fi | sv | eng

Uusi organisaatio aloitti

06.08.2013, 08:30

Vertti Kiukas, pääsihteeri

SOSTEn hallitus hyväksyi kesäkuussa strategian perusrungon ja aloitti yt-neuvottelut organisaation muuttamiseksi sen mukaiseksi. Yt-prosessissa sovittiin uudesta organisaatiosta sekä uudistettiin tehtävänkuvia. Neuvottelut sujuivat erittäin hyvässä hengessä kumminkin puolin parasta lopputulosta etsien.

Kolme sisällöllistä painoaluetta

Strategialuonnos on tarkoitus hyväksyä syyskuun alussa lähetettäväksi jäsenkäsittelyyn ja edelleen tarkistettuna yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi helmikuussa. Strategiset päämäärät on jaoteltu kolmen otsikon alle: Hyvinvointitalous, Hyvinvoivat ihmiset, Elinvoimaiset järjestöt. Hyvinvointitaloudessa luodaan lyhyesti sanottua uutta talouden pohjaa: pyritään nykyistä paremmin ja kaikille ymmärrettävämmin osoittamaan ennaltaehkäisevän toiminnan ja osana sitä järjestötoiminnan inhimillisiä ja taloudellisia hyötyjä yksilöille ja yhteiskunnalle. Tämä työ on ollut käynnissä reilun vuoden ja nyt sitä nostetaan voimakkaammin esille – tähän kannusti mm. valtuustomme käymä strategiakeskustelu toukokuussa. Onnistuaksemme tässä tarvitsemme laajaa kumppanuutta jäsentemme ja muiden yhteiskunnallisten toimijain kanssa.

Hyvinvoivat ihmiset –tiimissä käsitellään sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä hallituksen määrittelemiin muihin yhteiskuntapolitiikan sektoreihin liittyviä kysymyksiä – ihmisten hyvinvointi on kokonaisuus, johon näin toivomme paremmin pystyvämme vaikuttamaan. Tehtävänkuvat on pyritty rakentamaan niin, että asiantuntijoilla on toisaalta mahdollisuus nykyistä helpommin syventää osaamistaan ja vaikuttamistaan omalla vastuualueellaan sekä koti- että ulkomailla ja toisaalta tukea toisiaan tiimin sisällä. Jäseniltä on tullut paljon palautetta siitä, ettei tiedetä, kuka SOSTEssa mitäkin tekee – toivottavasti yhteydenpidosta nyt tulee helpompaa.

Elinvoimaiset järjestöt –tiimin alle on keskitetty kaikki otsikon mukaiset asiat. Työssä painottuvat järjestötoiminnan kehittämiseen ja arviointiin, järjestötalouteen ja RAY:een sekä yhdistysten ja säätiöiden sääntelyyn liittyvät asiat. Osana järjestötoiminnan kehittämistä toimivat myös ToimintaSuomi ja Innokylä.

Vahva tuki vaikuttamiselle ja järjestöyhteistyölle

Yksi organisaatiouudistuksen kulmakivistä oli rajatumpien substanssikysymysten ja koko taloa palvelevien toimintojen erottaminen eri johtoon. Aluetoiminta ja verkostot –tiimi vastaa paitsi aluetoiminnasta myös koordinoi SOSTEn ja jäsenjärjestöjen välistä vuoropuhelua verkostoissa, työryhmissä ja muissa tilaisuuksissa. Ensimmäisenä arvioidaan elinkaariverkostojen toimivuus. Meillä on paljon tekemistä siinä, miten jäsenten viestit saavuttavat meidät kautta maan. SOSTE ei voi edellyttää jäseniltään kovin paljon vaivaa tai työtunteja, jotta nämä voisivat linjauksiimme ja toimintaamme vaikuttaa.

Vaikuttamisen tuki –tiimiin keskittyvät tiedontuotanto, koulutus, viestintä ja autonomisena saarekkeena Noste-lehti. Tiivistämällä tutkimuksen, koulutuksen ja viestinnän yhteyttä meistä voi tulla entistäkin vaikuttavampi ja jäseniä palvelevampi. Samalla erityisillä kummihenkilöillä varmistetaan kunkin toiminnon tiivis yhteys kuhunkin substanssitiimiin.

Palautetta saa antaa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: