fi | sv | eng

Vapaus valita

28.04.2016, 08:58

Kirsi Varhila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Uudessa sote-rakenteessa uusine markkinaehtoisine palveluntuottajineen riittää työstämistä. Uuden rakenteen toimeenpano vie aikaa vielä senkin jälkeen, kun se vuoden 2019 alusta aloittaa. Meillä on mahdollisuus onnistua, kun pidämme erilaiset asiakkaat erilaisine palvelutarpeineen koko ajan kirkkaina mielessämme.

Suomessa on jo muutaman vuoden ajan potilaalla ollut mahdollisuus kiireettömässä hoidossa valita perusterveydenhuollon terveysasema ja yhdessä lähettävän lääkärin kanssa erikoissairaanhoidon sairaala. Terveysasemaa voi vaihtaa vuosittain. Valinnanvapaus on ollut laaja, mutta ihmiset ovat käyttäneet sitä hyvin harvoin. Saman kaupungin sisällä ihmiset saattavat jonottaa viikkoja terveysasemalle kun toiselle naapurikaupunginosassa olevalle asemalle voisi päästä parissa päivässä. Jostain syystä me pysymme potilaan emmekä kuluttajan roolissa.

Hallituksen uusi linjaama malli valinnanvapaudesta muuttaa tai tuo lisää potilaan rooliin aktiivisen asiakkaan ja kuluttajan roolin. Valinnanvapaus laajenee myös sosiaalipalveluihin, joissa tähän saakka sitä ei ole säädösten tasolla ollut, mutta käytännössä kyllä. Jo nykyisin monessa kunnassa on voinut valita esim. tehostetun asumispalveluyksikön kilpailutettujen yksityisten tai kunnan oman palvelutuotannon piiristä.

Tavoitteena eheät palvelukokonaisuudet

Laajasta sosiaalihuollon valinnanvapaudesta ei ole kotimaisia eikä myöskään kansainvälisiä kokemuksia. Sosiaalipalveluihin kuuluu olennaisena osana hallintopäätöksen laatiminen ja siihen liittyvä asiakkaan oikeusturvaa takaava muutoksenhakumenettely toisin kuin terveyspalveluissa. Erityisesti sosiaalipalveluissa käytetään julkista valtaa ja jossain kohden myös merkittävää julkista valtaa, joka voi säädösten mukaan kuulua vain viranomaiselle eikä sitä voida antaa muille kuin viranomaiselle edes lailla.

”Valinnanvapaus luo suuren paineen tiedolle ja sen läpinäkyvyydelle.”

Sosiaalihuollossa julkisen vallan käyttöä ovat esimerkiksi päätöksenteko sosiaalipalvelujen myöntämisestä tai epäämisestä, palvelutarpeen arviointi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö tekee johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä, asiakasmaksun määrittäminen ja maksusitoumuksen myöntäminen. Lisäksi julkiselle vallalle kuuluvat virka-avun pyytäminen toiselta viranomaiselta, meneminen omatoimisesti sosiaalihuollon tarpeessa olevan henkilön kotiin tai muuhun asuinpaikkaan sekä lastensuojelulain ja kehitysvammalain mukaiset viranomaistehtävät.

Pyrkimys toiminnan asiakaslähtöisyyden, asiakkaan itsemäärämisoikeuden ja asiakkaan omien voimavarojen vahvistamiseen perustelevat valinnanvapauden ulottamista myös sosiaalihuollon palveluihin. Ennen kaikkea perusteena ovat asiakkaan eheät palvelukokonaisuudet integroidussa sote-maailmassa.

Valinnanvapauden vaikutukset

Valinnanvapauden on oletettu tuovan mukanaan seuraavia positiivisia vaikutuksia: palveluiden saatavuus paranee, koska perustason palveluihin saadaan lisää toimijoita sekä palveluiden monipuolisuus lisääntyy, koska perusterveydenhuoltoon saadaan uusia ja erilaisia toimijoita. Lisäksi odotetaan palveluiden laadun paranevan, koska potilaat voivat ”äänestää jaloillaan” laadukkaita palveluita sekä palveluiden asiakaslähtöisyyden lisääntyvän, koska palvelurakenne joutuu sopeutumaan potilaiden toiveisiin. (THL 2013: Jonottamatta hoitoon)

Vastaavasti on esitetty valinnanvapauden negatiivisia vaikutuksia: terveydenhuollon kustannukset nousevat hallitsemattomasti, koska ”piikki on auki” ja sosioekonominen epätasa-arvo lisääntyy, koska tuottajat suosivat hyvinvoivia alueita. Lisäksi alueellinen epätasa-arvo saattaa lisääntyä, koska tuottajat välttävät harvaanasuttuja alueita. Vaarana on myös, että kansalaiset ja etenkään ”heikot ryhmät” eivät pysty täysin hyödyntämään valinnanvapautta tiedonpuutteen, kykyjen ja osaamisen puutteiden takia.

