fi | sv | eng

Vaatimattomia tavoitteita

06.06.2016, 12:02

Taloustutkimus toteutti tänä keväänä toistamiseen tutkimuksen järjestöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä. Tutkimus kertoo, millä rahalla suomalainen kansalaisjärjestökenttä pyörii ja mitkä ovat varainhankinnan ajankohtaiset haasteet.

Tutkimuskyselyyn vastasivat sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi kehitysyhteistyöjärjestöt, liikunta-, nuoriso ja kulttuurijärjestöt sekä ympäristöjärjestöt. Siis kansalaisjärjestökentän laaja kirjo.

Panostus järjestöjen omaan varainhankintaan on tutkimuksen mukaan kasvussa, myös sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Yksityisen rahoituksen kertymätavoitteissa sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kuitenkin muita järjestöjä vaatimattomampia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjet tavoittelevat keskimäärin noin 300 000 euron kertymää, kun muut järjestöt tavoittelevat keskimäärin jopa miljoonan euron kertymää.

Ovatko sosiaali- ja terveysjärjestöt varainhankinnan tavoitteissaan liian vaatimattomia – vai realisteja?

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vastaajat arvioivat, että varainhankinnan kehittäminen on kiinni ennen kaikkea henkilöresursseista ja taloudellisista resursseista. Varainhankinnan keinojen ja kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitäminen on aikaa vievää ja erityisosaamista vaativaa. Varainhankinta on sosiaali- ja terveysjärjestöissä useimmiten osa jonkun toimenkuvaa (80% ). Vain harvalla vastaajista oli täysipäiväisesti varainhankinnan kehittämiseen keskittyviä työntekijöitä.

Moni pohtii sitäkin, onko oma kohderyhmä ja työn muodot riittävän vetoavia yksityisrahoituksen keräämiseen. Kiinnostaako perusjärjestötyö tai yhteiskunnan syrjällä elävä huono-osaisten ryhmä sponsoria? Miten ylipäätään lähestyä yrityksiä? Vastaajat toivoivat järjestöjen keskinäisen kilpailun sijaan yhteisiä kampanjoita ja yritysfoorumeita yritysyhteistyön hyvien käytäntöjen jakamiseen ja oppimiseen ja yrityskontaktien luomiseen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kivijalka on edelleen julkinen tuki RAY:lta ja kunnilta sekä jäsenmaksut. Kivijalkaa vahvistavat säätiörahoitus, yritysyhteistyökumppanuudet ja keräykset. Näitä yksityisrahoituksen muotoja sosiaali- ja terveysjärjestöt haluavat vastausten mukaan kasvattaa jatkossakin.

Riitta Kittilä

Lue lisää:

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: