fi | sv | eng

Yhdistyskäytäntöjä kehitetään avoimessa verkkokeskustelussa

02.03.2015, 11:06

”Yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen hallituksen on edistettävä yhdistyksen kaikkien jäsenten yhteistä etua. Yhdistyksen johtavan toimihenkilön tehtävät on määriteltävä selvästi.”

Näistä ja muista yhdistysten hyviä käytäntöjä koskevista suosituksista keskustellaan avoimessa verkkokeskustelussa. Myös osallistujat voivat ehdottaa suosituksia ja niiden toteutuskeinoja.

Eri alojen järjestöillä on omia hyvää hallintotapaa koskevia suosituksia ja ohjeita. Koko yhdistyskenttää koskevaa hyvän hallinnon ohjetta ei kuitenkaan ole saatavana vaikka sille on tarvetta. Yhdistysten yleisimmät huolenaiheet ovat ihmisten saaminen luottamustehtäviin, vapaaehtoisten määrä ja aktiivisuus osallistua yhdistystoimintaan (Järjestöbarometri 2014).

Yhdistyskentän hyvän hallintotavan yhtenäistäminen ja kehittäminen helpottaa yhdistysten jäsenten osallistumista, selventää hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden asemaa sekä helpottaa yhdistysten toimintaa. Yhdistystoiminnan avoimuus lisää myös yhdistysten sidosryhmien luottamusta ja arvostusta. Yhdistysten hyvän hallintotavan kehittäminen parantaa siten kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Oikeusministeriö toteuttaa verkkokeskustelun yhdessä SOSTE:n, VALO:n, Allianssin, VALA:n, Luonto-Liiton ja KEPA:n kanssa. Keskustelun tuloksista, arvioinnista ja jatkotoimista tiedotetaan huhtikuusta 2015 lähtien.

Osallistu keskusteluuun ja kehitä yhdistyskäytäntöjä

Verkkokeskustelu järjestetään Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Keskustelun taustat ovat nähtävissä 24.2. lähtien ja keskustelu on avoinna 2-31.3.2015.

Keskustelun teemat:

  • Johtavan toimihenkilön tehtävät, vastuut ja hallitustyöskentelyn johtaminen
  • Yhdistyksen hallituksen tehtävät, päätöksenteko, kokoontuminen, jäsenten tiedonsaantioikeus ja viestintä
  • Yhdistysten jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Ota kantaa ja tuo näkökulmasi!

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh. 02951 50220, jyrki.jauhiainen@om.fi

järjestöpäällikkö, lakimies Anneli Pahta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, anneli.pahta@soste.fi

Lue lisää

Hyvä hallintotapa järjestöissä, SOSTEn perustajajärjestön YTY ry:n julkaisu, 2011