Tarvitaan tietoa ja läpinäkyvyyttä

Hallituksen linjauksen mukaisesti olemme rakentamassa valinnanvapausjärjestelmää, joka toisin kuin Ruotsissa tai Englannissa, asettaa kaikki valinnanvapauden piirissä olevat palveluntuottajat markkinoilla toimiviksi yhtiöiksi. Samalla pyritään vahvistamaan edellä esitettyjä positiivisia piirteitä sekä taklaamaan jo etukäteen mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Kustannusten nousun estämiseksi järjestelmään tulee vahva valtion ohjaus ja maakuntien menokehys on osa julkisen talouden suunnitelmaa.

Kilpailusta palveluntuottajien kesken arvioidaan saatavan laadukkaampia ja vaikuttavampia palveluita entistä tehokkaammin. Uusi rakenne vaatii sekä yleisen kuluttaja-asiakkaiden ohjauksen mutta erityisesti tuetun päätöksenteon yksilökohtaisesti tilanteissa, joissa kyvyt tai taidot eivät riitä itsenäiseen päätöksentekoon.

Valinnanvapaus luo suuren paineen tiedolle ja sen läpinäkyvyydelle. Asiakas tarvitsee valintaa tehdessään tietoa palveluntuottajan palveluiden laadusta, vaikuttavuudesta, mahdollisista komplikaatioista ja vertailutietoa muihin palveluntuottajiin. Monituottajamallissa asiakasta koskevien tietojen tulee olla välttämättömiltä osiltaan palveluntuottajien käytössä, jotta asiakkaan hoidosta muodostuu oikea-aikainen ja vaikuttava.

Asiakkaalla tulee edelleen olla määräysvalta omien tietojensa käyttöön. Maakunnan johtamisen palveluiden järjestäjänä ja rekisterinpitäjänä tulee pohjautua reaaliaikaiseen tietoon. Digitalisaatio ja toimintaa tukevat ICT-ratkaisut tulevat olemaan uudessa rakenteessa keskeisiä edellytyksiä kestävyysvajeen umpeenkuromisessa.

Blogikirjoitus on osa SOSTEn sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta käsittelevää blogisarjaa. Kirjoitusarjassa asiantuntijat tarkastelevat uudistusta eri näkökulmista.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Vapaa valinta?

Nimi: Maria Palviainen

Vapaa valinta on ollut aina, jos sinulla on rahaa niin menet yksityiselle, muuten terveys keskukseen, mutta nyt et pääse terveys keskukseen vaikka kuinka yrität, et edes terveyden hoitajalle....hän määrittää tarpeen ja kirjaa oma hoitoon miten sattuu, tästä on minulla oma kohtainen kokemus, kun yritin lääkärille saada kaksois ajan, kun olisi useampi vaiva hoidettavana, siis aikaa vaikka kuukauden päähän, mutta ei...Tässä vaivani : olen huolissani kun sokerini on aamulla liian korkea, siihen sai 3kk.sitten lisä lääkkeen aamuun vaikka sanoin silloin ja nyt että talonpoikas järki sanoo että lisä lääkitys iltaan samoin silloin lisättiin kolestroni 40mg 80mg ja kummastakin kontrolli vuoden päästä, tämän sai taottua hoitajalle, olin kokeessa... vastaus ovat edelleenkin liian korkeat, hoitaja soitti siinä välissä lekurille hän oli vastannut että laittaa minulle omakantaan päätöksensä (ei oma lääkäri) taaskaan en päässyt lääkäriin....ja homma jatkuu: halusi vasemman ukkovarpaan välistä luomen pois kun se on kesä aikaa hankala ja rikkoutuu en jaksa enään sitä hoito souta tehdä...( ole tehnyt useamman vuoden) välillä koitellut tikulla jäätä...sitten vasemman käden keski- sormessa on liikkuva ehkä rasvapatti joka aiheuttaa kipuaa taivuttaessa....tämänkin oli ensin hoitaja kirjannut oikean käteen, huomautuksestani vaihtoi vasempaan käteen, mutta muutti sen että ei oikene, näin lukee omakannassani, en enään jaksanut siitä soittaa ja oikaista.... myös olin valittanut köhästäni edellisenä kertana ja myös tämän viikon maanantaina jolloin pinnani paloin kun tämä on 4 viikko tätä köhää...edellisessä soitossani ei edes sitä huomioinut vaan sano että on mennyt ohi korvien...no, sainhan minä ajan leikkaavalle lääkärille joka nyt sitten katsoo näitä...Jos et maksa yksityiselle, niin kunnallisella puolella sinua hoitaa hoitsu puhelimella...ei lääkärille, ei hoitsulle...vastaan ottoa....turha vastata että heillä on kiire...olemme mieheni kanssa käyneet terveysaseman käytävillä istumassa, eikä siellä ole jonottajia....tämä Laajasalon terv. asemalla....Näinkö ajetaan kunnallinen terveys asema pois ja se siitä valinnan vapaudesta

25.05.2017, 23:22