fi | sv | eng

Vastaukset - Markkinointi- ja mainostoimistopalvelujen hankinta - ToimintaSuomi

26.11.2013, 15:56

Tiedoksi hankintaan liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset.

Kysymys 1.

Olisiko mahdollista saada Soste-kilpailutuksen (http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-028170/) dokumentit word-muodossa?

Vastaus 1.

Ohessa Word-muodossa pyydetyt kilpailutuksen dokumentit: Liitteet 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 9.

Liite 2. Tarjoajan soveltuvuus

Liite 3. Hankinnan vaatimukset

Liite 4. Hintalomake

Liite 6. Kansilehti

Liite 7. CV lomake

Liite 8. Kampanjaehdotuksen sisällysluettelo

Liite 9. Referenssilomake


Kysymys 2.

Vertailutaulukossa puhutaan vain projektiin osallistuvien henkilöiden referenssien pisteytyksestä. Miten arvioidaan Liitteen 9. referenssit, jotka koskevat yritystä kokonaisuudessaan?

Vastaus 2.

Liitteen 9 referenssit ovat tarjoajaa koskevia vähimmäisvaatimuksia. Niitä ei pisteytetä, vaan todetaanko täyttyvätkö vähimmäisvaatimukset.


Kysymys 3.

Tarjoukseen liitetään kampanjaehdotus, jonka pituus on enintään 1 A4. Riittääkö täysiin pisteisiin riittävän kattavasti annettu sanallinen määritelmä?

Vastaus 3.

Kyllä.


Kysymys 4.

Mitä lasten- ja nuorten kerho- ja vapaa-ajantoiminta tarjoaa tarkemmin? Mistä saisimme suunnittelun tueksi lisää tietoa toiminnasta?

Vastaus 4.

Lasten ja nuorten kerho- ja vapaa-ajantoimintaa tarjoavat mm. järjestöt, kunnat ja seurakunnat. Lisää tietoa voi etsiä esimerkiksi niiden verkkosivuilta.


Kysymys 5.

Onko lasten ja nuorten kerho- ja vapaa-ajantoiminta käyttöön tuleva nimi vai toivotaanko siihen markkinointinimeä?

Vastaus 5.

Nimen osalta ei ole tehty päätöstä.