fi | sv | eng

Vastaa ja vaikuta – Sosiaalibarometri-kysely on meneillään

01.02.2016, 15:31

Kevään aikana etenevät lukuisat uudistukset, jotka vaikuttavat ihmisten toimeentuloon ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. SOSTEn nopealla aikataululla tuottama Sosiaalibarometri tuo näistä asioista käytävään keskusteluun sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan johdon ja Kelan johdon näkemykset. Nyt kannattaa vastata barometri-kyselyyn, jos on sen saanut.

Keväällä etenevät muun muassa perustulokokeilun suunnitelmat ja sote-uudistus. Kohtuuhintaisen asumisen järjestämiseksi etsitään ratkaisuja. Toimeentulotuen perusosan siirtämisestä Kelan hoidettavaksi on jo päätetty ja muutos on tulossa voimaan ensi vuoden alussa. Nämä ajankohtaiset teemat ovat tämän vuotisen Sosiaalibarometrin aiheina.

Sosiaalibarometri on yksi kanava tuoda keskusteluun kansalaisille tärkeistä uudistuksista alan asiantuntijoiden näkemyksiä. Toivommekin SOSTEssa, että kaikkien muutosten keskellä, mahdollisimman moni löytäisi aikaa kyselyyn vastaamiseksi. Näin saisimme ”kentältä” asiantuntijoiden näkemykset edustavasti keskusteluun. Sosiaalibarometria luetaan laajasti ja myös media on vuosittain nostanut esiin sen tuloksia. Kyseessä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua keskusteluun.

Sosiaalibarometri on jo yli 25 vuonna tuonut nopealla aikataululla esiin sosiaali- ja terveysjohdon ja Kelan johdon näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmän tilasta ja uudistamisesta. Tänä vuonna näkemyksiä ihmisten toimeentulon ongelmista ja toimeentulotuen Kela-siirrosta on kysytty johdon lisäksi ensimmäistä kertaa myös sosiaalityöntekijöiltä.

Barometri-kyselyyn ehtii vastata 8.2. saakka. Sosiaalibarometri julkaistaan Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 20.-21.4.2016.