fi | sv | eng

Yhdessä tehty hyvä elämä – kaikille

25.02.2014, 08:26

Vertti Kiukas, pääsihteeri

SOSTEn ylimääräinen yhdistyksen kokous hyväksyi liitolle strategian vuosille 2014 – 2021. Päätöstä edelsi noin kahden vuoden valmistelu, jonka puitteissa erilaisissa seminaareissa kohdattiin noin 400 järjestötoimijaa, saatiin kymmeniä lausuntoja sekä pidettiin lukuisia valtuuston, hallituksen, johtoryhmän ja koko henkilökunnan kokoontumisia. Prosessi on ollut arvokas, nopea ja tuloksekas.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen strategiaksi ilman muutoksia, mutta evästi hyvin jatkoa. Strategia voi tulla lihaksi vain tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa jäsenkunnan kanssa. Se antaa SOSTElle yhteiskunnalliset ja toiminnalliset puitteet, mutta tarkempia suuntaviittoja on syytä tarkentaa jatkuvasti. Kukaan ei voi nähdä yhteiskunnan kehitystä kovin selvästi seitsemän vuoden päähän, mutta tahtotila voi olla sitäkin pidemmälle.

Strategia määrittää visioksemme yhdessä tehty hyvä elämä – kaikille. Se on selkeä tavoite, joka asettaa SOSTE ihmisarvon ja perusoikeuksien puolustamisen eturintamaan. Se kertoo siitä, että kaikilla, jokaisella on oltava oikeus hyvän elämän edellytyksiin. Se kertoo siitä, että vielä emme noin onnellisessa tilanteessa ole. Yhteiskunta on voimakkaasti polarisoitumassa – kasvavalla joukolla menee koko ajan paremmin, joillakin taas hankaluudet syvenevät ja pitkittyvät jopa yli sukupolvien. Jos haluamme hyvän elämän kaikille, se vaatii määrätietoista työtä meiltä kaikilta –itsestään yhteiskunta ei muutu.

SOSTEn perustehtävä, jolla strategiaa toteutamme, on edistää ihmisten hyvinvointia ja järjestöjen elinvoimaa. Toiminnallamme on kahtalainen luonne. Edistämme strategiassa määriteltyihin arvopohjaan ja tavoitteisiin perustuvaa yhteiskuntapolitiikkaa, joka tähtää ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Samanaikaisesti meidän tehtävämme on edistää politiikkaa, joka turvaa järjestölähtöisen toiminnan paikan yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa ja samalla omalla toiminnallamme pyrimme kehittämään jäsenistöllemme välineitä vastata järjestötoiminnan muuttuviin haasteisiin.

Strategian keskeisin viitekehys on hyvinvointitalous. Hyvinvointitalouden kantava teema on, että talous ja hyvinvointi ovat vahvassa riippuvuussuhteessa toisiinsa. Talouskasvu edellyttää osaavaa, hyvinvoivaa työvoimaa. Tätä sosiaalista pääomaa luo pohjoismainen hyvinvointimalli, joka universaaleilla palveluilla ja sosiaaliturvalla huolehtii työkyvystä, terveydestä ja tasa-arvosta. Hyvinvointi siis luo talouskasvua. Sitä tarvitaan, jotta hyvinvointimallimme voidaan rahoittaa. Talouskasvua tarvitaan, mutta se muuttuu hyvinvoinniksi vasta, kun sen hedelmät yhteiskuntapoliittisessa prosessissa oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti jaetaan.

Strategia on nyt valmis, työ alkaa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: