Kuka vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin? Ketä Sinä haluaisit kuulla vaikuttajafoorumissa? Kerro tärkein asia, joka tällä hallituskaudella tulee laittaa kuntoon: Hyvinvointi rakentuu tulevaisuudessa yhä enemmän kansalaisyhteiskunnassa. Näin väitetään. Mitä sinä ajattelet? Hyvinvointi rakentuu tulevaisuudessa yhä enemmän kansalaisyhteiskunnassa. Näin väitetään. Mitä sinä ajattelet? Suomen taloudellista menestystä selittää kaikille yhteiset hyvinvointipalvelut ja -etuudet. Näin sanotaan. Mitä sinä ajattelet? Suomen taloudellista menestystä selittää kaikille yhteiset hyvinvointipalvelut ja -etuudet. Näin sanotaan. Mitä sinä ajattelet? Väitetään, että hyvinvointivaltio on valistuneen vähemmistön projekti. Mitä sinä ajattelet? Väitetään, että hyvinvointivaltio on valistuneen vähemmistön projekti. Mitä sinä ajattelet? Päivän väite: Voimmeko tyytyä nykyiseen hyvinvointiin ja jakaa sen oikeudenmukaisemmin? Päivän väite: Voimmeko tyytyä nykyiseen hyvinvointiin ja jakaa sen oikeudenmukaisemmin? Miten kirkastaisit pölyttynyttä järjestöbrändiä? Mikä tekee järjestötyöstä innostavaa? Mikä on paras hyvinvointitekosi kesällä? 3/4 sosiaali- ja terveysjohtajasta ilmoittaa, että sote -palveluista leikataan tänä vuonna. Leikkaukset kohdistuvat kaikkiin palveluihin. Mistä palveluista ei pitäisi leikata ja mistä voisi? Mihin investoisit suomalaisten hyvinvoinnissa? Sosiaalibarometri 2014: Työllistymiseen tukea tarvitsevat saavat sitä huonommin. Miten se näkyy järjestötyön arjessa? Meppiehdokas! Miten sinä edistät hyvinvointia? Ladattuasi stämpin tiivistä tavoitteesi ja kerro myös nimesi: Meppiehdokas! Miten sinä edistät hyvinvointia? Ladattuasi stämpin tiivistä tavoitteesi ja kerro myös nimesi: Meppiehdokas! Miten sinä edistät hyvinvointia? Ladattuasi stämpin tiivistä tavoitteesi ja kerro myös nimesi: Mitä ajattelet SOSTEn strategiasta? Miten kehittäisit pohjoismaista hyvinvointimallia? Jaa hyviä sote-järjestöjen blogeja, joissa asiantuntijuus ja hyvinvointi kohtaavat: Kommentteja koulutuksista: Vad är det viktigaste verksamhet på svenskspråkiga organisationer? Miten vapaaehtoiset jaksavat jatkaa hyvää työtään? Kerro kokemus, kun kuntoutus on onnistunut: Mikä on paras paikka asua? Ehdota aiheita, sisältöjä ja toteutustapoja: Ehdota aiheita, sisältöjä ja toteutustapoja: Mitä ajattelet alkoholilainsäädännöstä? Vad skulle SOSTE göra på svenska? Järjestöjen tärkein tehtävä? Ehdota uutta arviointityökalua Mitä ajatuksia arvot herättävät? Ovatko SOSTEn ehdotetut painoalueet kohdallaan? Ovatko SOSTEn ehdotetut painoalueet kohdallaan? Kerro keinoja kehittää työelämää joustavammaksi? Kiinnostavin SOSTEn jukaisu? Mikä siinä vetoaa? Mitä odotat kiertueelta? Noste on ilmestynyt. Mitä ajatuksia uusi lehti herättää? Miten ikääntyneiden yksinäisyyttä voitaisiin vähentää? Ikääntyneistä, yli 85v, kolmasosa tuntee itsensä jatkuvasti yksinäiseksi (Kansalaisbarometri 2011). Yksinasuvista työttömistä puolet kokee taloudellisen tilanteen huonoksi (Kansalaisbarometri 2011). Miten kohentaisit työttömien taloudellista tilannetta?? Uusia yhdistyksiä rekisteröitiin viime vuonna yli 2500, joista peräti 180 oli sosiaali- ja terveysyhdistyksiä. Mistä suuri määrä kertoo? Suurten ikäluokkien odotetaan toimivan aktiivisesti yhteiskunnassa eläkkeelle jäätyään. Entä jos he eivät teekään niin? Ihmiset eivät ole yhdenvertaisia sote-palvelujen saamisessa. Tätä mieltä on yli puolet suomalaisista (Kansalaisbarometri 2011). Miksi näin on? Päättäjät tuntevat kansalaisten arkea huonosti. Kansalaisbarometrissa 72% suomalaisista on tätä mieltä. Mikä neuvoksi? Mitä odotat huipputapahtumilta? Hyvinvointi luodaan päätöksillä. Katso Juhani -animaatio ja kommentoi. Mikä on kuntavaalien tärkein teema? Mikä on kuntavaalien tärkein teema? Mitä odotat Päihde- ja mielenterveyspäiviltä? Mikä on mielestäsi tällä hetkellä paras sosiaali- ja terveysalan julkaisu? Miten tiukka taloustilanne vaikuttaa suomalaisten hyvivointiin? Miten järjestöt näkyvät kesällä? Miten SOSTEn tulisi kehittää järjestöjen vaikuttamistoimintaa? Aluekierros päättyy: Kerro mihin SOSTEn alueellista toimintaa tarvitaan? Jätä kommentti Mitä mieltä olet kunta- ja palveluraken-neuudistuksesta? Saadaanko palvelut paremmaksi? Mitä mieltä olet kunta- ja palveluraken-neuudistuksesta? Saadaanko palvelut paremmaksi? Kommenttisi Lappeenrannan seminaarista: Millaista hiljaista tietoa SOSTE voisi kerätä alueilta? Millaista hiljaista tietoa SOSTE voisi kerätä alueilta? Millaista hiljaista tietoa SOSTE voisi kerätä alueilta? Toinen testikommentointi Testikommentointi Mitä mieltä olet kunta- ja palvelurakenne- uudistuksesta, saadaanko palvelut paremmiksi? Miten kunnat ja järjestöt kohtaavat parhaiten? Kommenttisi Kuopion seminaarista: Miten kuntaliitokset vaikuttavat yhdistysten toimintaan? Aluekierros Seinäjoella: Miten järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä pitäisi edistää? Kommenttisi Tampereen seminaarista: Aluekierros Lahdessa: Miten vapaaehtoisia voisi parhaiten kiittää? Aluekierros Lahdessa: Miten vapaaehtoisia voisi parhaiten kiittää? Miten vapaaehtoisia voisi parhaiten kiittää? Mitä terveyserojen kaventamiseksi tulisi tehdä? Aluekierroksen tärkein kysymys: ruotsinkielisten jäsenten toive? Aluekierroksen tärkein kysymys: Miten SOSTE toimii asiantuntijana? Saako SOSTE pienten järjestöjen äänen kuuluviin? Miten paikallista tietoa hyödynnettäisiin valtakunnallisesti? Aluekierros Lahdessa: Miten vapaaehtoisia voisi parhaiten kiittää? Aluekierros Lahdessa: Miten vapaaehtoisia voisi parhaiten kiittää? Muita ajatuksia Joensuun päivästä: Mikä on SOSTEn alueellisen työn laajuus? Ovatko avoimet foorumit hyvä reitti keskustelun käymiseen? SOSTE Terve-Sos-messuilla: Mikä houkuttelisi sinua osallistumaan kuntapäätöksentekoon? Mikä on sinusta tärkein kysymys, johon haluaisit SOSTEn strategiassaan tarttuvan? Mitkä palvelut pitäisi olla pyörällä tai kävellen tavoitettavissa? Miten jäsenyhteisöt saisivat äänensä kuuluviin SOSTEssa? Kommenttisi päivien kulusta: Sosiaalibarometri julkistettiin: Paras tapa tukea nuorten pärjäämistä? Mitä SOSTEn tulisi tehdä? Kerro ajatuksesi! Mitä SOSTEn tulisi tehdä? Kerro ajatuksesi! Mitä sinä olet mieltä palvelurakenteiden uudistamisesta? Kerro ajatuksesi! Kerro hyvinvointia ja terveyttä tuottava päätös: Mitä hyvää sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat? Mihin asioihin SOSTEn pitäisi vaikuttaa? Mitä SOSTEn tulisi tehdä? Mihin haluaisit SOSTEn ottavan kantaa? Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen hyvinvointitaloudesta?