fi | sv | eng

Vapaaehtoisten päivänä 4.12 kiitetään vapaaehtoisia

04.12.2013, 09:49

Kiril Häyrinen, erityisasiantuntija

Vapaaehtoisten päivää vietetään jälleen 4.12.2013. Vapaaehtoisten päivänä haluamme kiittää vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia, lisätä tietoisuutta vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä ja saada ihmisiä tarjoutumaan entistä enemmän vapaaehtoisiksi. Tavoitteenamme on saada joka toinen suomalainen osallistumaan vapaaehtoistoimintaan - ”Kohta joka toinen on sellainen. ” Kampanjan toteuttaa SOSTE  yhteistyössä Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO:n, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Kansalaisareenan ja Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja omasta halusta syntyvää toimintaa, jota tehdään toisten ihmisten tai yhteisön eduksi. 40% yli 10-vuotiaista suomalaisista on viimeisen vuoden aikana osallistuneet vapaaehtoistoimintaan.

  • puolet suomalaisista olisi halukkaita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin
  • kaksi tärkeintä motiivia: halu auttaa muita, halu käyttää aikaansa johonkin hyödylliseen
  • kaksi tärkeintä osallistumisen estettä: ei ole ylimääräistä aikaa, kukaan ei ole koskaan pyytänyt
  • iäkkäimmät aktiivisimpia vapaaehtoistoimijoita, erityisesti lähipiirin auttajia
  • nuorimmat halukkaimpia auttamaan tuntemattomia

Suomalaisten into vapaaehtoistoimintaan on kansainvälisesti verrattuna kiitettävän korkealla tasolla. Tällaiseen satsaukseen yhteiskunnallamme ei olisi varaa ilman tavallisten ihmisten halua toimia yhteiseksi hyväksi. Vapaaehtoistoimintaa ei saa tukahduttaa tarpeettomalla sääntelyllä ja byrokratialla. Sitä on voitava tehdä ilman pykälä- ja lupaviidakkoa tai pelkoa vero- ja ansiotuloseuraamuksista. Suomessa ei ole määritelty viranomaistahoa, jolle vapaaehtoistoiminnan kehittäminen lainsäädännöllisessä mielessä kuuluu. Ensimmäinen askel on siis tällaisen tahon määrittely.

Uunituoreen Järjestöbarometri 2013 tulokset kertovat, että vapaaehtoisten joukko on pysynyt samana tai kasvanut 78%:lla sote-alan yhdistyksistä. Yhdistyksillä esiintyy kuitenkin huolta vapaaehtoistoimijoidensa riittävyydestä. Erityisesti luottamushenkilöiden rekrytointi koetaan haasteelliseksi. Mistään vapaaehtoistoiminnan rapautumisesta ei voida kuitenkaan tutkitun tiedon valossa puhua. Tutkija Juha Peltosalmi esittääkin blogissaan, että järjestöjen on menestyäkseen kyettävä kehittämään toimintaansa niin, että se vastaa ihmisten olemassa oleviin osallistumistarpeisiin ja –mahdollisuuksiin.

Vapaaehtoistoimintaa tarjoavat järjestöt ovatkin yhä enenevissä määrin alkaneet parantamaan vapaaehtoistoimintansa laatua. Kuten viestintää tai taloutta, tulee myös vapaaehtoistoimintaa suunnitella, resursoida, kehittää siihen liittyvää osaamista ja johtaa. Vapaaehtoistehtävät tulee paketoida niin konkreettisesti, että niihin on helppo tarttua. Markkinoinnin avulla tehtävistä tulee antaa oikeanlainen ja innostava kuva. Vapaaehtoistoimijat pitää perehdyttää tehtäväänsä ja heitä pitää pystyä neuvomaan ja tukemaan koko tehtävänkaaren ajan. Toiminnasta pitää käydä rakentavaa vuoropuhelua. Kiittäminen ja muistaminen auttavat jaksamaan, joskus suurtakin panostusta vaativissa tehtävissä. Ei myöskään tule unohtaa, että jokaisessa tehtävässä pitää olla mahdollisuus kunniakkaaseen lopettamiseen, josta voi myös parhaassa tapauksessa seurata tehtävän vastaanottaminen.

Käy tykkäämässä Vapaaehtoisten päivän Facebook-sivusta, niin pysyt ajan tasalla.

Hyvää Vapaaehtoisten päivää!

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: