fi | sv | eng

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille julkaistu

16.05.2016, 14:17

Verohallinto on päivittänyt yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjetta. Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille on julkaistu vero.fi–sivuilla.

Ohjeessa käsitellään yhteisöjen, kuten yhdistysten ja säätiöiden, yleishyödyllisyyden ja tulojen veronalaisuuden arviointia tuloverotuksessa. Ohjeen tarkoituksena on selventää yleishyödyllisyyden ja elinkeinotoiminnan arviointia oikeuskäytännön ja esimerkkien kautta yleisimmissä yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevissa tilanteissa.

Ohjetta on päivitetty tukiyhteisöjen yleishyödyllisyyden arvioinnin osalta huomioiden Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2015:125, kohta 1.4.1. Siinä tukisäätiötä pidettiin yleishyödyllisenä yhteisönä, vaikka se tuki pelkästään yhtä poliittisen puolueen nuorisojärjestöä.

Kohtaan 2.5.2 on lisätty ratkaisu KHO 2015:174 kahvila-, ravintola- ja kioskitoiminnan veronalaisuuden arvioinnin tarkennukseksi. Ratkaisun mukaan yleishyödyllisen yhdistyksen ylläpitämästään latukahvilasta saama tulo ei ollut veronalaista tuloa.

Lukuun 4 on lisätty viittaukset Verohallinnon yritysjärjestelyitä koskevaan ohjeistukseen. Lukua 8 on päivitetty arvonlisäverotuksen vähäisen liiketoiminnan rajan muututtua 1.1.2016 alkaen 10 000 euroon, ja hakeutumisoikeutta koskevan ratkaisun KHO 2015:179 perusteella.

Myös perintö- ja lahjaveroa koskevaa kohtaa on täsmennetty, ja osioon on lisätty viittauksia muita verolajeja koskeviin ohjeistuksiin. Muun kuin yleishyödyllisen yhteisön verotusta käsittelevää lukua 9 on täydennetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä osuuskunnan jakaman ylijäämän osalta.

Maarit Päivike
Kirjoittaja on SOSTEn lakimies, jonka tehtäviin kuuluvat järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta.