fi | sv | eng

Vapaaehtoisten rikosrekisteriote mahdollinen, ei velvoite

18.10.2013, 12:35

Ehdotetun lain mukaan lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voitaisiin tietyin edellytyksin selvittää Oikeusrekisterikeskukselta pyydettävän rikosrekisteriotteen avulla. Otteen hakeminen olisi vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle vapaaehtoista. SOSTE pitää tärkeänä jo aiemmin esittämänsä kannan mukaisesti, että kysymyksessä on vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle annettu mahdollisuus – ei velvollisuus.