fi | sv | eng

Ymmärtääkö uusi hallitus terveyden edistämisen idean?

01.06.2015, 09:46

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

Mieleeni on jäänyt elävästi Eddie Murphyn elokuva, jossa sotaveteraaniksi tekeytyvä pikkuhuijari Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) joutuu Duken miljonääriveljesten vedonlyönnin kohteeksi. Vedonlyönnin ideana on se että Billy ja toinen veljistä Louis vaihtavat osia eli Billysta tulee rikas pörssidiileri ja Louis joutuu alentumaan keppikerjäläiseksi. Billystä paljastuukin talouslahjakkuus, joka hoitelee pörssin mennen tullen romahduttaen lopulta myös Duken veljesten finanssit.

Tässä elokuvassa on viisaus: ihmisissä on kykyjä, joiden käyttöönottamiseksi he tarvitsevat tukea. Joskus tuki voi olla pientä, joskus suurta, mutta lopulta se voi olla hyvän elämän edellytys. Tämä on myös terveyden edistämisen idea. Terveyden edistämiseen sisältyy tavoite muutoksen aikaansaamisesta. Muutos voi koskea yhteiskunnan rakenteita, yhteisöä tai yksilön käyttäytymistä.

Terveyden edistämisessä keskeinen tavoite on voimaantuminen. Se ilmenee ihmisen kykynä, edellytyksinä ja motivaationa saavuttaa ja ymmärtää tietoa ja käyttää tietoa oman elämänsä hallintaan. Voimaantuminen edellyttää sosiaalista vuorovaikutusta, oppimisen tukea ja henkilökohtaisten vahvuuksien käyttöön saamista. Kriittisen tietoisuuden syntyminen yksilö- ja yhteisötasolla on lopputulos.

Miten terveyden edistäminen näkyy hallitusohjelmassa?

Hallitusohjelmassa terveyden edistäminen nähdään keskeiseksi keinoksi lisätä hyvinvointia ja terveyttä. Samalla hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu runsaasti uudistuksia, joilla pyritään kehittämään yhteiskuntaa yhä kustannustehokkaammaksi. Ohjelma on selkeästi rakennettu heikon taloudellisen tilanteen raameissa ja painopiste on monissa kohdissa rakenteellisissa uudistuksissa.

Monia terveyden edistämisen keskeisistä elementeistä on asetettu leikkauspaineiden kohteiksi, esimerkkinä näistä koulutus ja lasten päivähoito. Yleisesti on tunnustettu, että koulutus on edellytys kilpailukykyisen Suomen rakentumiselle tulevaisuudessa. Sen kautta rakentuvat myös edellytykset ihmisten kriittisen tietoisuuden kehittymiselle. Koulutukseen kohdentuvat leikkaukset tulee olla äärimmäisen tarkkaan pohdittuja ja rakenteellisten uudistusten tulee olla sellaisia, että ne todella parantavat koulutuksen laatua, mutta eivät heikennä saatavuutta.

Terveyden edistämisen tekijät ovat myös yhteiskuntarauhan ja terveyserojen taustalla. Hallitusohjelmassa tartutaan kovalla kädellä tekijöihin, jotka ovat perustarpeiden kannalta oleellisia, esimerkiksi sosiaalietuudet, työttömyysturva, asiakasmaksut ja lääkekorvaukset. Hallitusohjelmassa terveyden edistäminen tuntuu kaventuvan erilaisten haittaverojen, kuten tupakka- ja makeisveron korotuksiin. Terveyden edistämisessä on kuitenkin kyse paljon laajemmista tekijöistä kuin terveyskäyttäytyminen.

Terveyden edistämisen näkökulma edellyttää laajoja yhteiskuntapoliittisia toimia, jotka nimenomaan vähentävät hyvinvointivajeita yhtäältä ja toisaalta vahvistavat hyvinvoinnin, osallisuuden ja elämän merkityksellisyyden ja hallittavuuden tunnetta. Elämän hallittavuus, mielekkyys ja merkityksellisyys kärsivät, jos elinolot heikkenevät, pärjääminen on työlästä ja kokemus arvostuksesta puuttuu.

Yhteiskuntasopimus edellyttää tasaveroista neuvotteluasemaa kaikille sopijapuolille, ellei tietoisesti haluta muuttaa demokratiaa kohti itsevaltiutta.

Terveyden edistäminen edellyttää hyvinvointi-investointeja

Jotta hallitusohjelman tavoitteisiin terveyden edistämisestä päästään, on huomioita kiinnitettävä seuraaviin näkökohtiin:

  • leikkaukset universaalin sosiaalipolitiikan alueisiin (päivähoito, sosiaaliturva, ehdolliset leikkaukset) lisäävät eriarvoisuutta ja muuttavat yhteiskunnassa asenteita entistä kovemmiksi
  • koulutusleikkaukset vaikuttavat eniten niihin, joilla maksuton koulutus on ainoa keino saada riittävä osaamispääoma
  • työn vastaanottamiseen kannustaminen suhteessa siihen kuinka paljon työpaikkoja on tarjolla tuottaa harkitsemattomasti toteutettuna työttömyyttä
  • työttömyysetuuksien leikkaaminen suistaa ihmisiä köyhyyteen.
  • asiakasmaksujen korostus ja lääkekorvausten leikkaukset saattavat johtaa terveydenhuollossa estettävissä olevien kuolemien kasvuun
  • tasaverot ja asuntolainojen korkovähennysoikeuden asteittainen poistuminen osuvat pahiten pieni- ja keskitulosiin lapsiperheisiin, joissa jo nyt köyhyys on lisääntynyt
  • hallitusohjelman kokonaisuus tulisi ennakkoarvioida kaikkien väestöryhmien näkökulmasta, jotta osataan varautua sen mahdollisesti tulevaisuudessa tuottamiin kustannushaittoihin

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

potka verkoston tiedote

Nimi:

http://www.soste.fi/ajankohtaista/potilasjarjestot-hallitusohjelma-karua-luettavaa-paljon-sairastaville.html

01.06.2015, 13:42

tupakkavero

Nimi: Anon

Ymmärtääkö SOSTE, että tupakka-askin hinnan korottaminen 8 euroon merkitsee askin päivässä tuprutteleville n. 3000 euron kustannuserää/vuosi? Näin hulppean hintatason luominen alkaa tosiasiassa lähennellä kieltolakia. Kieltolait ovat väärä tapa tehdä terveyspolitiikkaa.

Tupakkaveron korotus tulee osumaan rankimmin pienituloisiin, jotka tupakoivat eniten. Terveyserot eivät kavennu lisäämällä heidän verotaakkaansa.

Holtiton tupakkaveropolitiikka on vaarallista peliä. Se tulee väistämättä johtamaan salakuljetetun tupakan myynnin kasvuun. Laiton tupakka on todella halpaa, joten sen suosion kasvu saattaa johtaa jopa tupakoinnin lisääntymiseen. On selvää, että ainakin rikollisuuden lisääntymiseen se tulee johtamaan. Lisäksi heikennetään viranomaisten mahdollisuuksia valvoa tupakan myyntiä ja harjoittaa tuotevalvontaa.

02.06.2015, 09:22