fi | sv | eng

Uusi selvitys sosiaali- ja terveysyhdistyksistä: Yhdistyksiä syntyy paljon ja ne vastaavat uusien ryhmien uudenlaisiin tarpeisiin

03.11.2015, 09:00

Sosiaali- ja terveysyhdistyksiä rekisteröidään edelleen runsaasti, paljon enemmän kuin niitä purkautuu. Yhdistyksen asema kansalaistoiminnassa on säilynyt vahvana, osoittaa SOSTEn erikoistutkijan Juha Peltosalmen tekemä selvitys.

Yhdistyksiä on kymmenen viime vuoden aikana rekisteröity vuodessa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin 1900-luvulla keskimäärin. Vuosittain on rekisteröity keskimäärin 166 ja viikoittain noin kolme uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä.

Yhdistyksiä myös purkautuu, mutta selvästi vähemmän kuin uusia perustetaan. Sosiaali- ja terveysalalla viidesosa purkautuneista yhdistyksistä on sotainvalidi- ja -veteraaniyhdistyksiä, mikä johtuu jäsenistön ikääntymisestä ja vähenemisestä.

Osa uusista yhdistyksistä ei keskity vain tietyn ihmisryhmän, esimerkiksi johonkin sairauteen sairastuneiden tukemiseen, vaan ne keskittyvät erilaisten ihmisten elämäntilanteeseen, esimerkiksi syrjäytymiseen.

Toisaalta yhdistyksiä perustetaan vastaamaan eri ihmisryhmien yhä spesifimpiin tarpeisiin, joita on esimerkiksi harvinaisiin tauteihin sairastuneilla. Myös yhden ja saman sairauden ympärille perustetaan yhdistyksiä eri-ikäisille. Tästä ovat esimerkkeinä vaikkapa reumanuorten yhdistys ja nuorten mielenterveysyhdistykset.

Yhdistysrekisteröinnit kertovat myös yhdistysten kansainvälistymisestä. Moni uusista sosiaali- ja terveysyhdistyksestä suuntaa toimintansa kokonaan tai osin ulkomaille. Tämä näkyy esimerkiksi lastensuojelu- ja vammaisyhdistyksissä.

Yhdistykset ovat ajassa kiinni myös siten, että ne ovat muuttuneessa toimintaympäristössä koonneet voimiaan ja rakentaneet uudenlaisia yhteenliittymiä. Tavoitteena on ollut aikaansaada entistä vaikuttavampia organisaatioita ja talouden ja toiminnan synergiahyötyjä. Esimerkiksi vuonna 2011 rekisteröitiin päihdejärjestöjen fuusion tulos EHYT ry. Myös SOSTEn perustaminen samana vuonna on esimerkki tästä kehityksestä.

Erja Saarinen

Klikkaa infografiikkaan

 

Lue lisää

  • Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen. Järjestöbarometrin erillistarkastelu vuosina 2005–2014 rekisteröidyistä ja purkautuneista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä. Juha Peltosalmi. SOSTE 2015.

Tulosta pdf- muodossa

Selaa julkaisua

Tiivistelmä

Sammandrag på svenska