fi | sv | eng

Yhteisellä mallilla eteenpäin

24.11.2015, 14:21

Uuden avustusjärjestelmän tulisi olla joustava ja ketterä mutta sen tulisi mahdollistaa myös pitkäjänteinen suunnittelu. Näin summasivat kattojärjestöjen pääsihteerit rahapelifuusiota käsitelleessä paneelissa. SOSTEn järjestämässä keskustelutilaisuudessa kuultiin kolmen kattojärjestön SOSTEn, Valon ja Allianssin näkemyksiä avustusjärjestelmän uudistamisesta.

Esittelyssä olivat kolmen avustusjärjestelmän edut ja haitat ja paneelikeskustelussa etsittiin järjestelmien parhaita puolia. Korkeatasoinen seuranta ja arviointi sekä avustusten ennakoitavuus nähtiin suurena etuna sote-järjestökentän Raha-automaattiyhdistyksen avustusmallissa. Nuoriso- ja liikuntapuolella arvostettiin Veikkauksen rahoitusmallin joustavuutta, mikä esimerkiksi mahdollistaa nopeatkin rahoituspäätökset vuoden aikana.

Järjestöjen autonomian kunnioittaminen täytyy olla johtotähtenä uudistuksessa, totesivat pääsihteerit yhtenä miehenä. Pelkona uuden järjestelmän myötä on valtion tai poliittisen ohjauksen lisääntyminen.

"Järjestöjen täytyy itse voida määritellä toimintansa suunta ja miten asetettuihin tavoitteisiin päästään parhaiten.", kiteytti Vertti Kiukas, SOSTEn pääsihteeri.

Yhteistyötä kattojärjestöjen välillä pidettiin erittäin tärkeänä, sillä fuusion myötä järjestöt ovat aidosti yhteisten rahojen äärellä. Nyt koko kansalaisjärjestökenttä voi yhdessä pitää huolta siitä, että rahapelitoiminnalla kerätyt varat tulee edelleen käytettyä siihen mihin ne on kerätty.

Uusi rahapeliyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja uuteen avustusjärjestelmään pyritään siirrytään vuoden 2019 alussa.

Laura Kouri

Rahapelifuusio: Paneelikeskustelu - Millä mallilla eteenpäin?

Lue lisää