fi | sv | eng

Vielä ehtii hakea tai ehdottaa SOSTE-palkintoa

08.06.2016, 14:36

SOSTE myöntää vuosittain jaettavan SOSTE-palkinnon tunnustuksena hyvinvointitalouden edistämisestä. Palkinnolla halutaan kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisen suhteen rakentumiseen ja hyvinvointi-investointien merkitykseen. Palkinto voidaan myöntää yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, joka ilmentää rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä ja tuo uusia näkökulmia hyvinvointitaloudesta käytävään keskusteluun.

Viimeksi vuoden 2015 hyvinvointitalouden edistämispalkinnon, SOSTE-palkinnon sai ME-säätiö. Palkintoraati katsoi, että ME-säätiö ja sen perustajat antavat suomalaiselle yritysjohdolle hyvän esimerkin siitä, miten tärkeää hyvinvointi, hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalisen luottamuksen rakentaminen on. ME-säätiö valikoitui SOSTE-palkinnon saajaksi, koska säätiön perustajat haluavat tukea suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Säätiön ajattelussa ei aseteta vastakkain hyvinvoinnin eri tuottajia, vaan itseisarvona nähdään hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointitalouden vahvistaminen. "Palkinto lisäsi Me-säätiön tunnettavuutta ja sen myötä avasi uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa", kertoo Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.

SOSTE-palkintoa ehtii hakea tai ehdottaa palkinnonsaajaa, kun toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen Kaarina Tamminiemelle kaarina.tamminiemi(at)soste.fi tai täyttää lomakkeen viimeistään 10.6.

 

Lisätietoja:

Kaarina Tamminiemi
erityisasiantuntija

kaarina.tamminiemi(a)soste.fi
p. 040 577 4614