä toimintamuotoja. Lue lisää ›


Digitaalinen järjestöviestintä: sosiaalista mediaa ja joukkoistettua hyvinvointia

Tilaisuus täynnä

10.12.2012

Helsinki Lue lisää ›


Kansalainen hankintalain hetteikössä -seminaari

14.01.2013

SOSTE kumppanina järjestää: Seminaarissa luodaan näkökulmia hankintakäytäntöihin. Miten kansalaisten perusoikeudet toteutuvat hankinnoissa? Mitkä ovat kansalaisten vaikutusmahdollisuudet? Lue lisää ›


Innokylän välineet käyttöön -seminaari

21.01.2013

SOSTE kumppanina järjestää: seminaarin kohderyhmänä ovat palvelujen ja käytäntöjen kehittäjät järjestöistä ja julkiselta sektorilta, alan yksityisyrittäjät, hankekehittäjät, tutkijat sekä muut alan asiantuntijat ja opiskelijat. Lue lisää ›


Ehkäisevän työn ajankohtaisseminaari, Oulu

24.01.2013

ESKO-hanke Lue lisää ›


Arvioinnin jatkokoulutus

29.01.2013

Arviointikoulutuksissa perehdytään arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen eri lähestymistapoja hyödyntäen. Lue lisää ›


XV Etelä-pohjanmaan hankefoorumi - Kiireen kesytys

Ilmoittautumislomake

30.01.2013

SOSTE kumppanina järjestää: Hanketyö on tasapainottelua hallinnoinnin ja käytännön työn toteutuksen välillä. Alueellisessa Hankefoorumissa haetaan yhdessä keinoja kesyttää kiire. Lue lisää ›


RAY avustuskäytännöt -tilaisuus

11.02.2013

SOSTE kumppanina järjestää: Tilaisuudessa kuullaan ajankohtaisia asioita RAY:n avustusten yleisistä linjauksista, seurantajärjestelmästä ja itsearvioinnista sekä sen merkityksestä. Lue lisää ›


Järjestöjohdon foorumi

12.02.2013 - 13.02.2013

SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajien foorumi Lue lisää ›


Lapset, nuoret ja perheet -elinkaariverkosto

06.03.2013

Elinkaariverkostot ovat SOSTEn jäsenyhteisöjen johdolle tarkoitettuja avoimia keskustelufoorumeita. Verkostojen tavoitteena on edistää jäsenyhteisöjen keskinäistä verkottumista ja tarjota kaikille jäsenyhteisöille avoin foorumi vaikuttaa SOSTEn toimintaan. Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

07.03.2013

Teemana vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet Lue lisää ›


Hyvinvointia yli rajojen – VII Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät

12.03.2013 - 13.03.2013

Jyväskylä Lue lisää ›


Toimi, vaikuta, verkostoidu! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus, Kuopio

10.04.2013 - 11.04.2013

Koulutus sisältää osallistujille yhteisiä ajankohtaisalustuksia sekä rinnakkaisia osaseminaareja tai työpajoja viestinnästä, arvioinnista, projektityöstä, taloudesta ja vapaaehtoisten ohjaamisesta. Lue lisää ›


Äänelläni on merkitystä - pohjalaismaakuntien järjestöpäivä, Seinäjoki

10.04.2013

SOSTE kumppanina järjestää: Seminaari kokoaa Pohjalaismaakuntien järjestötoimijat pohtimaan toiminnan edellytyksiä ja luomaan yhteistä tulevaisuuden näkyä. Lue lisää ›


Länsi-Suomen Innostamo – Asiakkaan osallisuus kuntatoimijan näkökulmasta, Turku

11.04.2013

SOSTE kumppanina järjestää: Tilaisuuden tavoitteena on avata osallisuus -käsitettä teoriassa ja käytännössä sekä vahvistaa asiakasosallisuutta kokemuksena. Lue lisää ›


Arvioinnin jatkokoulutus, Helsinki

16.04.2013

Arviointikoulutuksissa perehdytään arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen eri lähestymistapoja hyödyntäen. Lue lisää ›


Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Helsinki

24.04.2013 - 25.04.2013

Tapahtuma pureutuu juuri nyt ajassa liikkuviin keskeisiin haasteisiin ja tarjoavaa osallistujille avoimen keskustelufoorumin tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Lue lisää ›


Ehkäisevän työn ajankohtaisseminaari, Oulu

25.04.2013

ESKO-hanke Lue lisää ›


Ilmoittautuminen ennakkohinnalla Sosiaali- ja terveysturvan päiville päättyy

30.04.2013

Lue lisää ›


Sote-alan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tarkoitettu koulutus, Ylihärmä

15.05.2013

Tilaisuus on peruttu. Lue lisää ›


Toimi, vaikuta, verkostoidu! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus, Tampere

21.05.2013 - 22.05.2013

Koulutus sisältää osallistujille yhteisiä ajankohtaisalustuksia sekä rinnakkaisia osaseminaareja tai työpajoja viestinnästä, arvioinnista, projektityöstä, taloudesta ja vapaaehtoisten ohjaamisesta. Lue lisää ›


Tutkimusverkoston tapaaminen, Helsinki

23.05.2013

Verkoston tapaamisen teemana järjestöjen tutkimuksen näkyväksi tekeminen. Lue lisää ›


Työelämän ja sosiaaliturvan yhteensovitus - köyhyysloukuista kannustukseen!

29.05.2013

Seminaarissa hahmotetaan työelämän muutoksia. Sosiaaliturvajärjestelmämme perusta luotiin aikana, jolloin työelämä oli vakaata ja työsuhteet pitkäaikaisia. Mikä on sosiaaliturvan ja työn suhde tänään? Lue lisää ›


Etelä-pohjanmaan hankefoorumi, Lapua

29.05.2013

Mitä sosiaali- ja terveysalan uudistukset tarkoittavat hanketoimijan näkökulmasta? Tule Hankefoorumiin ottamaan siitä selvää. Lue lisää ›


Arviointifoorumi, Helsinki

05.06.2013 - 06.06.2013

Arviointifoorumi tarjoaa tietoa, näkökulmia ja ideoita arviointityöhön. Foorumissa käsitellään arvioinnin roolia järjestötoiminnassa sekä esitellään erilaisia tapoja toteuttaa arviointia osana kehittämistyötä. Lue lisää ›


Kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus, Helsinki

10.06.2013

Kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus -seminaari on maailmanlaajuisen WHO-konferenssin kansallinen sivutapahtuma, jonka toteuttavat yhteistyössä SOSTE ja Raha-automaattiyhdistys. Lue lisää ›


Ilmoittautuminen ennakkohinnalla XX Valtakunnallisille Päihde- ja mielenterveyspäiville on saanut jatkoaikaa

14.06.2013

Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki

14.08.2013 - 15.08.2013

Sosiaali- ja terveysturvan päivät kokoaa yhteen alan johtoa, ammattilaisia ja luottamushenkilöitä kunnista, järjestöistä, valtionhallinnosta ja yrityksistä. Lue lisää ›


Järjestöjohdon foorumi, Helsinki

03.09.2013

Jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille tarkoitettu iltapäivätilaisuus Lue lisää ›


Järjestöjen vaikuttava toiminta – sosiaalinen markkinointi, yhteiskunnallinen markkinointi

10.09.2013

Miten elintapojen muutokseen tähtäävää toimintaa kannattaisi suunnitella? Mikä juuri minun kohderyhmääni innostaa ja motivoi? Vaikuttavan toiminnan menetelmä on systemaattinen tapa toimia ihmislähtöisesti ja se sopii järjestöjen kehittämistyöhön. Lue lisää ›


Ehkäisevän työn ajankohtaisseminaari, Oulu

19.09.2013

ESKO-hanke Lue lisää ›


Ilmoittautuminen XX Valtakunnallisille Päihde- ja mielenterveyspäiville päättyy

25.09.2013

Lue lisää ›


Alueelliset neuvottelupäivät, Tampere

25.09.2013

Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Lue lisää ›


Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät, Helsinki

09.10.2013 - 10.10.2013

Lue lisää ›


Arvioinnin jatkokoulutus, Oulu

22.10.2013

Lue lisää ›


Yhteispalvelut & järjestöt, Seinäjoki

22.10.2013

Foorumissa jaetaan kokemuksia yhteispalvelun ja järjestöjen yhteistyöstä, sen hyödyistä ja kehittämistarpeista. Lue lisää ›


Arvostava vuorovaikutus – Lasten terveyskäräjät 2013, Helsinki

25.10.2013

Lasten terveyskäräjillä 2013 etsimme vastauksia, laajennamme ymmärrystä, vahvistamme valmiuksia ja rohkaisemme meitä aikuisia näkemään ja kuulemaan asioita uudella tuoreella tavalla Lue lisää ›


Osallistava sosiaaliturva, Helsinki

25.10.2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko esitti elokuun alussa, että työikäisten ja -kykyisten tuensaajien tulisi osallistua jollain lailla yhteiskunnan toimintaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo on hahmotellut osallistavan sosiaaliturvan mallia sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Syksyn aikana sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä laaditaan toimenpideohjelma, jossa määritellään osallistavan sosiaaliturvan sisältö. Lue lisää ›


Alueelliset neuvottelupäivät, Turku

30.10.2013

Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Lue lisää ›


Alueelliset neuvottelupäivät, Kuopio

05.11.2013

Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Lue lisää ›


Kohti hyvinvointitaloutta, Helsinki

06.11.2013

Tavoitteena on käydä keskustelua hyvinvoinnin ja talouden suhteesta, niiden keskinäisestä riippuvuudesta sekä mahdollisuuksista rakentaa hyvinvointitavoitteiden ja taloustavoitteiden nykyistä parempaa tasapainoa Lue lisää ›


Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu, verkkoluento (Helsinki)

07.11.2013

Lue lisää ›


Toimi, vaikuta, verkostoidu! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus, Rovaniemi

13.11.2013 - 14.11.2013

Koulutus sisältää osallistujille yhteisiä ajankohtaisalustuksia sekä rinnakkaisia osaseminaareja tai työpajoja viestinnästä, arvioinnista, projektityöstä, taloudesta ja vapaaehtoisten ohjaamisesta. Lue lisää ›


Alueelliset neuvottelupäivät, Rovaniemi

13.11.2013

Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Lue lisää ›


Innomarkkinat, Helsinki

19.11.2013

Lue lisää ›


Talous- ja hallintopäivät järjestöille, Helsinki

20.11.2013 - 21.11.2013

Valtakunnallinen ajankohtaisseminaari, jossa käsitellään järjestöjen taloutta ja hallintoa koskevia kysymyksiä Lue lisää ›


Ehkäisevän työn ajankohtaisseminaari, Oulu

21.11.2013

ESKO-hanke Lue lisää ›


Alueelliset neuvottelupäivät, Lappeenranta

28.11.2013

Neuvottelupäivien tarkoituksena on koota SOSTEn jäseniä ja niiden alueellisia toimijoita keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja verkostoitumaan. Lue lisää ›


Hyvin hoidettu sisäinen valvonta, verkkoluento (Helsinki)

03.12.2013

Lue lisää ›


Minä verkostojohtajana -koulutus, Helsinki

TÄYNNÄ

21.01.2014

Koulutus antaa perustiedot verkostojohtamisesta, vinkkejä oman verkoston innostamiseen ja tulokselliseen johtamiseen. Lue lisää ›


Järjestöjohdon foorumi, Siuntio

28.01.2014 - 29.01.2014

Lue lisää ›


Onnistu ja innostu projektissa, Helsinki

TÄYNNÄ

05.02.2014 - 06.02.2014

Lue lisää ›


Keskustelutilaisuus varhaiskasvatuksesta, Helsinki

06.02.2014

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä, Helsinki

TÄYNNÄ

11.02.2014

Apua ja ideoita omaan vaikuttamistyöhön Lue lisää ›


Toimeentuloturvaa käsittelevä seminaari, Helsinki

11.02.2014

Katiska vai turva - mitä toimeentulotuelle pitäisi tehdä? Lue lisää ›


Yhteistyöllä hyvinvointia - järjestöjen ja Oulun kaupungin yhteistyöfoorumi, Oulu

12.02.2014

Lue lisää ›


Infotilaisuus Järjestöjohdon koulutusohjelmasta

14.02.2014

Lue lisää ›


SOSTEn EU-vaalipaneeli

24.02.2014

Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Turku

05.03.2014

Keskustelutilaisuudessa pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Laiva on lastattu -kilpailuaika päättyy

08.03.2014

Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Jyväskylä

10.03.2014

Keskustelutilaisuudessa pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Järjestöjen Työelämä 2020 Kick off – innovaatioiden kynnyksellä!, Helsinki

12.03.2014

Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Oulu

14.03.2014

Keskustelutilaisuudessa pohditaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

24.03.2014

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen –koulutukset (viestintä, arviointi), Joensuu

25.03.2014

Lue lisää ›


NGOs are from Venus, corporates are from Mars - expeditions into the business mind

TÄYNNÄ

25.03.2014

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus (vaikuttaminen, varainhankinta), Lahti

TÄYNNÄ

27.03.2014

Lue lisää ›


"Lähden M/S SOSTElle koska..." -kilpailuaika päättyy

08.04.2014

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus (viestintä), Jyväskylä

TÄYNNÄ

08.04.2014

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen (Hyvä hallinto Kokkola

10.04.2014

Lue lisää ›


Pohjalaismaakuntien järjestöpäivä, Kokkola

10.04.2014

Iltapäivän aikana pohditaan miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa järjestötoimintaan. Kysymyksiä ovat esimerkiksi miten käy yhteistyökumppanuuksien, järjestörahoituksien ja hankintojen? Lue lisää ›


Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille, Helsinki

22.04.2014

Aamukahvitilaisuus Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Helsinki

TÄYNNÄ

23.04.2014 - 24.04.2014

Lue lisää ›


Seminaari: Lisääkö vai poistaako EU köyhyyttä?

26.04.2014

Onko puhe sosiaalisesta Euroopasta vain sanahelinää, kun talouskriisin ja talouskuripolitiikan oloissa on siirrytty yhä epäsosiaalisempaan unioniin? Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen –koulutus (viestintä), Rovaniemi

TÄYNNÄ

06.05.2014

Lue lisää ›


M/S SOSTE kuukausiarvonta - toimi nopeasti

08.05.2014

Lue lisää ›


Visiotyöpaja – vahvistuvat SOTE-trendit, Helsinki

08.05.2014

Luontolähtöisten menetelmien Green Care osaamiskeskus Helsinkiin? Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus (arviointi), Tampere

TÄYNNÄ

08.05.2014

Lue lisää ›


Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen, Helsinki

09.05.2014

Koulutuksessa käsitellään uutta lakia, avataan sen merkitystä järjestöille ja annetaan vastauksia siihen, miten selvitys tehdään. Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen (Varainhankinta, vaikuttaminen), Tampere

TÄYNNÄ

09.05.2014

Lue lisää ›


Köyhyyden vähentäminen Euroopassa, Helsinki

09.05.2014

Seminaarissa tarkastellaan 2020-strategian toteutumisen tämän hetkistä tilannetta ja talouskuripolitiikan vaikutuksia köyhien asemaan. Lue lisää ›


Järjestötreenit - Hankintalainsäädännön uudistaminen

TÄYNNÄ

12.05.2014

Lue lisää ›


Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -verkkoluento

14.05.2014

Lue lisää ›


Yhteinen polku eteläpohjalaiselle hyvinvoinnille, Seinäjoki

15.05.2014

Tilaisuus on avoin eteläpohjalaisille eri toimialojen yhdistyksille, yhteisöille, seuroille ja järjestöille. Tarkoitus on edistää monialaista maakunnallista järjestöyhteistyötä. Lue lisää ›


Kainuun alueellinen järjestöpäivä, Kajaani

TÄYNNÄ

15.05.2014

Päivän tavoitteena on pohtia miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa järjestöihin Kainuussa ja valtakunnallisesti ja miten järjestöt voivat valmistautua muutoksiin. Lue lisää ›


Uudistuva säätiölaki -koulutus, Espoo

23.05.2014

Lue lisää ›


Edullisempi ennakkoilmoittautuminen M/S SOSTElle päättyy!

08.06.2014

Lue lisää ›


Ilmoittautumisaika M/S SOSTElle ennakkohinnalla jatkuu 18.6. saakka

18.06.2014

Lue lisää ›


Innovaatioklubi: Esteetön asuminen 2025, SuomiAreena, Pori

16.07.2014

SOSTE ja kumppanit nostavat SuomiAreenalla esiin asumisen esteettömyyden. Innovaatioklubilla ideoidaan uudenlaista asumista ja asumispalveluja erityisryhmien tarpeisiin. Klubilaiset esittelevät omat uudet ideansa, tuotteensa, ratkaisunsa tai palvelunsa, ja niiden pohjalta rakennetaan Esteettömän asumisen mallia 2025. Klubin juontaa Peter Nyman. Lue lisää ›


M/S SOSTE arvonta - voita luksusta!

08.08.2014

Arvonta 8.8. tiedote Lue lisää ›


Johdon syysfoorumi, Helsinki

26.08.2014

Jäsenjärjestöjen johdolle tarkoitetussa tapahtumassa on painopisteenä järjestöjohtaminen ja jäsenyhteisöjen keskinäinen yhteistyö. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa järjestöjen johtamiseen ja kehittämiseen sekä paikan verkostoitumiselle ja yhteisen toiminnan suunnittelulle. Lue lisää ›


Arvioinnin alkumetrit -koulutus, Kajaani

28.08.2014

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujien arvioivaa ajattelua ja kirkastaa arvioinnin hyötyjä. Koulutuksessa käydään läpi perustiedot järjestöjen toiminnan ja arvioinnin suunnittelusta sekä annetaan työkaluja ja vinkkejä suunnittelu- ja kehittämis- ja arviointityöhön. Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus (vaikuttaminen, varainhankinta), Kuopio

02.09.2014

Varainhankinnan koulutuksessa tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja kehittämään yhteisön toiminnan rahoittamista laajalle ja kestävälle pohjalle. Vaikuttamisen koulutuksessa annetaan uusia eväitä järjestöjen vaikuttamistyöhön. Lue lisää ›


RAY seurantatiedot Oulun alueella, Oulu

03.09.2014

Tervetuloa keskustelemaan RAYn seurannan tuloksista ja järjestö-kuntayhteistyön kokemuksista. Lue lisää ›


Sosiaalihuoltolaki – Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste vai mahdollisuus?, Seinäjoki

Tilaisuus täynnä!

04.09.2014

Koulutus- ja keskustelutilaisuuden tarkoitus on avata ja antaa tietoa uudistuvasta Sosiaalihuoltolaista. Tavoitteena on pohtia Sosiaalihuoltolakia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä työvälineenä ja asiakkaan osallisuutta vahvistavien työkäytäntöjen kehittämisessä. Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen (vaikuttaminen), Turku

04.09.2014

Koulutuksen tarkoituksena on antaa SOSTEn jäsenjärjestöjen ja niiden yhdistysten edustajille uusia eväitä järjestöjen vaikuttamistyöhön. Painopisteenä ovat kunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon vaikuttaminen sekä verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen. Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen (vaikuttaminen, varainhankinta), Oulu

09.09.2014

Varainhankinnan koulutuksessa tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja kehittämään yhteisön toiminnan rahoittamista laajalle ja kestävälle pohjalle. Vaikuttamisen koulutuksessa annetaan uusia eväitä järjestöjen vaikuttamistyöhön. Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Joensuu

17.09.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Mäntsälä

18.09.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Mikkeli

29.09.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


EMIN – Vähimmäistoimeentulon jäljillä, Helsinki

30.09.2014

Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Jyväskylä

30.09.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Hämeelinna

01.10.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Yhteistyöllä hyvinvointia –järjestöjen ja Kuopion kaupungin yhteistyöfoorumi, Kuopio

02.10.2014

Tilaisuuden tavoitteena on tiivistää järjestöjen välistä hankeyhteistyötä, järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä lisätä kaupungin ja RAY:n tietoa alueella toteutettavista hankkeista ja muusta toiminnasta. Lue lisää ›


Rahankeräyslain uudistaminen -keskustelutilaisuus, Helsinki

07.10.2014

Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Kouvola

07.10.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


M/S SOSTE, Baltic Queen, Helsinki

08.10.2014 - 09.10.2014

M/S SOSTE on ensimmäinen sotejärjestöille ja sidosryhmille räätälöity, moniammatillinen koulutusristeily. Astu laivaan ja tule yhdessä kollegojesi kanssa vuoden merkittävimpään ammatilliseen tapahtumaan! Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Turku

15.10.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Pori

16.10.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Miten Euroopan Parlamentti toimii? Miten siihen vaikutetaan? Helsinki

28.10.2014

Lue lisää ›


Onnistunut vaikuttaminen -verkkoluento

29.10.2014

Lue lisää ›


Hyvinvointitalous -foorumi, Helsinki

Täynnä

06.11.2014

Lue lisää ›


Arvioinnin aineistot, analyysi ja hyödyntäminen –koulutus, Helsinki

Täynnä

13.11.2014

Millainen on hyvä aineisto? Millainen polku on kuljettavana aineiston valinnasta arviointitulosten hyödyntämiseen? Koulutuksessa pureudutaan arviointiprosessin siihen vaiheeseen, kun arviointikysymyksiin vastaamiseksi aletaan pohtia sopivaa aineistoa ja aineistonkeruutapaa. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia aineistoja, aineiston analysointia ja johtopäätösten tekemistä sekä arviointitulosten hyödyntämistä käytännössä. Lue lisää ›


Lasten terveyskäräjät 2014, Helsinki

14.11.2014

Lasten terveyskäräjillä keskustellaan ja pohditaan niitä arvoja, jotka yhteiskunnastamme heijastuvat lapsiemme ensimmäisiin merkittäviin vuosiin. Mikä on se henkinen perintö, joka lapsillemme annetaan? Lue lisää ›


Innomarkkinat, Helsinki

18.11.2014

Hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisen kohtaamispaikka tarjoaa mahdollisuuksia alan yhteisen innovaatiokeskustelun käymiseen, hyvien käytäntöjen vertailuun ja levittämiseen sekä ajatusten ja ideoiden ristipölytykseen. Tapahtuman järjestää Innokylä, joka on hyvinvointi- ja terveysalan kehittäjien, ammattilaisten ja muiden toimijoiden avoin innovaatioyhteisö. Lue lisää ›


Arviointi johtamisen tukena - LIVEluento klo 16.50 - 17.50

26.11.2014

Arvioinnin avulla voidaan kertoa tuloksista, motivoida, hankkia jäseniä ja tukea toiminnan kehittämistä monella tavalla, mutta sitä tulee myös johtaa. LIVEluento klo 16.50 - 17.50 sisältää tiiviin tietopaketin ja pohdintoja arvioinnin roolista järjestön johtamisen ja kehittämisen kannalta. Osallistu verkossa tai katsomoihin Helsingissä, Jyväskylässä, Kemissä, Porissa tai Rovaniemellä. Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

01.12.2014

Lue lisää ›


Sote- keskustelutilaisuus järjestöille, Tampere

02.12.2014

SOSTE järjestää järjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille useilla paikkakunnilla keskustelufoorumeita, joissa pohditaan sote- järjestämislain vaikutuksia järjestöille ja miten muutoksiin voi valmistautua. Lue lisää ›


Järjestön arkistonhoito, Helsinki

04.12.2014

Lue lisää ›


Elinvoimaa pienille järjestöille, Helsinki

TÄYNNÄ

09.12.2014

Tilaisuudessa pohditaan keinoja tuoda pienten järjestöjen ääni vahvemmin esiin ja voimavarat tehokkaaseen käyttöön. Lue lisää ›


Järjestön johtajien valmentava mentorointi alkaa, Helsinki

09.12.2014

Vuoden kestävä valmentavan mentoroinnin prosessi, joka käynnistyy vuoden 2014 puolella. Prosessi sisältää ohjattuja valmennus- ja keskustelutilaisuuksia. Lue lisää ›


Järjestöjen rahoitusverkoston kokous, Helsinki

TÄYNNÄ

16.12.2014

Järjestöjen rahoitusverkosto on SOSTEn koordinoima avoin oppimisverkosto, joka on tarkoitettu järjestöjen rahoituksesta ja varainhankinnasta vastaaville ja kaikille muille järjestörahoituksesta kiinnostuneille. Lue lisää ›


Yhteistyöllä hyvinvointia - järjestöjen, Oulun kaupungin ja RAY:n yhteistyöfoorumi, Oulu

14.01.2015

Yhteistyöfoorumiin ovat tervetulleita kaikki Oulun kaupungissa toimivat järjestöt, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan RAY-avustusta, sekä muut asiasta kiinnostuneet järjestöt ja yhteistyökumppanit. Lue lisää ›


Hakuaika päättyy Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutus

26.01.2015

Lue lisää ›


Järjestöjohdon foorumi, Espoo

27.01.2015 - 28.01.2015

Järjestöjohdon Korpilampi - Avaruusseikkailu 2015. Järjestetään yhdessä Allianssin ja Valon kanssa. Lue lisää ›


Arviointikoulutus: Kohti oppivaa ja kehittyvää toimintakulttuuria, Helsinki

TÄYNNÄ

05.02.2015

Koulutus tarjoaa käytännön tukea järjestön kokonaistoiminnan arvioinnin lähtötilanteen kartoitukseen ja eväitä oman järjestön arvioivan toimintakulttuurin ja arviointikäytännön kehittämiseen. Lue lisää ›


Pieni yhdistys työnantajana - LIVE verkkoluento

11.02.2015

Luento tarjoaa tiiviin tietopaketin työnantajana toimimiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Näkökulmana on yhdistyksen hallitukselle kuuluvat tehtävät ja erityisesti pieniä yhdistyksiä tyypillisesti askarruttavat kysymykset Lue lisää ›


Arviointikoulutus: Kohti oppivaa ja kehittyvää toimintakulttuuria, Oulu

12.02.2015

Koulutus tarjoaa käytännön tukea järjestön kokonaistoiminnan arvioinnin lähtötilanteen kartoitukseen ja eväitä oman järjestön arvioivan toimintakulttuurin ja arviointikäytännön kehittämiseen. Lue lisää ›


Infotilaisuus, Järjestöjohtamisen koulutusohjelma, Helsinki

12.02.2015

Infotilaisuus järjestöjohtamisen koulutusohjelmasta järjestetään 12.2. klo 14.30 SOSTEssa (Hämeentie 15, sisäänkäynti Lintulahdenkatu 2). Lue lisää ›


Järjestöjen ja kunnan yhteistyöfoorumi, Jyväskylä

17.02.2015

SOSTE järjestää yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen ja kaupunkien kanssa yhteistyöfoorumeita, joissa tavoitteena on tiivistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja lisätä järjestöjen vuoropuhelua kaupunkien ja kuntien kanssa. Lue lisää ›


Politiikan kulmapöydät: Rahapeliuudistus, Helsinki

23.02.2015

Politiikan kulmapöydässä sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg esittelee uudistusta ja keskustelee aiheesta järjestöedustajien kanssa. Lue lisää ›


Infotilaisuus, Järjestöjohtamisen koulutusohjelma, Helsinki

24.02.2015

Infotilaisuus järjestöjohtamisen koulutusohjelmasta järjestetään 24.2. klo 14.30 Valossa. Lue lisää ›


Mihin perusturva riittää? Helsinki

27.02.2015

THL kokoaa lakisääteiden perusturvan arviointiraportin neljän vuoden välein ennen eduskuntavaaleja. Seminaarissa kuullaan tuoreen 26.2.2015 ilmestyvän raportin tuloksia. Lue lisää ›


Varsinais-Suomen Järjestöjamit, Turku

PERUTTU

03.03.2015

Järjestöjen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden rento kohtaamispaikka, joka tarjoaa ajankohtaisia keskusteluteemoja, vuoropuhelua, toimintaa ja kulttuuria. Lue lisää ›


Innostu ja kehitä! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Turku

04.03.2015

Lue lisää ›


Infotilaisuus, Järjestöjohtamisen koulutusohjelma, Helsinki

05.03.2015

Infotilaisuus järjestöjohtamisen koulutusohjelmasta järjestetään 24.2. klo 14.30 Allianssissa. Lue lisää ›


Hankintalaki käytännössä - hankintaohjeen ja malliasiakirjojen käyttö

06.03.2015

Päivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi hankintaprosessi alusta loppuun. Erityistä huomioita kiinnitetään järjestöissä tyypillisesti esiintyviin kysymyksiin kuten hankinnan arvon ja hankintakokonaisuuksien määrittelemiseen. Lue lisää ›


Varaa paikkasi järjestöjohdon opintomatkalle Brysseliin

06.03.2015

SOSTE ja Toiminnanjohtajien seura järjestävät yhdessä järjestöjohdon opintomatkan Brysseliin 1.6.-3.6.2015. Opintomatkalle ilmoittaudutaan 6.3.2015 mennessä. Paikkoja on rajattu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lue lisää ›


Etelä-Savon Järjestöjamit, Mikkeli

PERUTTU

10.03.2015

Järjestöjen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden rento kohtaamispaikka, joka tarjoaa ajankohtaisia keskusteluteemoja, vuoropuhelua, toimintaa ja kulttuuria. Lue lisää ›


Innostu ja kehitä! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Mikkeli

11.03.2015

Lue lisää ›


Itsemääräämisoikeuslaki -seminaari, Seinäjoki

12.03.2015

Seminaarin tarkoituksena on kertoa mitä uusi itsemääräämisoikeuslaki sisältää sekä mihin se velvoittaa kuntia ja muita palvelujen tuottajia. Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaalipaneeli, Helsinki

17.03.2015

Paneelissa puolueiden kärkiehdokkaat käsittelevät sosiaali-, terveys- ja työllisyyspolitiikka sekä järjestöjen asemaa Suomalaisessa yhteiskunnassa. Tule mukaan keskustelemaan, kuulemaan ja haastaman ehdokkaita! Lue lisää ›


Lapin Järjestöjamit, Rovaniemi

18.03.2015

Järjestöjen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden rento kohtaamispaikka, joka tarjoaa ajankohtaisia keskusteluteemoja, vuoropuhelua, toimintaa ja kulttuuria. Lue lisää ›


Innostu ja kehitä! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Rovaniemi

19.03.2015

Lue lisää ›


Pohjalaismaakuntien Järjestöpäivä, Vaasa

23.03.2015

Järjestöpäivä on vuosittain kolmen pohjalaismaakunnan järjestö- ja yhdistystoimijoiden ehdoton vuoropuhelun areena. Nyt keskustellaan kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä! Lue lisää ›


Pohjalaisten Järjestöjamit – Österbottniskt Föreningsjam, Vaasa

23.03.2015

Järjestöjen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden rento kohtaamispaikka, joka tarjoaa ajankohtaisia keskusteluteemoja, vuoropuhelua, toimintaa ja kulttuuria. Lue lisää ›


Innostu ja kehitä! Järjestötoiminnan kehittäminen - koulutuskiertue, Helsinki

TÄYNNÄ

25.03.2015

Lue lisää ›


Etelä-Suomen Järjestöjamit, Helsinki

PERUTTU

25.03.2015

Lue lisää ›


Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutusprosessi alkaa, Helsinki

09.04.2015

Lue lisää ›


Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Helsinki

TÄYNNÄ

14.04.2015 - 15.04.2015

Lue lisää ›


Suomen Sosiaalifoorumi: Hyvinvointitalous ja investoinnit

26.04.2015

Lue lisää ›


Järjestötreenit: LinkedIn tutuksi

27.04.2015

Järjestötreeneissä tutustutaan LinkedInin hyödyntämiseen eri tavoin asiantuntijuuden korostamisessa ja ammatillisessa verkostoitumisessa. Lue lisää ›


Hankintalaki käytännössä - hankintaohjeen ja malliasiakirjojen käyttö

Paikalla TÄYNNÄ, netti TILAA

28.04.2015

Päivän aikana käydään käytännönläheisesti läpi hankintaprosessi alusta loppuun. Erityistä huomioita kiinnitetään järjestöissä tyypillisesti esiintyviin kysymyksiin kuten hankinnan arvon ja hankintakokonaisuuksien määrittelemiseen. Lue lisää ›


Luottamusjohto seuraajana ja arvioijana -verkkoluento

06.05.2015

Verkkoluennolla saat käyttökelpoisia ja helppoja työkaluja luottamusjohdon itsearviointiin. Seuraa LIVEluentoa tai tule aluekatsomoihin Helsingissä, Kemissä, Lahdessa, Oulussa tai Rovaniemellä. Lue lisää ›


Virkistä verkostojasi -koulutus, Helsinki

12.05.2015

Lue lisää ›


Järjestöjohdon opintomatka Brysseliin

01.06.2015 - 03.06.2015

Opintomatka Brysseliin on johdon verkostoitumismatka ja tarkoitettu järjestöjen pääsihteereille ja toiminnanjohtajille. Lue lisää ›


Laadun paikka järjestöissä – Arviointifoorumi, Helsinki

TÄYNNÄ

04.06.2015

Järjestyksessään 20. Arviointifoorumissa keskustellaan laadun paikasta huippuasiantuntijoiden johdolla. Lue lisää ›


HUOM! Ilmoittautuminen ennakkohinnalla SOSTEtalkiin päättyy 7.6.

07.06.2015

Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä

09.06.2015

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: uusi hallitusohjelma, Helsinki

11.06.2015

Politiikan kulmapöytätilaisuuden aiheena on uusi hallitusohjelma. Lue lisää ›


Säätiölaki 2015 -koulutus ja neuvottelutilaisuus

15.06.2015

Lue lisää ›


HUOM! Ilmoittautuminen juhannushinnalla SOSTEtalkiin päättyy

18.06.2015

Lue lisää ›


SuomiAreena, Pori

11.07.2015 - 17.07.2015

SOSTE on mukana tapahtumassa jäsenjärjestöjensä ja Raha-automaattiyhdistys RAY:n kanssa. Lue lisää ›


SOSTEtalk!I Ilmoittaudu Sadonkorjuuhinnalla 21.8. mennessä!

18.08.2015 - 21.08.2015

SOSTEtalk! 7.-8.10.2015 on uusi, yllättävä ja inspiroiva kohtaamispaikka, joka tiukkaa asiaa, dynaamista keskustelua, väkeviä kohtaamisia ja kiehtovaa tunnelmaa. Lue lisää ›


Järjestöjohdon syysfoorumi, Helsinki

25.08.2015

Syyskauden avaava iltapäivätilaisuus järjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille Lue lisää ›


Valmentaudu muutokseen -koulutus, Oulu

02.09.2015

Teemoina ovat Ennakoiden tulevaan, Hyvinvointia järjestötyöstä ja Sosiaalinen media . Lue lisää ›


Varainhankinnan koulutusohjelma, ennakkoinfo, Helsinki

03.09.2015

Lue lisää ›


Pienten järjestöjen verkostotapaaminen, Helsinki

04.09.2015

Tilaisuudessa pohditaan pienten järjestöjen työhyvinvoinnin kehittämisen haasteita ja ratkaisuja. Lue lisää ›


SOSTE roadshow 2015: rahapelifuusio, Helsinki

07.09.2015

Lue lisää ›


SOSTE roadshow 2015: rahapelifuusio, Tampere

07.09.2015

Lue lisää ›


SOSTE roadshow 2015: rahapelifuusio, Kuopio

08.09.2015

Keskustelutilaisuus järjestöille rahapelifuusiosta. Lue lisää ›


Valmentaudu muutokseen -koulutus, Kuopio

09.09.2015

Lue lisää ›


Kuntamarkkinat, Helsinki

09.09.2015 - 10.09.2015

Lue lisää ›


SOSTE roadshow 2015: rahapelifuusio, Turku

15.09.2015

Keskustelutilaisuus järjestöille rahapelifuusiosta. Lue lisää ›


Valmentaudu muutokseen -koulutus, Tampere

16.09.2015

Lue lisää ›


Varainhankinnan koulutusohjelma, ennakkoinfo, Helsinki

17.09.2015

Lue lisää ›


SOSTE roadshow 2015: rahapelifuusio, Oulu

21.09.2015

Keskustelutilaisuus järjestöille rahapelifuusiosta. Lue lisää ›


Hyvinvointitalous kunta-järjestö yhteistyöseminaari, Joensuu

23.09.2015

SOSTE ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry järjestävät perinteisen syysseminaarin Joensuussa. Tämän vuoden teemana on Hyvinvointitalous. Lue lisää ›


SOSTE roadshow 2015: rahapelifuusio, Kouvola

28.09.2015

Keskustelutilaisuus järjestöille rahapelifuusiosta. Lue lisää ›


SOSTE roadshow 2015: rahapelifuusio, Seinäjoki

01.10.2015

Keskustelutilaisuus järjestöille rahapelifuusiosta. Lue lisää ›


SOSTEtalk! Helsinki

07.10.2015 - 08.10.2015

Valtakunnallinen vaikuttajafoorumi on tapahtuma kaikille, joiden työn tuloksena syntyy hyvinvointia Suomeen. Lue lisää ›


Politiikan kulmapöydät: Terveisiä Euroopasta! Helsinki

16.10.2015

Ajankohtaiskatsaus Euroopan unionin päätöksentekoon Lue lisää ›


SOSTEn valtuusto syyskokous, Helsinki

21.10.2015

Lue lisää ›


Vaikuta verkossa – sähköiset demokratiapalvelut haltuun! Verkkoluento

28.10.2015

Luennolla esitellään oikeusministeriön sähköiset demokratiapalvelut (kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi) ja herätellään osallistujia ideoimaan palveluiden käyttöä omassa toiminnassaan. Lue lisää ›


Hyvinvointitalousfoorumi, Helsinki

06.11.2015

Foorumi vauhdittaa yhteiskunnallista keskustelua hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisesta suhteesta ja vahvasta linkittymisestä toisiinsa. Lue lisää ›


Yhteistyöllä hyvinvointia - järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa

09.11.2015

Lue lisää ›


Verkostomestari - rohkeutta, vastuuta ja valtaa verkostoon! Helsinki

11.11.2015

Lue lisää ›


Hankinnat pähkinänkuoressa - LIVE verkkoluento 16.50 - 17.50

17.11.2015

LIVE luennossa käydään lävitse mitä hankintalain mukaan tulee kilpailuttaa ja mitä ei. Perehdytään hankintalain keskeisiin säännöksiin ja hankinnoissa esiin nouseviin kysymyksiin. Lue lisää ›


Yritysyhteistyön ytimessä - luentosarja alkaa, osa yksi, Helsinki

18.11.2015

Lue lisää ›


Rahapelifuusio ja avustusjärjestelmän uudistaminen - Millä mallilla eteenpäin?

23.11.2015

Suomalaisten rahapelitoimijoiden RAY:n, Veikkauksen ja FinToton yhdistymisen valmistelu on käynnissä. Rahapelitoiminnan muutosten lisäksi, fuusio vaikuttaa myös avustusjärjestelmään. Tule keskustelemaan yhdessä Valon, Allianssin sekä SOSTEn edustajien kanssa siitä minkälaisen avustusjärjestelmän haluamme tulevaisuudessa. Lue lisää ›


Talous- ja hallintopäivät järjestöille, Helsinki

25.11.2015 - 26.11.2015

Valtakunnallisessa ajankohtaisseminaarissa käsitellään järjestöjen taloutta ja hallintoa koskevia kysymyksiä. Päivät tarjoavat tietoa ja tukea järjestötoimijoille ja mahdollistavat talous- ja hallintoasioiden äärellä työskentelevien keskinäistä verkostoitumista. Lue lisää ›


Lasten terveyskäräjät 2015: TOINEN ASTE - nuoret,vanhemmat ja koulu, Helsinki

01.12.2015

Lasten terveyskäräjät 2015 tuo esille toisella asteella opiskelevan nuoren ja vanhemman vuorovaikutuksen merkitystä. Mitä ajattelee opettaja, vanhempi ja eristyisesti nuori? Miten koulu voisi vahvemmin viestiä vanhemmile, että heitä tarvitaan? Mitä vanhemmat tarvitsevat nuorten tukemiseen? Nuorten ääni on käräjillä vahvasti esillä. Lue lisää ›


Vapaaehtoisten päivä

03.12.2015

Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

14.12.2015

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välinen vapaakauppasopimus TTIP on herättänyt voimakasta keskustelua . Teemasta keskustellaan myös kansainvälisessa sosiaalipolitiikan iltapäivässä. Puheenvuoroissa pyritään tuomaan esiin, mitä sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia sopimuksella on tai voi olla. Lue lisää ›


Järjestötreenit: Pakkopullasta tehokkaaksi vaikuttajaksi – Miten laaditaan fiksu lausunto?, Helsinki

15.12.2015

Lue lisää ›


Yritysyhteistyö - Mistä rahoitusta järjestöjen ja yritysten yhteistyöhön?, Helsinki

16.12.2015

Lue lisää ›


M/S SOSTE 2016 ohjelmahaku alkaa

11.01.2016

Lue lisää ›


Yritysyhteistyö - Järjestöjen asiantuntemuksen tuotteistaminen, Helsinki

13.01.2016

Yritysyhteistyön koulutuskokonaisuutta suositellaan erityisesti yritysyhteistyötä aloitteleville tai suunnitteleville mutta myös kokeneille konkareille uusien ajatusten ja ideoiden saamiseksi. Lue lisää ›


Varainhankinnan koulutusohjelma alkaa, Helsinki

21.01.2016

Lue lisää ›


Järjestötreenit: Google data workshop, Helsinki

22.01.2016

Voisiko 30 miljoonaa Google-hakua tuottaa ymmärrystä nykyhetkestä ja lähitulevaisuudesta järjestösi tietotarpeisiin? Järjestötreeneillä tutustutaan maksuttomaan Google dataan. Lue lisää ›


Järjestöjohdon foorumi, Kirkkonummi

26.01.2016 - 27.01.2016

SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille suunnattu tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja verkostoitumista. Lue lisää ›


Varainhankinnan koulutusohjelman infotilaisuus Rastorilla

27.01.2016

Lue lisää ›


Yhteistyöllä hyvinvointia - yhteistyöfoorumi, Oulu

02.02.2016

Oulun kaupunki järjestää yhdessä SOSTEn, järjestöjen elämänkaariverkostojen ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kanssa yhteistyöfoorumin, johon ovat tervetulleita kaikki Oulun kaupungissa toimivat järjestöt, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan kansallista tai kansainvälistä rahoitusta, sekä muut asiasta kiinnostuneet järjestöt ja yhteistyökumppanit. Lue lisää ›


Yhteistyöfoorumi, Jyväskylä

03.02.2016

Lue lisää ›


Pienten järjestöjen verkostotapaaminen, Helsinki

05.02.2016

Teemana yhteistyön vahvistaminen luottamusjohdon kanssa Lue lisää ›


Yritysyhteistyö - Järjestöjen ja yritysten strateginen kumppanuus, Helsinki

10.02.2016

Yritysyhteistyön koulutuskokonaisuutta suositellaan erityisesti yritysyhteistyötä aloitteleville tai suunnitteleville mutta myös kokeneille konkareille uusien ajatusten ja ideoiden saamiseksi. Lue lisää ›


Yhteistyöfoorumi, Tampere

11.02.2016

Lue lisää ›


M/S SOSTE 2016 ohjelmahaku päättyy

12.02.2016

Lue lisää ›


Järjestöjohtamisen koulutusohjelman infotilaisuus, Valo

17.02.2016

Allianssi, SOSTE ja Valo käynnistävät jäsenilleen yhteistyössä Rastorin kanssa järjestyksessään jo kolmannen johtamisen koulutusohjelman järjestöjohtajille. Lue lisää ›


Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen -verkkoluento

17.02.2016

Lue lisää ›


Yhteistyöfoorumi, Jyväskylä

25.02.2016

Lue lisää ›


Järjestöjohtamisen koulutusohjelman infotilaisuus, SOSTE

02.03.2016

Allianssi, SOSTE ja Valo käynnistävät jäsenilleen yhteistyössä Rastorin kanssa järjestyksessään jo kolmannen johtamisen koulutusohjelman järjestöjohtajille. Lue lisää ›


Järjestöjohtamisen koulutusohjelman infotilaisuus, Allianssi

03.03.2016

Allianssi, SOSTE ja Valo käynnistävät jäsenilleen yhteistyössä Rastorin kanssa järjestyksessään jo kolmannen johtamisen koulutusohjelman järjestöjohtajille. Lue lisää ›


Miten kannatella lapset laman yli? Seminaari lapsiperheköyhyydestä

08.03.2016

Seminaarin tavoitteena on nostaa esiin eri näkökulmia lapsiperheköyhyydestä ja sen vaikutuksista sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Lue lisää ›


RIIHI - Yhdessä kohti hyvinvointia ja terveyttä, Helsinki

16.03.2016

Lue lisää ›


Säästöjen vaikutukset - miten toimeentulotuki selviää?

