fi | sv | eng

Vaalit 2015 - SOSTEblogi

Kevään vaalikirjoitussarjassa vaihtelevat puoluejohtajien, järjestöjohtajien sekä -asiantuntijoiden kirjoitukset. Tavoitteena on rikastaa ja monipuolistaa hyvinvointikeskustelua sekä löytää ratkaisuja pulmiin.

Kirjoitussarjassa käsitellään esimerkiksi eriarvoisuutta ja hyvinvointia, ehkäisevän työn roolia, työurien pidentämistä sekä kansalaisjärjestöjen tulevaisuutta.


Laajempaan valmisteluun

20.08.2015, 19:50

Vertti Kiukas: Pääministeri Sipilä ilmoitti tänään yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariutumisesta. Tämä merkinnee sitä, että hallitus ryhtyy aiemman ilmoituksensa mukaan viemään eteenpäin lisäleikkauslistaa, jossa kärsijöitä on maanviljelijöistä lapsiperheisiin ja aikuisopiskelijoihin.

Lue lisää >

Säästöjä ei saa maksattaa köyhimmillä

13.04.2015, 09:00

Vertti Kiukas: Tulevana sunnuntaina suomalaiset käyvät vaaliuurnille määrittelemään maallemme suuntaa tuleviksi neljäksi vuodeksi. Vaalitaistelua on leimannut keskustelu säästöistä. Julkinen talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2008, velan suhteellinen osuus ylittää pian EU-rajat – lähes kaikki puolueet ovat yksimielisiä, että valtion tulee pienentää menojaan, jotta velkaantuminen ei riistäydy käsistä. Myös SOSTE on ottanut kantaa sen puolesta, että hyvinvointivaltion säilyttäminen edellyttää nykyistä tasapainoisempaa budjettia.

Lue lisää >

Yhdessä

10.04.2015, 14:00

Alexander Stubb: Olen ylpeänä esitellyt suomalaista ja pohjoismaista hyvinvointimallia maailmalla läpi koko työurani. Ajattelen, että hyvinvointiyhteiskunta antaa jokaiselle mahdollisuuden hyvään, omannäköiseen elämään.

Lue lisää >

Muistisairaudet kuuluvat vanhuuteen – vai kuuluvatko?

07.04.2015, 10:15

Kirsti Kuusterä: Tiesitkö, että hyvän aivoterveyden perusta luodaan jo lapsuudessa – tai peräti ennen syntymää? Äidin terveysvalinnat vaikuttavat syntyvän lapsen aivoterveyden lähtökohtiin, ja esimerkiksi nuoruusiän liikuntatottumukset kantavat hedelmää jopa eläkevuosien muistikuntoon. Mutta huomioiko yhteiskuntamme aivojen hyvinvointia ennen kuin on liian myöhäistä?

Lue lisää >

Pitkäaikaistyöttömyys – kipein ongelmamme

02.04.2015, 08:08

Antti Rinne: Suomen talouden vaikea tilanne on useista toimenpiteistä huolimatta johtanut työttömyyden nousuun. Viimeisimpien Tilastokeskuksen tilastojen mukaan työttömyysaste on kiivennyt yli 10%iin. Erityisen ongelmallista on pitkäaikaistyöttömyyden nopea kasvu. TEMin lukujen mukaan yli vuoden työttömänä olleita on jo 103 000, kasvua viime vuodesta 19%.

Lue lisää >

SOSTE testaa: Puolueiden vaaliohjelmat

01.04.2015, 12:27

Timo Lehtinen: Lehdet ovat pullollaan erilaisia tuotetestejä. Leipäkoneiden, autojen ja kihartimien sijaan tällä kertaa testataan puolueiden vaaliohjelmia. Myös niistä löytyy runsaasti kiinnostavia ominaisuuksia.

Lue lisää >

Tiedän mitä tahdon, kuunteleeko kukaan?

30.03.2015, 09:00

Marianna Ohtonen: Me vammaisjärjestöissä olemme viime aikoina huolestuneina seuranneet sote-palvelujen hankintapäätöksiä, joissa palvelun käyttäjän osallisuus on täysin ohitettu. Marianna Ohtonen: Palvelut kilpailutetaan kokonaisuutena ja valitettavan usein hankinta tehdään massaratkaisuna hinnan ollessa määrittävin valintakriteeri.

Lue lisää >

Tiukkoina aikoina tarvitaan vahvaa turvaa

26.03.2015, 09:04

Hanna Mäntylä: Eriarvoistuminen näkyy kaikissa ikäluokissa. On selvää, että sen kasvu vaikuttaa vahvasti ihmisten hyvinvointiin; niin sosiaaliseen, psyykkiseen kuin fyysiseenkin. Ihminen on aina kokonaisuus.

Lue lisää >

Hyvä sote-hankinta lähtee käyttäjän tarpeista

24.03.2015, 09:04

Kirsi Väätämöinen: Hankintalain valmistelu etenee ripeästi. Luonnoksen on määrä valmistua toukokuussa ja edetä eduskuntaan syksyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjillä on esittää lukemattomia esimerkkejä siitä, miten nykylain aikana tehdyt hankinnat ovat johtaneet käyttäjien kannalta kurjiin tuloksiin. Muuta ei voi sanoa, jos esimerkiksi vaikeasti vammaiset nuoret joutuvat näkemään nälkää tai vanhukset muuttamaan toistuvasti asunnosta toiseen loppuikänsä ajan.

Lue lisää >

Järjestöt palvelujen tuottajina uusissa sote-rakenteissa

18.03.2015, 12:49

Anne Knaapi: Sote-järjestöjen palvelutuotanto on nähtävä luontevana osana kansallista sote-palvelujärjestelmää. Sillä on aidosti lisäarvoa tuottava oma roolinsa. Uhkakuvat on tunnistettava ja ne on nujerrettava.

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustelua hyvinvoinnista.

Lue lisää