fi | sv | eng

Vastauksena Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän kysymyksiin etujärjestöille

23.04.2015, 09:47

Panu Laturi, johtaja, Vaikuttamisen tuki

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä antoi tänään etujärjestöille kysymyslistan talouskasvusta ja työllisyydestä. Näiden kysymysten avulla hän on hakemassa keinoja Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tarkoituksena on luoda yhteiskuntasopimus, jolla Suomen talous ja työllisyys saadaan kasvu-uralle.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt työllistävät tällä hetkellä 30 000 henkeä ja erilaisin työllistämistoimin järjestöissä työskentelee toiset 30 000 henkeä. Järjestöt ovatkin yksi merkittävimpiä tahoja osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistämisesssä sekä heidän saamisessaan avoimille työmarkkinoille. Siksi sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat valmiina osallistumaan työhön, jolla Suomen tulevaisuuden edellytyksiä parannetaan.

Osatyökykyisten osallistuminen työmarkkinoille sekä lisää työllisyyttä ja talouskasvua että samalla parantaa monien heikommassa asemassa olevan tilannetta. Samaan aikaan suurin osa osatyökykyisistä haluaa olla mukana työelämässä ja osana sitä yhteiskuntaa ja elämää, johon kuuluu työpaikka ja työ. Onkin keskeistä löytää keinot, joilla työhalukkaat osatyökykyiset saadaan töihin. Tämä ei ole koskaan ollut vahvuus Suomessa ja täällä onkin perinteisesti ollut yksi Länsi-Euroopan alhaisimpia osatyökykyisten työllisyysasteita.

Töihin haluavia osatyökykyisiä on Suomessa 100 000. Useimmille ratkaisu löytyy tukemalla työkykyä, vahvistamalla työelämätaitoja sekä poistamalla työllistymisen esteitä. Järjestöillä on vahva kokemus osatyökykyisten työllistämisestä, heidän auttamisessaan työmarkkinoille sekä rakenteellisista ja taloudellista esteistä, joita työllistymiseen liittyy. Meiltä löytyy kokemusta siitä, millaiset mallit toimivat ja mitkä eivät.

Siksi esitämme vastauksena puheenjohtaja Sipilän kysymyksiin seuraavia asioita:

1.

Hallitus tekee ensi töikseen selvityksen ja sen perusteella ratkaisut osatyökykyisten työllistymisen esteiden helpottamiseksi.

2.

Hallitus tekee toimenpideohjelman 10 000 henkilön työelämäpoluista osatyökykyisille. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat valmiita antamaan vahvan osaamisensa ja tietotaitonsa hallituksen käyttöön sekä tarjoamaan ensimmäiset työtehtävät polun alussa.

3.

Työhönvalmennusta ja työvalmentajien käyttöä on lisättävä osatyökykyisten työllistämisessä. Valmennuksen tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Työvalmentaja auttaa työuran alkuvaiheessa työntekijän perehdyttämiseen käytännön tehtäviin. Näin työntekijä voi kiinnittyä nopeasti työyhteisöihin tekemään hänen työkykyään ja osaamistaan vastaavia tehtäviä. Samaan aikaan työvalmentaja auttaa yrityksiä ja työnantajia niissä haasteissa ja käytännöissä, joita osatyökykyisen tuleminen työpaikalle tuo. Tämä laskee yritysten ja työnantajien kynnystä palkata osatyökykyinen työntekijä. Nykyisin työllistymiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ulotu työelämään saakka, vaan jäävät vain työelämän kynnykselle.

4.

Vammaisille ja osatyökykyisille on löydettävä keinot tarjota pitkäkestoisia työsuhteita tuetun työn kautta. Tässä pitkäkestoinen palkkatuki on usein ainoa ratkaisu. Tuki mahdollistaisi monille vaikeimmassa asemassa oleville osatyökykyiselle mahdollisuuden oppia sekä työelämään että työtehtäviin. Samalla se tukee työllistymistä ja työelämässä pysymistä.

5.

Sosiaaliturvassa olevia rakenteita, jotka johtavat vammaisten ja osatyökykyisten syrjäytymiseen työmarkkinoilta on purettava tai uudistettava. Osa olemassa olevista rakenteista ei edistä sitä tavoitetta, että jokaisella olisi mahdollisuus oman osaamisen ja jäljellä olevan työkyvyn käyttöön. Nykytilanteessa usein valitettavasti vaihtoehtoina on vain joko kokonaan työelämän ulkopuolella olo tai täysipäiväinen työ. Sosiaaliturvaa onkin kehitettävä siihe suuntaan, että se mahdollistaa osa-aikaisen työnteon, joka ottaa huomioon henkilön työkyvyn ja osaamisen. Ratkaisuna tähän olisi Kelan työkyvyttömyysetuutta saaville mahdollisuus osatyökyvyttömyysetuuteen. Etuus toimisi osatyökykyisen henkilön pitkäaikaisena työllistymisen tukena sillä se olisi tarkoitettu Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajan tuloksi osa-aikaisella työllä ansaitun tulon ohessa. On huomioitavaa, että suurimmassa osassa muita tukijärjestelmiä osittaisen etuuden saaminen työtulon ohessa on mahdollista.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: