fi | sv | eng

Välityömarkkinoiden pitkäjänteisellä kehittämisellä vahvistetaan työllisyyttä

12.04.2016, 14:32

Hallituksen tänään julkaisemassa työvoimapaketissa puretaan kannustinloukkuja, laajennetaan työttömyysetuuksien aktiivikäyttöä ja aloitetaan työllisyyspalveluihin liittyviä kokeiluja.
”Näiden toimien lisäksi välityömarkkinoilla tapahtuvaan työllistämistoiminnan kehittämiseen on panostettava jatkossa nykyistä voimakkaammin”, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas sanoo.

SOSTE ehdottaa, että osatyökykyisille luodaan 10 000 järjestöistä alkavaa työelämäpolkua. Työllistyville laaditaan yksilölliset suunnitelmat, joiden pohjalta jokaiselle räätälöidään tarvittavat tukipalvelut. Suunnitelman ja tukitoimien avulla henkilöt työllistyvät järjestöihin esimerkiksi hoiva-, huolenpito- ja vertaistukitehtäviin. Investoinnit osatyökykyisiin maksavat itsensä takaisin vähentyneinä sosiaaliturvamenoina ja nopeutuvana talouskasvuna.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa välityömarkkinoita tarvitaan enemmän kuin pitkään aikaan. Välityömarkkinoihin panostaminen on kannattava investointi tulevaisuuden työntarjonnan näkökulmasta. Jotta hallituksen 72 prosentin työllisyysastetavoite voitaisiin saavuttaa, on esimerkiksi osatyökykyisten työllisyyttä lisättävä merkittävästi.

Työllisyyspolitiikassa tarvitaan vahvaa kokonaisnäkemystä

Järjestöjen vahvuus työllistämistoiminnassa on vahva osaaminen, ketteryys sekä kyky tarjota ja räätälöidä työttömän työkykyyn sopivia ja sitä tukevia tehtäviä. Sen lisäksi, että työllistyminen järjestöön parantaa työttömän työelämävalmiuksia ja työkykyä, sillä ylläpidetään mm. matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, organisoidaan vapaaehtoistoimintaa ja tuotetaan muita tukipalveluita heikommassa asemassa olevien tueksi. Kun työllistämistoiminnan tulevaisuutta pohditaan, on järjestöjen, säätiöiden ja työpajojen osaaminen hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla.

”Työllisyyspolitiikan ja välityömarkkinoiden kehittäminen on tehtävä yhdessä järjestöjen kanssa parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Järjestöt haluavat olla aktiivisesti kehittämässä uusia parempia ja tehokkaampia käytäntöjä osatyökykyisten sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja tukemiseen sekä työllistämistoiminnan arviointiin.” pääekonomisti Ahokas muistuttaa.

SOSTE haluaa, että työllistämistoiminnan arvioinnissa työttömien ja osatyökykyisten toimintakyky ja sen kehitys nostetaan yhtä tärkeäksi mittariksi avoimille työmarkkinoille työllistymisen kanssa.

”Tällä mittarilla mitattuna järjestöjen työllistämistoimet osoittautuisivat paljon tehokkaammaksi kuin yleensä nähdään”, Ahokas arvioi.
SOSTEn mukaan työllisyyspolitiikassa tarvitaan vahvaa kokonaisnäkemystä, sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä tavoitteellista johtamista. Vain tällä tavalla nykyjärjestelmän sirpaleisuudesta ja suuristakin alueellisista eroista voidaan päästä eroon, jolloin työttömien yhdenvertaisuus toteutuu ja työllisyyspalveluiden tehokkuus kasvaa.

Lisätietoja

pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE, puh. 050 308 6870, jussi.ahokas@soste.fi

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.4.2016: Hallituksen yrittäjyyspaketti ja työllisyyspaketti tukevat kasvua

SOSTE kehysriihen tuloksesta: Eväät kasvun ja työllisyyden tukemiseen jäävät kehyksessä heikoiksi, SOSTEn tiedote 5.4.2016