fi | sv | eng

Vuoden alusta uusiin tiloihin

15.12.2015, 09:13

SOSTE muuttaa vuoden vaihteessa vuosien odotuksen jälkeen tarkoituksenmukaisiin tiloihin Helsingin keskustaan. Ne palvelevat myös SOSTEn jäseniä.

SOSTEssa odotetaan malttamattomina tupaantuliaisten järjestämistä kevättalvella. Kattojärjestö saa monen vuoden odottelun jälkeen toimintaa palvelevat tilat, joissa pystyy järjestämään tilaisuuksia jäsenille, verkostoille ja yhteistyökumppaneille. Tämä on tärkeää SOSTEn kaltaiselle vaikuttajajärjestölle.

Tiloja on odotettu vuodesta 2012, jolloin SOSTE varsinaisesti aloitti toimintansa. Uudelle toimijalle olisi ollut tärkeää tulla tutuksi myös kutsumalla muita ”kylään”, mutta kun muutto varsinaisiin toimitiloihin oli pian odotettavissa, tupaantuliaisia siirrettiin. Lopulta niitä odotellessa kului neljä vuotta.

Ovet avoinna Helsingin keskustassa

Uusi toimisto sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Yliopistonkadulla. SOSTEn käytössä on ns. Heimolan talon 6. ja 7. kerros. Kiinteistö Oy Heimola on kerrosalaltaan noin 8 900 m2 toimistorakennus, joka on valmistunut vuonna 1972.

Kuudenteen kerrokseen tulee kokous- ja koulutustiloja ja muun muassa työpisteitä, jonne jäsenten edustajat voivat piipahtaa työskentelemään kaupungilla liikkuessaan..

Heimolan liiketalo vuonna 2014. 

Toimistosta tulee matalan kynnyksen järjestötila – olohuone – jonne jäsenistön edustajat ovat aina tervetulleita. Tilat tarjoavat mahdollisuuden helppoon ja mukavaan kanssakäymiseen, rauhalliseen työskentelyyn myös vierailijoille ja koulutusten järjestämiseen Helsingin keskustassa.

Koulutustilojen vuokrasta ja käyttötavoista laaditaan jäseniä varten erillinen konsepti, josta kerrotaan muun muassa SOSTEkirjeessä, kunhan remontti on saatu loppuun

Pitkä matka sopiviin tiloihin

SOSTEn perustajajärjestöistä kaksi, Terveyden edistämisen keskus Tekry ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL etsivät yhteisiä tiloja jo yli kymmenen vuotta sitten, ennen kuin järjestöjen fuusiosta oli päätetty. Kun uusi kattojärjestö oli perustettu 2011, kolmen perustajajärjestön työntekijät piti saada yhteisiin tiloihin.

Pitkän etsinnän jälkeen sopivalta vaikuttavat toimitilat löytyivät Vilhovuorenkadulta, Suomen Akatemialta vapautuneista tiloista. Niistä kuitenkin luovuttiin aivan kaupanteon loppumetreillä, koska RAY toivoi useampien järjestöjen yhteistä järjestötaloa.

Seuraavaksi suunnattiin katse useampien järjestöjen yhteiseen taloon Elimäenkadulla ja osa sostelaisista ehti jo muuttaakin sinne, mutta tämäkin hanke kariutui.

Pahimmillaan uuden kattojärjestön työntekijät istuivat neljässä eri osoitteessa. Tämä hankaloitti uuden organisaation muodostumista ja yhteistyötä uusien kollegoiden kesken.

Yli vuoden sostelaisia työskenteli kahdessa osoitteessa: Kotkankadulla STKL:n entisissä tiloissa ja väliaikaisissa tiloissa Hämeentiellä. Lopulta kotkankatulaiset pääsivät Hämeentien väliaikaisiin tiloihin. Hämeentiellä oltiin ensin kahdessa kerroksessa ja lopulta yli vuosi yhdessä kerroksessa.

Heimolan talo vuonna 1966.  Suomen eduskunta kokoontui talossa 1911-1930.

Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo

Väliaikaisissa tiloissa on ollut niukasti kokoushuoneita eikä lainkaan tilaa, jossa esimerkiksi tupaantuliaisia olisi voinut järjestää. Uudet tilat antavat aiempaa paremmat mahdollisuudet rakentaa vuorovaikutusta jäsenistön kanssa.

Erja Saarinen