fi | sv | eng

Vapaaehtoiset pyörittävät Suomea

04.12.2013, 12:16

Junioreiden valmentajaa, koirakerhon vetäjää, kyläteatterin hallituksen sihteeriä tai mielenterveyskuntoutujan tukihenkilöä yhdistää yksi asia – vapaaehtoisuus. Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja omasta halusta syntyvää toimintaa, jota tehdään toisten ihmisten tai yhteisön eduksi.

Suomalaisten into vapaaehtoistoimintaan on kansainvälisesti verrattuna kiitettävän korkealla tasolla. Lähes puolet suomalaisista osallistuu siihen vuosittain. Tällaiseen satsaukseen yhteiskunnallamme ei olisi varaa ilman tavallisten ihmisten halua toimia yhteiseksi hyväksi.

Vapaaehtoistoimintaa ei saa tukahduttaa tarpeettomalla sääntelyllä ja byrokratialla. Sitä on voitava tehdä ilman pykälä- ja lupaviidakkoa tai pelkoa vero- ja ansiotuloseuraamuksista. Suomessa vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö nykyisellään asettaa sille enemmän esteitä kuin luo mahdollisuuksia. Nämä tarpeettomat rajoitukset tulee selvittää ja poistaa osana lainsäädännön kehittämistä.

Suomessa on suuri potentiaali vapaaehtoistoiminnalle. Toiminnan ohjeistukset ja lainsäädäntö ovat kuitenkin vanhentuneita ja siksi niiden päivittäminen on välttämätöntä. Ensimmäiseksi tulee määrittää se viranomaistaho, joka ottaa kokonaisvastuun vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja edistämisestä Suomessa.

Vapaaehtoisten Päivää vietetään Suomessa 4.12. Päivän tarkoituksena on kiittää vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia, lisätä tietoisuutta vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä ja saada ihmisiä tarjoutumaan entistä enemmän vapaaehtoisiksi. Nostakaamme siis hattua kaikille vapaaehtoisille - tänään on hyvä päivä tulla itsekin mukaan!

Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Teemu Japisson, pääsihteeri, VALO, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry
Olli Joensuu, pääsihteeri, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: