fi | sv | eng

Vahva toimija kokoaa kentän: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry aloittaa 1.1.2012

08.08.2011, 10:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat 24.1.2011 uuden valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, jonka varsinainen toiminta käynnistyy 1.1.2012. Perustajajärjestöt ovat merkittäviä alansa vaikuttajia, joilla on jäseninä yli viisisataa valtakunnallista ja alueellista järjestöä, yhteisöä ja kuntaa. STKL, Tekry ja YTY siirtävät omat toimintansa SOSTElle vuoden 2012 alusta.

SOSTE kokoaa sosiaali- ja terveysalan vaikuttamistoimintaa ja asiantuntemusta yhteen. Se pystyy nykyistä paremmin ja laaja-alaisemmin toimimaan sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana, vahvistamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, tukemaan kansalaistoiminnan kehittymistä sekä järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyötä.

Kokenut järjestövaikuttaja SOSTEn vetäjänä

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n toiminnanjohtajana aloitti 1.6. FM Vertti Kiukas. Hän ryhtyy luottavaisena luotsaamaan uutta sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestöä.

– Tavoitteena on, että SOSTE on vuonna 2015 ohittamaton toimija, kun keskustellaan sosiaali- ja terveyspoliittisista kysymyksistä, Kiukas sanoo ja peräänkuuluttaa tasa-arvoa palvelujärjestelmään ja stoppia köyhyyden syvenemiseen. – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen on nyt vahdittava, että hallituksen kirjaamat tavoitteet toteutuvat.

SOSTEn keskeiset tehtävät ovat yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteuttaminen sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen päätöksenteossa.

SOSTEn tavoitteena on olla kansallisesti ja alueellisesti vahva toimija järjestöjen, valtion, kuntien ja elinkeinoelämän laajoissa verkostoissa. Sillä on myös kansainvälistä toimintaa.

Järjestöt ovat merkittävä voimavara ja yhteisöllisyyden rakentaja yhteiskunnassa. Suomessa toimii lähes 9000 sosiaali- ja terveysjärjestöä, työntekijöitä niissä on noin 36000 ja lähes miljoona ihmistä on mukana vapaaehtoisina, vertaistoimijoina ja järjestöaktiiveina.

SOSTEn puheenjohtajana toimii Suomen Sydänliiton pääsihteeri Tor Jungman ja varapuheenjohtajana Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen.