fi | sv | eng

Yhdessä saavutamme enemmän - vai saavutammeko?

21.01.2016, 08:27

Mervi Aalto-Kallio & Riitta Kittilä 

Työelämässä harva puurtaa enää kaiket päivät yksin työpöytänsä ääressä oman projektinsa parissa. Se mitä saavutetaan, tapahtuu yhdessä toisten kanssa. On organisaation sisäisiä työryhmiä ja hankeporukoita, pitkään rakennettuja kumppanuuksia ja verkostoja sidosryhmien kanssa, satunnaisia kohtaamisia ja sosiaalisen median parvia. Mitä toimivampaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kykenemme, sitä enemmän voimme saavuttaa. Mutta miten arvioida ja kehittää yhteistyötä erilaisissa verkostoissa?

Arviointi tekee yhteistyön näkyväksi

Arviointi tuo usein esille asioita, jotka muuten eivät tulisi näkyväksi tai joista puhutaan jossittelevasti tai mutu-tuntumalla. Arviointi saattaa paljastaa toimintaa hidastavia tai estäviä kipupisteitä, kuten luottamuspulaa tai toimimattoman koordinaation. Erityisesti kehittämisverkostoissa, joissa tavoitteena on luoda ja kehittää uutta kuten esimerkiksi yhteinen toimintakonsepti tai palvelumalli, luottamuksen ja koordinaation merkitys on suuri. Energian hukkaaminen kyttäilyyn, siihen kuka tekee minkäkin verran tai kilpailuun siitä, kuka keksi minkäkin idean, nakertaa ja näivettää verkostoyhteistyötä.

Arvioinnin avulla saatetaan myös havaita, että verkoston toiminnalle ei ole enää tarvetta tai sen tavoitteita tulee määritellä uudelleen. Järjestöjen toimintaympäristön muutokset sekä synnyttävät uusia tarpeita kokoontua yhteen, mutta samalla sammuttavat vanhoja. Verkoston uudistamisen tarve voi liittyä myös siihen, että verkosto on jo toiminut pitkään ja saavuttanut paljon yhdessä.

Mervi Aalto-Kallio

Riitta Kittilä

Parhaimmillaan arvioinnin avulla saadaan kehitettyä yhteistyötä verkostoissa yhä toimivammaksi ja tuloksellisemmaksi. Arvioinnin avulla voidaan löytää uusia teemoja, joihin tarttua tai uusia tahoja, joita kutsua mukaan verkostoon. Isoksi kasvanut verkosto voi jakautua useampiin parviin tai pieneksi kuihtunut verkosto löytää lisää jäseniä. Verkosto alkaa jälleen kukoistaa ja saavuttaa synergialla enemmän, mihin yksikään taho yksinään pystyisi. Erityisesti vaikuttamistoimintaan panostavissa verkostoissa tämä on tärkeä ominaisuus.

Työkaluja yhteistyön ja verkostojen arviointiin hyödynnettäväksi

SOSTEn verkosto- ja arviointityö yhdistivät syksyllä voimansa ja kokosivat SOSTEn arviointitoiminnan nettisivuille osaksi Verkostotyön käsikirjaa kymmenen yhteistyön ja verkostojen arvioinnin työkalua ja menetelmää. Ne ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa.

Sivuilta löytyy pääsääntöisesti word- tai excel-muodossa valmiit lomakkeet ja työpaperit helposti käyttöönotettavassa tai muokattavassa muodossa. Tutustu ja hyödynnä omaan verkostoosi tai yhteistyöhösi sopivat. Arvioi ja kehitä! Elinvoimaisissa järjestöverkostoissa on arvokasta olla mukana.

Lue lisää

Tutustu myös Anna-Leena Airan väitöskirjaan: Aira, A-L. (2012) Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja. ja Humakin toiseen aihetta sivuavaan uuteen julkaisuun Näin me sen teemme! Toimialojemme tulevaisuutta rakentamassa. Riikonen, S. & Ruuska, V. (toim.) (2015) Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 9.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: