fi | sv | eng

SOSTEn suositukset vuoden 2019 talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyyn

Suomen työllisuusaste lähestyy vähitellen hallituksen asettamaa 72 prosentin tavoitetta, mutta työllisyys on silti selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. SOSTE suosittelee lisäpanostuksia vähimmäisturvaan, työllisyyteen ja terveyden yhdenvertaisuuteen. Lue lisää: SOSTEn suositukset.

Katsaus budjettiriiheen vuodelle 2019

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on julkistanut budjettiriihineuvotteluiden lopputuloksen. Riihen tulos sisältää runsaasti hyviä päätöksiä, jotka tukevat työllisyyttä ja ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. Aiemmin päätetyt perusturvan indeksijäädytykset leikkaavat kuitenkin edelleen vähimmäisturvaa. Lue lisää: SOSTEn katsaus.

SOSTEn suositukset kehysriiheen vuodelle 2019

Vuoden 2018 kehysriihi valmistellaan korkeasuhdanteessa. Hyvästä talouskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkealla tasolla, aiemmin päätetyt perusturvan indeksileikkaukset laskevat vähimmäisturvan ostovoimaa ja selvitysten mukaan pienituloiset joutuvat tinkimään välttämättömistä lääkkeistä tai lääkärikäynneistä  

Tilanteen korjaamiseksi SOSTEn näkemyksen mukaan talousarviossa tulee panostaa erityisesti työllisyyteen, asiakasmaksujen kohtuullistamiseen ja perusturvan tasoon.

Lue lisää: SOSTEn suositukset kehysriiheen vuodelle 2019 (PDF)

SOSTEn kommentit valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2018 ja suositukset talousarvion eduskuntakäsittelyyn

Hallituksen esitys vuoden 2018 talousarvioksi noudattelee menopuolen osalta pitkälti viime kevään kehyspäätöstä ja koko hallituskaudelle aiemmin annettua kehystasoa. Tämä tarkoittaa noin neljän miljardin euron säästöohjelmaa hallituskauden aikana. Juha Sipilän hallituksen suurimmat säästöt kohdistuvat siirtomenoihin kotitalouksille. Säästöt ajoittuvat voimakkaimmin vuosille 2016 ja 2017 kiristäen finanssipolitiikkaa.

Lue lisää: SOSTEn suosituksen valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2018.

SOSTEn kommentit hallituksen budjettiriiheen vuodelle 2018

Pääministeri Juha Sipilän hallitus kokoontuu elokuun lopussa budjettiriiheen käsittelemään vuoden 2018 budjettia. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys katsoo, että tuleva budjettiriihi on oikea hetki purkaa perusturvan indeksijäädytykset. Sipilän hallituksen aikaisemmilla päätöksillä kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jäädytettiin vuosiksi 2018-2019. Indeksijäädytys koskee muun muassa kansaneläkettä, työttömyysturvaa, perhe-eläkettä, rintamalisiä, vammaistukia sekä lapsilisiä.

Lue lisää: Budjettiriihi on oikea paikka purkaa perusturvan indeksijäädytykset ja panostaa työllisyyteen.

SOSTEn kommentit hallituksen puoliväliriiheen 2017

Pääministeri Juha Sipilän hallitus kokoontui hallituskauden puolivälitarkasteluun 24. – 25.4. Orastava talouskasvu antoi lupaavan lähtökohdan tarkastelulle ja hallitusohjelman suuri kuva säilyi ennallaan. Hallituskauden aikana tavoite on kuroa umpeen yhteensä 10 miljardia euroa kestävyysvajetta. Tästä katetaan neljä miljardia euroa säästöillä, neljä miljardia euroa julkista taloutta kohentavilla reformeilla ja kaksi miljardia katetaan työllisyyttä sekä kasvua vauhdittavilla toimilla.

Lue SOSTEn kommentit puoliväliriiheen.

SOSTEn kommentit valtion budjettiesitykseen vuodelle 2017

Valtionvarainministeriön budjettiesitys sisältää mittavat leikkaukset sosiaaliturvaan. Esityksessä on yksittäisiä positiivisia uudistuksia niin verotuksessa kuin investoinneissa.

Kokonaisuutena SOSTE on huolissaan siitä, että budjettiesitys lisää eriarvoisuutta sekä kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Katso SOSTEn kommentit valtiovarainministeriön budjettiesitykseen 2017.

SOSTEn suositukset kehysriiheen vuodelle 2017

Pääministeri Juha Sipilän hallitus kokoontuu 5. huhtikuuta kehysriiheen pohjustamaan valtion talousarvioesitystä vuodelle 2017. SOSTE peräänkuuluttaa hallitukselta kasvua tukevia ja eriarvoisuutta hillitseviä toimia. Tukemalla kotimaisia investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia Suomi saadaan takaisin kasvu-uralle.

Talous- ja työllisyyspolitiikka

Hyvinvoivat ihmiset

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEn suositukset hallitukselle

SOSTEn hallitus on tehnyt suositukset pääministeri Sipilän hallitukselle.

Ne koskevat:

kansalaistoiminnan rooleja ja toimintamahdollisuuksia,

sosiaaliturvaa ja eriarvoisuuden vähentämistä,

sosiaali- ja terveyspalveluita sekä

talouspolitiikkaa.

SOSTEn hallitusohjelmatavoitteet ja taustatiedot

SOSTEn tavoitteena tulevalla hallituskaudella on muun muassa pysäyttää tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvu ja siirtää palvelujen painopistettä ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen.

Huomaa myös teemaa syventävät fakta-arkit!

Lue lisää >>

Sosiaalibarometri 2015

Näkyykö talouden taantuma jo väestön hyvinvoinnissa? Miten eriarvoisuutta pitäisi vähentää? Onko perusturvan taso riittävä? Entä millainen on lastensuojelun asiakkaiden tilanne?

Lue myös tulosten pohjalta tiivistetyt suositukset.

Lue lisää >>

Materiaalia hyvinvointikeskusteluun

SOSTE tarjoaa eväitä ja aineistoa hyvinvointikeskusteluun.  Kuvia voi vapaasti hyödyntää verkossa: blogeissa, levittää twitterissä tai nostaa FB -seinälle.

Tausta-aineistosta voi takistaa nopeasti faktat ja löytää uusia, kiinnostavia näkökulmia.

Lue lisää >>

Vaalilupaukset

Kuuntele viiden ehdokkaan vaalilupaukset.

Vaalilupauksen ovat antaneet Laura Räty (kok.), Hanna Mäntylä (ps.), Erkki Tuomioja (sd.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja Juha Rehula (kes.)

Haastattelut on SOSTElle tuottanut Radio Rapu.

Lue lisää >>

Järjestöbarometri 2014

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja tulevaisuuden haasteista

Lue myös SOSTE -suosittelee sarjan johtopäätökset tutkimustulosten pohjalta.

Lue lisää >>

SOSTEn suositukset budjettiriiheen 2016

SOSTE on laatinut tiiviit näkemykset valtion budjettiesityksestä vuodelle 2016.

Paperit käsittelevät hyvinvoivia ihmisiä, elinvoimaisia järjestöjä sekä talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Näkemykset nojaavat vahvasti aiemmin laadittuihin SOSTEn hallitusohjelmanäkemyksiin.

Budjettiriihi - elinvoimaiset järjestöt

Budjettiriihi- hyvinvoivat ihmiset

Budjettiriihi - talous ja työllisyys

Valtion talousarvio ja hallitusohjelma

SOSTE haluaa, että

  1. Eriarvoisuuden kasvu pysäytetään.
  2. Painopiste siirtyy ongelmien ehkäisyyn.
  3. Hankintalaki turvaa osallisuuden ja palvelujen monimuotoisuuden.
  4. Työurat tulevat pidemmiksi — huomio vaikeasti työllistyviin.
  5. Kuntoutusjärjestelmä uudistetaan.
  6. Kansalaistoiminnan mahdollisuuksia vahvistetaan.
  7. Kansalaistoiminnan rahoitus turvataan.

Tulosta hallitusohjelmaesite