16.03.2016

Lue lisää ›


Ammattimainen varainhankinta, Varainhankinnan koulutusohjelma, ryhmä 2, ilmoittautuminen päättyy

18.03.2016

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Keskustelutilaisuus arpajaislaista, Helsinki

21.03.2016

Rahapelifuusiota koskevat lakiesitykset tulevat lausunnoille maaliskuun aikana. Tule keskustelemaan arpajaislaista, avustusasetuksista sekä järjestöjen linjasta. Lue lisää ›


Hakuaika Järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan päättyy

31.03.2016

Allianssi, SOSTE ja Valo käynnistävät jäsenilleen yhteistyössä Rastorin kanssa järjestyksessään jo kolmannen johtamisen koulutusohjelman järjestöjohtajille. Lue lisää ›


Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutus alkaa, Helsinki

31.03.2016

Lue lisää ›


Kokeile, vaikuta, tiedota - järjestötoiminnan koulutuskiertue, Kouvola

07.04.2016

Lue lisää ›


Hyvinvointitalousfoorumi Turussa – Välfärdsekonomiforum i Åbo, Turku

07.04.2016

Lue lisää ›


Kokeile, vaikuta, tiedota - järjestötoiminnan koulutuskiertue, Iisalmi

12.04.2016 - 12.12.2015

Lue lisää ›


Kokeile, vaikuta, tiedota - järjestötoiminnan koulutuskiertue, Iisalmi

PERUTTU

12.04.2016

Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2016, Helsinki

20.04.2016 - 21.04.2016

Seuraavat Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät järjestetään 20.-21.4.2016 Säätytalolla Lue lisää ›


Luottamusjohdon seminaari

21.04.2016 - 22.04.2016

Lue lisää ›


Kokeile, vaikuta, tiedota - järjestötoiminnan koulutuskiertue, Seinäjoki

26.04.2016

Lue lisää ›


Perustulokokeilun tavoitteet ja mahdollisuudet

26.04.2016

Lue lisää ›


Verkkoauttajien verkostotapaaminen, Helsinki

03.05.2016

Verkostotapaaminen on tarkoitettu verkkoauttamista tuottaville ja kehittäville järjestötoimijoille. Lue lisää ›


Turvapaikanhakijat ja eurooppalainen köyhyys. Meidän vai muiden ongelma?, Helsinki

09.05.2016

Eurooppa 2020 -tavoitteiden mukaan köyhyys- tai syrjäytymisvaara tulisi poistaa vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Suomen osalta tämä sitoumus tarkoittaa 150 000 ihmisen nostamista pois köyhyydestä. Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 2016, Helsinki

12.05.2016

Turvapaikka? – Pakolaiskysymys Suomessa ja EU:ssa Lue lisää ›


Pienten järjestöjen verkostotapaaminen, Helsinki

13.05.2016

Teemana strategiatyön läpivieminen pienessä järjestössä Lue lisää ›


Suuri sote-aamiainen, Helsinki

17.05.2016

Tule SOSTEn aamiaistilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan uudistuksesta asiantuntijoiden johdolla. Lue lisää ›


Att fånga engagemang, Vasa

18.05.2016

Lue lisää ›


Järjestötreenit: Järjestö-kunta -yhteistyö, Helsinki

25.05.2016

Julkinen, yksityinen ja järjestöt yhteiskehittämään uudenlaisia toimintamalleja. Esittelyssä Arjen pelastajat -pilottihanke. Lue lisää ›


Luottamusjohdon seminaari, Hämeenlinna

27.05.2016 - 28.05.2016

Tilaisuus on tarkoitettu valtakunnalisten järjestöjen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Ohjelmassa käsitellään mm. strategista johtamista, viestintää ja toiminnan ennakointia. Lue lisää ›


Toiminnan tulosten ja vaikutusten seurannan merkitys ja mahdollisuudet järjestöille -verkkoluento

31.05.2016

Lue lisää ›


M/S SOSTE arvonta - Arvomme A tai B luokan hytin varanneiden kesken hyttiluokan noston!

04.06.2016

Lue lisää ›


Kokeilemalla kehittäminen, Helsinki

06.06.2016

Kokeilemalla kehittäminen on systemaattista ideoiden ja mahdollisuuksien etsimistä sekä nopeaa siirtymistä sanoista tekoihin ja kokeiluihin. Kehitämme ketterästi ja asteittain ideoitamme ja kokeiluitamme tiiviisti kohde- ja sidosryhmien kanssa kommunikoiden. Kokeilemalla kehittämisen ajatusmaailma ja menetelmät sopivat kaikille järjestötyön osa-aluieille. Lue lisää ›


Kuka on jäävi? Järjestöjen avustuspäätökset ja esteellisyys, Helsinki

14.06.2016

Lue lisää ›


Ilmoittautuminen ENNAKKOHINNALLA M/S SOSTElle päättyy

16.06.2016

Hyödynnä -10 % etu osallistumismaksusta Lue lisää ›


M/S SOSTE arvonta - Arvomme kaikkien risteilyn varanneiden kesken Suitemajoituksen

16.06.2016

Lue lisää ›


Kuntoutus näyttää sote-integraation suunnan, Helsinki

21.06.2016

Lue lisää ›


SOSTE SuomiAreenan pääyhteistyökumppanina. Tutustu ohjelmaan!

11.07.2016 - 15.07.2016

Lue lisää ›


Palvelutuottajajärjestöjen tapaaminen, Helsinki

17.08.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Oulu

22.08.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Mikkeli

26.08.2016

Lue lisää ›


Järjestöjohdon syysfoorumi, Helsinki

30.08.2016

Järjestöjohdon syysfoorumi on noin puolen päivän mittainen ajankohtaisfoorumi SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille. Foorumi tarjoaa ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa keskeisistä vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä muutossuunnista järjestöjohtamisen näkökulmasta. Tilaisuus järjestetään Helsingissä. Lisätietoja tulossa keväällä! Lue lisää ›


Pienten järjestöjen verkostotapaaminen, Helsinki

02.09.2016

Teemana työn ilo ja osaamisen kehittäminen Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Kouvola

05.09.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Pori

06.09.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Turku

07.09.2016

Lue lisää ›


Järjestötreenit: Messuvalmennus, Helsinki

07.09.2016

Miten näyttelypisteistä ja messuosastoista voisi saada tehokkaampia? Miten saada lisää face-to-face -kontakteja? Miten erottua joukosta ja jäädä mieleen? Lue lisää ›


Asiakasmaksut muutoksessa, Helsinki

08.09.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Vaasa

12.09.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Tampere

13.09.2016

Lue lisää ›


Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa -verkkoluento

20.09.2016

Lue lisää ›


Mobiilivideokoulutus, Helsinki

22.09.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Joensuu

23.09.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Kuopio

23.09.2016

Lue lisää ›


SOSTE Roadshow: Sote-uudistus, Helsinki

26.09.2016

Lue lisää ›


M/S SOSTE 2016

04.10.2016 - 05.10.2016

M/S SOSTE on ainutlaatuinen valtakunnallinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille, joita ovat järjestöt, julkinen sektori ja yksityiset toimijat. M/S SOSTE är ett unikt, riksomfattande utbildnings- och nätverksevenemang som riktar sig till social- och hälsoorganisationer samt till samarbetspartners, bestående av olika organisationer, av den offentliga sektorn och av privata aktörer. Lue lisää ›


Välityömarkkinoiden merkitys työllisyyden edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä, Helsinki

19.10.2016

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä, Helsinki

24.10.2016

Keskushallinto uudistuu. Miltä näyttää THL:n, Valviran, Fimean ja Työterveyslaitoksen tulevaisuus? Lue lisää ›


Järjestötreenit: EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset järjestöjen rekisteriasioihin, Helsinki

TÄYNNÄ

31.10.2016

Lue lisää ›


Järjestökumppanuuden rahoitus – kunta vai maakunta?, Helsinki

TÄYNNÄ, seuranta verkon kautta

02.11.2016

Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

02.11.2016

Lue lisää ›


Maktsalongen - Mentorskap, Vasa

02.11.2016

Lue lisää ›


Maktsalongen - Stress och motståndkraft, Vasa

02.11.2016

Lue lisää ›


Järjestötreenit: Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka, Helsinki

08.11.2016

Lue lisää ›


Lastenterveyskäräjät 2016, Helsinki

09.11.2016

Lue lisää ›


Lastenterveyskäräjät, Helsinki

09.11.2016 - 09.09.2016

Kouluhyvinvointia järjestöjen tuella. Järjestäjät: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Lasten terveysfoorumi (LTF), Tutkas ja eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä  Lue lisää ›


Mitä valinnanvapaus tarkoittaa palvelutuottajajärjestöille, Helsinki + netti

15.11.2016

Asiakkaan valinnanvapaus sote-palveluissa laajenee 2019. Uudistuksen tavoitteita ovat mm. palvelujen asiakaslähtöisyyden ja järjestelmän uudistumiskyvyn parantaminen. Seurattavissa netin kautta! Lue lisää ›


Verkkoluento: Monikulttuurisuus järjestöjen mahdollisuutena ja uhkana, Helsinki

15.11.2016

Miten saada järjestön toimintaan mukaan monenlaisia ihmisiä ja kuinka moninaisuuden kanssa käytännössä toimitaan? Onko sellaista asiaa olemassa kuin monikulttuurinen osaaminen. Entä millaisia taitoja siihen voisi kuulua? LIVEseuranta netin kautta. Lue lisää ›


Järjestöjohdon opintomatka Berliiniin

23.11.2016 - 25.11.2016

Lue lisää ›


Ammattimainen varainhankinta, koulutus alkaa, Helsinki

24.11.2016

Lue lisää ›


Seminaari: Kolmas sektori ja sote-uudistus, Helsinki

01.12.2016

Lue lisää ›


Pienten järjestöjen verkostotapaaminen, Helsinki

09.12.2016

Teemana itsensä johtaminen ja ajanhallinta Lue lisää ›


Järjestötreenit: Sotejärjestöjen henkilöstö- ja johtamiskäytännöt

09.12.2016

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Rahankeräyslaki uudistuu – Mikä muuttuu ja mistä pidetään kiinni?, Helsinki

09.12.2016

Lue lisää ›


Järjestötreenit: Skenaariotyöskentely, Helsinki

13.12.2016

Lue lisää ›


Seminaari: Mitä tehdä ylivelkaantuneiden auttamiseksi?, Helsinki

13.12.2016

Lue lisää ›


DIY mobiilivideokoulutus, Helsinki KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

14.12.2016

Lue lisää ›


Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto, HAKU KOULUTUKSEEN PÄÄTTYY!

16.12.2016

Lue lisää ›


SOSTEtalk! 2017 ohjelmahaku alkaa

17.01.2017

Lue lisää ›


Järjestötreenit: Maahanmuuttajan osallisuuden portaat järjestössä, Helsinki

24.01.2017

Lue lisää ›


Järjestöjohdon tammifoorumi, Kirkkonummi

31.01.2017 - 01.02.2017

Lisätietoja tulossa myöhemmin! Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Oulu

07.02.2017

Lue lisää ›


Some-mainonnan koulutus, Helsinki

08.02.2017

Lue lisää ›


Järjestötreenit: Järjestöstä monimuotoinen työpaikka, Helsinki

14.02.2017

Lue lisää ›


SOSTEtalk! 2017 ohjelmahaku päättyy

15.02.2017

Lue lisää ›


Mitä tehdä ylivelkaantuneiden auttamiseksi?, Helsinki

15.02.2017

Lue lisää ›


Järjestöt maakuntien ja sote-uudistuksen rakentajina -seminaari, Tampere

16.02.2017

Lue lisää ›


Hallituksen työskentelyn johtaminen ja kehittäminen -verkkoluento

28.02.2017

Lue lisää ›


DIY mobiilivideokoulutus, Helsinki

01.03.2017

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Jyväskylä

07.03.2017

Lue lisää ›


Mikä European Semester? – vaikuttaminen talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon, Helsinki

09.03.2017

Lue lisää ›


Järjestöt palvelumarkkinoilla – peruskysymysten äärellä, Helsinki

13.03.2017

Lue lisää ›


Järjestö 2.0 -keskustelutilaisuus

15.03.2017

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Vantaa

21.03.2017

Lue lisää ›


Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan – miltä tilanne näyttää nyt?

22.03.2017

Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2017, Helsinki

28.03.2017 - 29.03.2017

Lue lisää ›


Järjestöjen toimintaedellytykset tulevaisuuden kunnassa, Helsinki

05.04.2017

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Joensuu

06.04.2017

Lue lisää ›


Selkokielinen järjestöviestintä -järjestötreenit, Helsinki

10.04.2017

Lue lisää ›


Yhteiskunnallisen markkinoinnin verkostotapaaminen, Helsinki

19.04.2017

Lue lisää ›


Järjestötyön tarinallistaminen, Helsinki

26.04.2017

Lue lisää ›


Alkoholilain kokonaisuudistus - unohdetut totuudet, Helsinki

27.04.2017

Lue lisää ›


Rahoituksen minimessut, Helsinki

11.05.2017

Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

16.05.2017

Lue lisää ›


Selkokieltä järjestöihin -järjestötreenit, Helsinki

22.05.2017

Lue lisää ›


Arviointifoorumi 2017: Järjestötoiminnan tulokset ja talous puntarissa, Helsinki

30.05.2017

Lue lisää ›


Palveluntuottajajärjestöjen keinot hyödyntää valinnanvapautta, Helsinki

30.05.2017

Lue lisää ›


Tackling health inequalities in a fast changing world, Helsinki

31.05.2017

Lue lisää ›


Järjestöjohdon opintomatka OECD Forumiin, Pariisi, Ranska

05.06.2017 - 08.06.2017

Lue lisää ›


Työsuojelun perusteet sosiaali- ja terveysjärjestöille, Helsinki

12.06.2017

Lue lisää ›


SOSTE SuomiAreenalla

10.07.2017 - 14.07.2017

Lue lisää ›


SOSTEtalk! 2017 ennakkovaraajan etu voimassa 18.8. saakka

18.08.2017

Lue lisää ›


Järjestöjohdon syysfoorumi 2017, Helsinki

22.08.2017

Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen uudistaminen

25.08.2017

Lue lisää ›


Laatukäsikirja haltuun -valmennusohjelma, osa 1

TÄYNNÄ

29.08.2017

Lue lisää ›


Palvelumuotoilu järjestössä: Järjestön palvelujen kehittäminen asiakkaan tarpeita kuunnellen -järjestötreenit, Helsinki

TÄYNNÄ

11.09.2017

Lue lisää ›


Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen – SROI-arviointimallin koulutus, Helsinki

TÄYNNÄ

14.09.2017

Lue lisää ›


Esteettömät tapahtumat -järjestötreenit, Helsinki

20.09.2017

Lue lisää ›


Sähköinen tietojenvaihto hankintamenettelyissä -järjestötreenit, Helsinki

27.09.2017

Lue lisää ›


Yritysyhteistyön ytimessä -koulutussarja, osa 1, Helsinki

27.09.2017

Lue lisää ›


SOSTEtalk! 2017, Oulu

03.10.2017 - 04.10.2017

Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

10.10.2017

Lue lisää ›


Laatukäsikirja haltuun -valmennusohjelma, osa 2

TÄYNNÄ

12.10.2017

Lue lisää ›


Työssäkäyvät köyhät, Helsinki

24.10.2017

Lue lisää ›


Soteuttamo sparraus kick-off

LIVE striimaus

30.10.2017

Soteuttamo on Sitran ja kuntatoimijoiden fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki. Lue lisää ›


Lean-workshop järjestöille: Miten hyödyntää Leaniä uuden toimintamallin levittämisessä, Helsinki

TÄYNNÄ

31.10.2017

Lue lisää ›


Järjestöjohtamisen koulutusohjelma, hakuaika päättyy 31.10.

31.10.2017

Lue lisää ›


Luottamusjohdon oppimispaja, Helsinki + verkko

02.11.2017

Lue lisää ›


Tietosuoja-asetus haltuun! -järjestötreenit, Helsinki

TÄYNNÄ; LIVE striimaus

03.11.2017

Lue lisää ›


Laatukäsikirja haltuun -valmennusohjelma, osa 3

TÄYNNÄ

07.11.2017

Lue lisää ›


Johtamisen erikoisammattitutkinto, koulutus alkaa, Espoo

08.11.2017

Lue lisää ›


Keskustelutilaisuus EU:n tulevaisuudesta, Helsinki

09.11.2017

Lue lisää ›


Yritysyhteistyön ytimessä -koulutussarja, osa 2, Helsinki

09.11.2017

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Turku

14.11.2017

Lue lisää ›


Kuulemistilaisuus järjestöille valinnanvapausesityksestä, Helsinki

LIVE striimaus

14.11.2017

Lue lisää ›


Talous- ja hallintopäivät, Helsinki

22.11.2017 - 23.11.2017

Lue lisää ›


Lasten Terveyskäräjät 2017, Helsinki

22.11.2017

Lue lisää ›


Seminaari: Suomi 100 – köyhyyden kehitys, Helsinki

22.11.2017

Lue lisää ›


Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto, koulutus alkaa, Espoo

24.11.2017

Lue lisää ›


Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus, Helsinki

27.11.2017

Lue lisää ›


Ammattimainen varainhankinta, Varainhankinnan koulutusohjelma, info-webinaari

29.11.2017

Lue lisää ›


Kuntoutus uudistuu – toteutuuko oikeus kuntoutumiseen? Helsinki

30.11.2017

Lue lisää ›


Soteuttamo sparraus järjestöille - haku päättyy

30.11.2017

Lue lisää ›


Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Helsinki

12.12.2017

Lue lisää ›


Jaettu arvo yritysyhteistyössä (shared value), Helsinki

18.01.2018

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä lapsi- ja perhepolitiikan muutoksista, Helsinki

23.01.2018

Lue lisää ›


Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen – SROI-arviointimallin koulutus, Rovaniemi

25.01.2018

Lue lisää ›


Järjestöjohdon tammifoorumi, Kirkkonummi

30.01.2018 - 31.01.2018

Lue lisää ›


Ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnasta, avoin verkostotapaaminen, Helsinki

30.01.2018

Lue lisää ›


M/S SOSTE 2018 ohjelmahaku alkaa

31.01.2018

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Rahankeräyslaki uudistuu

08.02.2018

Lue lisää ›


Onnistu viestinnässä - järjestöviestinnän perusteet, Helsinki

12.02.2018

Lue lisää ›


Liittokokous, Helsinki

14.02.2018

Lue lisää ›


Ammattimainen varainhankinta, Varainhankinnan koulutusohjelma alkaa, Espoo ja etäyhteyksien kautta Oulu ja Kuopio

27.02.2018

Lue lisää ›


M/S SOSTE 2018 ohjelmahaku päättyy

28.02.2018

Lue lisää ›


Tulevaisuuden kunta – järjestöt mukana, Helsinki

TÄYNNÄ

28.02.2018

Lue lisää ›


Sote-järjestön hyvä hallinto ja johtaminen -koulutus, Helsinki

07.03.2018

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Miten valtion talousarvio syntyy ja miten siihen vaikutetaan?

09.03.2018

Lue lisää ›


Aivojumpasta digiloikkaan – monia mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi

14.03.2018

Lue lisää ›


Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen – SROI-arviointimallin koulutus, Tampere

TÄYNNÄ

14.03.2018

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Jatkuuko menestystarina? Suomi koulutusvertailun peilissä, Helsinki

Tilaisuus on peruttu.

19.03.2018

Lue lisää ›


Vaikuttamisviestintä - tähtäimessä vaalit, Helsinki

21.03.2018

Lue lisää ›


Våga ta dig an upphandling, Helsinki

Tilaisuus on peruttu.

27.03.2018

Lue lisää ›


Maakuntavaalit -järjestötreenit, Helsinki

28.03.2018

Lue lisää ›


Ajankohtaista tietosuojasta, Helsinki

TÄYNNÄ

04.04.2018

Lue lisää ›


Käytännön tietosuojaa, Helsinki + NETTI (ilmoittautuminen)

16.04.2018

Lue lisää ›


Onnistu viestinnässä - järjestöviestinnän perusteet, Helsinki

17.04.2018

Lue lisää ›


Uusi genomikeskus ja kansalaisyhteistyö

19.04.2018

Lue lisää ›


Yritysyhteistyön käytännöt, Helsinki

19.04.2018

Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Helsinki

25.04.2018 - 26.04.2018

Lue lisää ›


Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -tutkimusraportin julkistustilaisuus, Helsinki

02.05.2018

Lue lisää ›


Rahahuolet puheeksi -järjestötreenit, Helsinki

03.05.2018

Lue lisää ›


Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen – SROI-arviointimallin koulutus, Seinäjoki

08.05.2018

Lue lisää ›


Syvällä somessa - miten järjestö ottaa tehot irti sosiaalisesta mediasta, Helsinki

16.05.2018

Lue lisää ›


Sote-järjestön hyvä hallinto ja johtaminen -koulutus, Tampere

23.05.2018

Lue lisää ›


Minimessut: Johtaminen ja esimiestyö, Helsinki

29.05.2018

Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

29.05.2018

Lue lisää ›


Katsaus kriisiviestintään -järjestötreenit, Helsinki

05.06.2018

Lue lisää ›


Sosiaalibarometrin julkistus, Helsinki

12.06.2018

Lue lisää ›


Palvelumuotoilu -järjestötreenit, Helsinki

TÄYNNÄ

12.06.2018

Lue lisää ›


M/S SOSTE 2018: ennakkovaraajan etuhinta päättyy

20.06.2018

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Järjestöjen rooli uudessa sote- ja maakuntamallissa, Helsinki

20.06.2018

Lue lisää ›


SOSTE SuomiAreenalla

16.07.2018 - 20.07.2018

Lue lisää ›


Some ja analytiikka -järjestötreenit, Helsinki

TÄYNNÄ

13.08.2018

Lue lisää ›


Muutosten ennakoinnin keinot sote-järjestössä, koulutus alkaa, Helsinki

14.08.2018

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen, Helsinki

21.08.2018

Lue lisää ›


Järjestöjohdon syysfoorumi, Helsinki

28.08.2018

Lue lisää ›


Träff för tvåspråkig verksamher och produktion, Helsinki

Inställt, nytt datum på kommande

03.09.2018

Lue lisää ›


Politiikan kulmapöytä: Aktiivimalli ja järjestöjen toimintaan osallistuminen. Täyttyykö aktiivisuusvaade vai ei? Helsinki

04.09.2018

Lue lisää ›


Vaikuttamisviestintä - tähtäimessä vaalit, Helsinki

05.09.2018

Lue lisää ›


Verkkoauttamisen järjestötreenit -työpaja, Helsinki

TÄYNNÄ

06.09.2018

Lue lisää ›


SOSTE kuntamarkkinoilla

12.09.2018 - 13.09.2018

Lue lisää ›


Järjestöjen avoimet ovet -päivä, Helsinki

01.10.2018

Lue lisää ›


Tulevaisuuden apteekkijärjestelmä, Helsinki

03.10.2018

Lue lisää ›


Järjestöbarometrin tulosesittely, Helsinki

05.10.2018

Lue lisää ›


M/S SOSTE 2018, Silja Europa

09.10.2018 - 10.10.2018

Lue lisää ›


Markkinointi somessa -järjestötreenit, Helsinki

TÄYNNÄ

30.10.2018

Lue lisää ›


Diskussion om verkställande av regeringens språkberättelse, Helsinki

08.11.2018

Lue lisää ›


Somekohut ja niihin varautuminen, Helsinki

08.11.2018

Lue lisää ›


Lasten terveyskäräjät, Helsinki

09.11.2018

Lue lisää ›


Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen – SROI-arviointimallin koulutus, Helsinki

TÄYNNÄ

13.11.2018

Lue lisää ›


Yksinäisyyden monet kasvot

15.11.2018

Lue lisää ›


Vaikuttamistyön järjestötreenit, Helsinki

21.11.2018

Lue lisää ›


Järjestöjohtamisen koulutusohjelma alkaa, Espoo

22.11.2018 - 23.05.2018

Lue lisää ›


Järjestöjohtamisen koulutusohjelma alkaa, Espoo

22.11.2018 - 23.11.2018

Lue lisää ›


Vad behövs för att organisationerna ska överleva i en ny verksamhetsmiljö?, Helsinki

22.11.2018

Lue lisää ›


Järjestön palvelumuotoilun koulutusohjelma alkaa, Espoo

23.11.2018

Lue lisää ›


Osuustoiminta ja yleishyödylliset yhteisöt uudistuvissa sote-palveluissa, Helsinki

26.11.2018

Lue lisää ›


Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus, Helsinki

26.11.2018

Lue lisää ›


Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa -kirjan julkistustilaisuus, Helsinki

14.12.2018

Lue lisää ›


Inhimillisempi Eurooppa -tilaisuus, Helsinki

17.12.2018

Lue lisää ›


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä, Helsinki

17.01.2019

Lue lisää ›


Järjestöjohtajien seminaari, Espoo

29.01.2019 - 30.01.2019

Lue lisää ›


Ammattimainen varainhankinta -koulutusohjelma alkaa, Espoo

06.03.2019

Lue lisää ›


Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Helsinki

09.04.2019 - 10.04.2019

Lue lisää ›


SOSTEtalk!, Tampere

07.10.2019 - 08.10.2019

Lue lisää ›